Sağlığını Düşün”    Kalp sağlığınızı korumak için düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve periyodik sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

Op. Dr. Ender ANILIR

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Karaciğer Ve Böbrek Nakli
Karaciğer, Safra Yolu ve Pankreas Cerrahisi
Laparoskopik Cerrahi
Gastrointestinal Cerrahiler

genel cerrahi, cerrah

EĞİTİM

Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2001-2008
Yüksek Lisans Genel Cerrahi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009-2014
Doktora Karaciğer Nakli TOTM Karaciğer Nakli Enstitüsü 2019-2023

DENEYİM

Uzman Doktor İstanbul Amerikan Hastanesi 2016-2018
Doktor Öğretim Üyesi D.B.Ü. Grup Florence Nightingale Hastaneleri Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Merkezi 2019-2022
Doktor Öğretim Üyesi İ.A.Ü. VM Florya Medikalpark Hastanesi Organ nakli Merkezi 2022-2024

BİLİMSEL ÜYELİKLER

Türk Cerrahi Derneği
Ulusal Acil Ve Travma Cerrahisi Derneği
İnternational Liver Transplantation Society (ILTS)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Anilir E, Ozen F, Yildirim IH, Ozemir IA, Ozlu C, Alimoglu O. IL-8 gene polymorphism in acute biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? Ann Hepatobiliary Pancreat Surg. 2017 Feb;21(1):30-38.

2. Ender Anılır, Filiz Özen, İbrahim Ali Özemir, İbrahim Halil Yıldırım, Çağrı Bilgiç, Orhan Alimoğlu. TLR4 Asp299Gly and Thr399Ile and TLR2 intron 2 microsatellite gene polymorphism in patients with acute biliary pancreatitis; İs it the cause of disease? Turk J Surg. 2018 Aug 28;34(3):191-197. doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3828.

3. Özemir İA, Bayraktar B, Anılır E, Orhun K, Eren T, Sağıroğlu J, Ceyran AB, Yiğitbaşı R, Alimoğlu O. The association of papillary thyroid cancer with microcalcification in thyroidnodules with indeterminate cytology based on fine-needle aspiration biopsy. Turk J Med Sci. 2016 Dec 20;46(6):1719-1723.

4. Ender Anılır, Fatih Büyüker, Salih Tosun, Orhan Alimoğlu. Incarcerated Spigelian hernia: A rare cause of abdominal wall tender mass. DOI: 10.14744/nci.2018.09582.

5. Bozkurt, B., Anilir, E., Sahin, T., Bilgin, R., Serin, A., Yazici, P., Tokat, Y. (2020). Prediction Of Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Liver Transplantation By Preoperative F-18-Fdg Pet/Ct. International Journal of Surgery, 75, S3.

6. Anilir, Ender, et al. “Liver Transplantation In Patients With Incidental Hepatocellular Carcinoma/Cholangiocarcinoma And Intrahepatic Cholangiocarcinoma: A Single-Center Experience.” International Journal of Surgery 75 (2020): S29.

7. E Anilir. A Rare Rectosigmoid Mass Mimicking Cancer; Solitary Rectal Ulcer. Nigerian Journal of Clinical Practice 24 (8), 1255-1255.

8. Ender Anılır, Alihan Oral, Alp Atasoy, Hasret Ayyıldız Civan, Feyza Sönmez Topçu, Mert Bayramoğlu, Emrah Şahin, Abuzer Dirican, Bülent Ünal. A Single-Center’s Early Surgical Outcomes of Living Donor Liver Transplantation. Transplant Proc. 2023 Apr 28;S0041-1345(23)00156-2.

9. Ender Anilir, Alihan Oral, Tolga Sahin, Fatih Turker, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. Incidental combined hepatocellular-cholangiocarcinoma in liver transplant patients: Does it have a worse prognosis? Hepatol Forum. 2023 Sep 20;4(3):97-102. doi: 10.14744/hf.2022.2022.0037.

