Sağlığını Düşün”    Kalp sağlığınızı korumak için düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve periyodik sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

Prof. Dr. Kamil ÖZDİL

TIBBİ İLGİ ALANLARI
 • EUS (Endosonografi, Pankreas ve Karaciğer, Mediasten biyopsileri, Kistogastrostomi…)
 • ERCP (Safra yolları drenajı, stentleme işlemleri…)
 • Kolanjioskopi (Safra yolu darlıklarına tanı, tedavi)
 • POEM (Akalazya tedavisi), G-POEM, Z-POEM
 • Mide Balonu, Gastrik Botox
 • ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon – Erken evre premalign lezyon eksizyonu)
 • Kolonoskopi – Polipektomi, Gastroskopi
 • İnflamatuar bağırsak hastalıkları, Tanı ve Tedavisi
 • Karaciğer Sirozu, Yağlı Karaciğer tanı Takip
 • Gastroözofagiial Reflü Hastalığı, Medikal ve endoskopik Tedavileri
 • Fonksiyonel Hastalıklar, İBS, Dispepsi, Motilite, Manometri İşlemleri

Gastroentero

Levofloxacin Based Sequential and Triple Therapy Compared with Standard Plus Probiotic Combination for Helicobacter Pylori Eradication" başlıklı çalışmasıyla 2011 UEGW Stockholm'de "National Scholar Award

EĞİTİM

 • Mezuniyet: Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1994
 • Uzmanlık: İç Hastalıkları, SBÜ Haseki Hastanesi, 1998
 • Uzmanlık: Gastroenteroloji, SBÜ Şişli Etfal Hastanesi, 2007

İrritabl Barsak Sendromlu Hastalarda Mikroskopik Kolit ve Fokal Aktif Kolit Birlikteliği" başlıklı çalışmasıyla 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası'nda 2006'da Poster Bildiri dalında 3.lük ödülü

DENEYİM

 • Doçentlik: SBÜ Ümraniye EAH, 2012
 • Profesörlük: SBÜ Ümraniye EAH, 2017
 • Profesörlük: Biruni Üniversitesi, 2023

AMATEM takibinde olan Hepatit C Hastalarının dört yıllık takip sonuçlarının prospektif değerlendirilmesi" başlıklı çalışmasıyla XVI. Ulusal Hepatit Kongresi'nde 2023'te Sözlü Bildiri dalında 1.'lik Ödülü

BİLİMSEL ÜYELİKLER
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Derneği
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Derneği
 • HEBİPA (Hepatit Enfeksiyonları Birliği ve Profilaksi Derneği)
 • “Levofloxacin Based Sequential and Triple Therapy Compared with Standard Plus Probiotic Combination for Helicobacter Pylori Eradication” başlıklı çalışmasıyla 2011 UEGW Stockholm’de “National Scholar Award”.
 • “İrritabl Barsak Sendromlu Hastalarda Mikroskopik Kolit ve Fokal Aktif Kolit Birlikteliği” başlıklı çalışmasıyla 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası’nda 2006’da Poster Bildiri dalında 3.lük ödülü.
 • “Kronik Hepatit B’de Karaciğer Dokusunda Hasar Yolakları Araştırması: Bir Karşılaştırmalı Proteomik Çalışma” başlıklı çalışmasıyla 2015’te Türk J. Gastroenterol dergisinin 26. sayısında Sözlü Sunum dalında ödül.
 • “Investigations of the EGF and its receptor EGFR gene variants in ulcerative colitis” başlıklı çalışmasıyla XV. Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery 2016’da Sözlü Bildiri dalında 3.lük ödülü.
 • “AMATEM takibinde olan Hepatit C Hastalarının dört yıllık takip sonuçlarının prospektif değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasıyla XVI. Ulusal Hepatit Kongresi’nde 2023’te Sözlü Bildiri dalında 1.’lik Ödülü.
 • İngilizce
 • Çeçence