İleri Endoskopi Merkezi

Günümüzde hastalıkların tanı ve tedavisinde mümkün olduğunca minimal invazif (Hastaya en az zarar veren) yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Endoskopi genel olarak doğal açıklıklardan (ağızdan ve makattan) girilerek iç organların incelenmesi, tanı için biyopsi alınması, tedavi amaçlı pek çok girişim yapılmasına imkan verir.

MİDE BALONU VE MİDE BOTOKSU; Obezitenin endoskopik tedavisinde,

POLİPEKTOMİ: Mide, ince barsak, kolon poliplerinin çıkarılmasında,

EMR: Endoskopik Mukozal Rezeksizyon, 2cm’nin alındaki poliplerin ameliyatsız çıkartılmasında,

ESD: Endoskopik Submukozal Diseksiyoni, genel olarak 2cm den büyük olan ve belirli bir katman(submukoza)’ dan daha derine yayılmamış olan erken evre tümörlerin amelyatsız çıkartılmasında(Yemek borusu, Mide, İnce barsak, kalın barsak tümörleri),

POEM: Yutma güçlüğü ile ortaya çıkan Akalazya hastalığında en etkili ve kolay uygulanabilen tedavilerin başında gelir. Ayrıca Zenker divertikülü için (Z- POEM), mide için G-POEM uygulanabilir.

EUS: Endosonografi; Endoskopi şeklinde ve ultrason fonksiyonu olan bir kamerayla iç organlarımızın yakından incelenmesi ve bununla birlikte;
Pankreas kanseri için biyopsi alınması, Pankreas Kistleri, Pankreas Kanser ağrısında Çölyak Nöroliz,
Yemek borusu kanseri ve Mediasten lenf bezlerinin değerlendirilmesi,
Mide , Yemek borusu ve ince barsakta derin katmanlarda yer alan Sub-epitelyal lezyonların değerlendirilmesi,
Rektum kanserlerinde tanı konulması, biyopsi alınması,
Safra yolları, pankreas kanalının darlıklarının tedavisi, (Hepatiko-gastrostomi, Koledoko-Duodenostomi) ,
Kisto-Gastrostomi işlemi (Pankreatit sonrası gelişen kist ve apselerin mideye boşaltılması),
Gastro-jejunostomi: Mide çıkış yolu darlıklarında ince barsağa stentle bağlantı (anastomoz) yapılması
Tümörlerde evreleme yapılması gibi pek çok tanı ve tedavi şeçeneği sunmaktadır.

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi): Safra yolları ve pankreas kanalı taşlarının çıkartılması ve darlıklarının tedavi edilmesi için kullanılan ileri endoskopik yöntemdir.

BUJİ VE BALON DİLATASYONLAR: Sindirim sisteminde herhangibir nedenle oluşmuş darlıkların (Tümör darlıkları, kostik madde hasarı, Plummer-Vinson sendromu, mide çıkış yolu tıkanıklıkları, Akalazya) tedavisinde,

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM MALİGNİTELERİNDE STENTLEME; Yemek borusu, mide, kolon, ine barsak, pankreas, safra yolları),

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARININ TEDAVİSİ; Ülser, kanser, erozyonlar, Varis kanamalarına müdahale, Bant ligasyonu

MANOMETRİ İŞLEMLERİ; Yemek borusu ve bağırsakların fonksiyonel hastalıklarının tanısında uygulanmaktadır.
Tanımlı bütün bu işlemler İleri Endoskopi Merkezimizde özenle yapılmaktadır.

İLETİŞİM FORMU

EUS (Endoskopik Ultrasonografi) Nedir?

Endoskopik ultrason sindirim sistemini oluşturan mide, bağırsaklar, yemek borusu, safra kesesi, pankreas gibi organların duvarları arkasında gizlenmiş olan, hayati önem arz edebilecek kitle ve lezyonların nitelik ve evresini kolaylıkla tespit edebilen, son yıllarda oldukça gelişim göstermiş görüntüleme cihazlarıdır.
Normal endoskopik yöntem kullanılarak hem tanı hem de tedavi işlevlerinde kullanılan bir tekniktir.

Ultrason cildin üzerinden uygulanan bir görüntüleme tekniğiyken, endoskopik ultrason hedef bölgeye doğrudan ulaşır ve monitöre yansıyan görüntüyü direkt olarak söz konusu vakadan sağlar.
Normal ultrasonda da görüntüleme ve teşhis yapılır fakat endoskopik ultrason ile sindirim sisteminde oluşmuş herhangi bir tümör veya kitlenin tespiti ve hastalık hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak mümkündür. Kitlenin niteliği ve uygulanacak tedaviye dair bilgi edinmek için endoskopik ultrason, normal ultrasona göre daha doğru veri sağlar.
Biopsi gereken durumlarda cerrahi yükü azaltarak hastanın konforunu arttırır ve işlemi daha basit hale getirir.

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi yöntemi duodenoskop denilen ucunda ışıklı kamera sistemi bulunan özel bir endoskopi cihazı ile ağız yolundan girilerek safra kanalı ve pankreas kanalının ortak açıldığı papilla denilen yapı bulunur. Bu milimetrik delikten ince uçlu kateter denilen cihazlarla girilerek safra kanalına ve gerekirse pankreas kanalına ulaşılır. Safra yollarındaki taşların temizlenmesi, safra yolları ve pankreas tümörlerinin tedavi yönetiminde bu yöntem uygulanabilir.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Kamil ÖZDİL

Gastroenteroloji

Doç. Dr. Oğuzhan ÖZTÜRK

Gastroenteroloji