10. Ender Anilir, Alihan Oral, Tolga Sahin, Fatih Turker, Yildiray Yuzer, Yaman Tokat. Factor 5 and Factor 2 heterozygous positivity and complications in living donor liver transplant donors. North Clin Istanb. 2023 Sep 26;10(5):550-555. doi: 10.14744/nci.2023.49354.

11. Ender Anılır, Alihan Oral, Fatih Turker, Tolga Şahin, Feyza Sönmez Topçu, Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat. Predictive Value of Preoperative 18 Fludeoxyglucose Positron Emission Tomography-Computed Tomography for Survival in Liver Transplantation Due to Hepatocellular Cancer. Transplant Proc. 2024 Jan 10:S0041-1345(23)00787-X. doi: 10.1016/j.transproceed.2023.12.007.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1. Ozemir İA, Bilgic C, Bayraktar B, Yalman H, Aslan S, Demir M, Anılır E, Yigitbasi R. Endoscopic morcellation of gastric bezoar. EES 2012, İstanbul. November 22-24. P 339.
2. Anilir E, Ozen F, Yildirim IH. IL-8 gene polymorphism in acute biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? 3rd World Congress of Digestive Diseases (WCDD-2018), Nov. 30-Dec. 2, 2018, Rome, Italy. Forum 7: Pancreatitis and Biliary Tract Diseases, 11.40-12.00 a.m.
3. Ender Anılır, Tolga Sahın Bırkan Bozkurt, Pınar Yazıcı, Gulen Dogusoy Sadık Server Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat Liver Transplantation İn Patients With İncidental Hepatocellular Carcinoma/Cholangiocarcinoma And İntrahepatic Cholangiocarcinoma: A Single-Center Experience. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.
4. Bırkan Bozkurt, Pinar Yazici, Ender Anilir, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat. Hepatic Adenomatosis: A Rare Indication for Living Donor Liver Transplantation. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.
5. Bırkan Bozkurt, Ender Anılır, Tolga Sahın, Refık Bılgın, Ayfer Serın, Pınar Yazıcı, Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat. Prediction of hepatocellular carcinoma recurrence after liver transplantation by preoperative F-18-FDG PET/CT. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.
6. Ender Anılır, Bırkan Bozkurt, Nagıhan İnan Gurcan, Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat. A Rare Pancreas Tumor; Dermatofıbrosarcoma Protuberans Of Pancreas. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.
7. Ender Anılır, Veysel Ersan, Abuzer Dirican, Bülent Ünal. Yeni Bir Organ Nakli Merkezi Olarak Canlı Vericili Karaciğer Naklinde İlk Yıl Deneyimimiz. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, 14. Transplantasyon Kongresi, TX 2022 12-15 Ekim 2022, Kıbrıs. (S-1043)
8. Ender Anılır, Veysel Ersan, Abuzer Dirican, Bülent Ünal. Hepatosellüler Kanser Nedeniyle Karaciğer Nakli Yapılan Hastada Nadir Görülen Bir Nüks; Rektus Kasında İzole Metastatik Kitle. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, 14. Transplantasyon Kongresi, TX 2022 12-15 Ekim 2022, Kıbrıs. (P-1057)

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Lap Lambert Academic Publishing (December 21, 2017). IL-8 gene polymorphism in acute biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? May it be the reason of cancer and inflamatory diseases? ISBN-10: 6133990988, ISBN-13: 978-6133990982.
2. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitapları AYBAK 2019 / I (March): Current Topics of Hemato-oncology, Chapter 12: Liver malign tumors; liver transplantation as a surgical treatment. Page: 91-105. İSBN: 9786052583807.
3. Gastrointestinal sistem Tümörleri -2, Pankreas Kanseri Bölüm 9, Lokal İleri Evre Pankreas Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi Yaklaşımlar. İSBN: 9786052585542
4. Tüm Yönleriyle Böbrek Nakli Teorik Bilgiler ve Klinik Uygulamalar, Bölüm 9, Donör Nefrektomi Teknikleri, sf. 103-114, ISBN: 978-605-258-941-0.
5. Endometriozis Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Editör, ISBN: 9786052585726.
6. Cerrahi Branşlar için Nadir Vakalar, Editör, ISBN: 9786052585733.
7. Cerrahi Hastalarda Beslenme, Yardımcı Editör, ISBN: 9786052586631.
8. Acil Cerrahi ve Travmatolojide Nadir Vakalar, Editör, ISBN: 9786052585740.
9. Gastrointestinal Stromal Tümörler ve Nöroendokrin Tümörlere Yaklaşım, Editör, ISBN: 9786052585719.
10. Abdominal Sarkomun Cerrahi ve Sistemik Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Editör, ISBN: 9786052585757.
11. Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar, Editör, ISBN: 9786052585634.
12. Hepatoloji, Editör ve Bölüm Yazarı, İSBN: 9786257275392.
13. Gastrointestinal Sistemde Temel Semiyoloji, Editör, İSBN: 9786257496704.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Yahya Çelik, Oktay Yener, Turgut Tunç Eren, Ahmet Yılmaz, Mustafa Demir, Ender Anılır, Rafet Yiğitbaşı. Systemic inflammatory response in the open or laparoscopic cholecystectomy. Med Med J. 2013; 28(3): 125-131 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.125.
2. Ender Anilir, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Laparoscopic treatment of symptomatic non-ruptured proximal and middle segment splenic artery aneurysm. Laparosc Endosc Surg Sci. 2019; 26(1): 24-27 | DOI: 10.14744/less.2019.58661.
3. Ender ANILIR, Feyza SÖNMEZ TOPCU, Alihan ORAL, Emrah ŞAHİN, Abuzer DİRİCAN, Bülent ÜNAL. The Turkish Journal of Academic Gastroenterology. Perioperative Findings and Postoperative Complications in Living Donor Liver Transplantation Recipients with High MELD Scores. Year 2023, Volume: 22 Issue: 3, 150 – 154, 22.12.2023. doi.org/10.17941/agd.1405010.
4. Ender ANILIR Alihan ORAL Fatih TÜRKER Tolga ŞAHİN Yıldıray YÜZER Yaman TOKAT. Hepatocellular Cancer And Liver Transplantation; Is There Any Novelty İn Prognostic Factors For Survival And Recurrence? Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. doi.org/10.31067/acusaglik.1340768.
5. Ender ANILIR Feyza SÖNMEZ TOPCU Alihan ORAL Hasret CİVAN Mert BAYRAMOĞLU Emrah SAHIN Veysel ERSAN Abuzer DİRİCAN Bülent ÜNAL. Pamukkale Medical Journal. Is high body mass index a factor that increases postoperative hemorrhage and bile complication rates in right lobe living donor liver transplant recipients? Year 2024, Volume: 17 Issue: 1, 99 – 103, 01.01.2024.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Bayraktar B, Özemir İA, Bölük SE, Anılır E, Orhun K, Yiğitbaşı R. Kalıcı venöz kemoterapi portu uygulamalarımız. 18. Ulusal Cerrahi kongresi, İzmir. 23-27 Mayıs 2012. PB 35.
2. S. Tosun, G. Uluç, E.Anılır, H. Baysal, , Ö.Ekinci, İ.A. Özemir, B. Bayraktar, S. Orman, F. Büyüker, H.Yalman, O. Alimoğlu, R.Yiğitbaşı. Geriatrik hasta grubunda bütün inguinal Herniler opere olmalı mı? 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. PB 3.
3. S.Tosun, T.Atak, B.Burcu, F.İ.Göçer, E.Anılır, G.Uluç, İ.A.Özemir, B.Bayraklar, H.Baysal, H.Yalman, O.Alimoğlu, R.Yiğitbaşı. Laparoskopik kolesistektomi sonrası port yeri hernileri. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. PB 6.
4. S. Tosun, S. Bölük, H. Baysal, H. Yalman, S.E. Bölük, B. Bayraktar, İ.A. Özemir, G. Uluç, E. Anılır, A. Aslan, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir. Monoflament Polyester Mesh ile Laparoskopik inlay Parastomal Herni Onarımı. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. V 5.
5. Suleyman Orman, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvac, Murat Kayağ, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Nadir Bir Akut Batın Nedeni; Peptik Ulkus Perforasyonu Nedeniyle Subtotal Gastrektomi Öyküsü Olan Hastada Efferent Loop Perforasyonu . 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi, Antalya. 19-23 Nisan 2013 [pb – 95]
6. Ender Anılır, Fatih Buyuker, Çağrı Bilgic, Özgur Ekinci, Bulent Taşel, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu Nadir Bir Akut Batın Nedeni; İnkarsere Spigel Herni . 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi, Antalya. 19-23 Nisan 2013 [pb – 178]
7. İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Kıvılcım Orhun. Tunç Eren, Ender Anılır, Berrin Güçlüer, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. İzole tiroid isthmus agenezine eşlik eden bilateral ve multisentrik “Clear cell varyant papiller kanser” olgusu. 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi. Antalya 25-28 Nisan 2013.PB 26.
8. Salih Tosun, Süleyman Orman, Şeyma Özkanlı, Ferman Tevfik Özyalvaç, Ender Anılır, Murat Kayağ, Cengiz Madenci, İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Gülbey Turan, Oktay Yener, Haydar Yalman. Geriatrik hasta grubunda kolonoskopik polipektomi sonuçlarımız. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 34.
9. İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tunç Eren, Tuba Atak, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Koruyucu stoma olmaksızın anterior/aşağı anterior rezeksiyon erken dönem sonuçlarımız: Koruyucu stoma her hastaya gerekli mi? 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 215.
10. Rafet Yiğitbaşı, Sait Özsoy, Ender Anılır, Tarık Artış, Barış Bayraktar, Salih Bölük, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu. Üç odaklı senkron kolon tümörü: Olgu sunumu.14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 227.
11. Barış Bayraktar, İbrahim Ali Özemir, Salih Tosun, Jülide Sağıroğlu, Salih Bölük, Ender Anılır, Kıvılcım Orhun, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Laparoskopik kolorektal cerrahisi deneyimlerimiz. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 241.
12. Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu. Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Primer karsinoid tümör 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 24-27 Ekim 2013 (P-146)
13. Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; karsinosarkom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 24-27 Ekim 2013 (P-149)
14. Ender Anılır, Hakan Baysal, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Aynı memede görülen iki farklı odakta malignite saptanan hastada Meduller karsinom ve duktal karsinom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 24-27 Ekim 2013 (P-160)
15. Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Papiller karsinom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 24-27 Ekim 2013 (P-148)
16. Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Mehmet Zeki Buldanlı, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Meduller karsinom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 24-27 Ekim 2013 [P-159]
17. Orman S, Eren T, Anılır E, Kayağ M, Tosun S, Büyüker F, Yalman H, Yiğitbaşı R, Acar M, Alimoğlu O Karaciğer Metastazları ile Seyreden Malign Solid Psödopapiller Tümör Olgusu 11. Türk Hepatobiliyer Cerrahi Kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya (p-20)
18. Ender anılır, İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Tunç Eren, Ercüment Tombalak, Süleyman Orman, Ebru Zemheri, Orhan Alimoğlu. Nadir bir Akut Karın Sebebi; Primer İntestinal Anjiyosarkom’a bağlı İnce Bağırsak Perforasyonu 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0065]
19. Ender Anılır, Salih Tosun, Özgür Ekinci, İbrahim Ali Özemir, Fatih Büyüker, Orhan Alimoğlu Endometriozis nedenli Akut Mekanik İntestinal Obstruksiyon olgusu 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0158]
20. Ender Anılır, Hakan Baysal, İbrahim Ali Özemir, Fatih Büyüker, Salih Tosun, Tuğrul Özdemir, Ferman Tevfik Özyalvaç, Orhan Alimoğlu Nadir görülen meme kanseri nedeni; Karsinoid Tümör; opere ettiğimiz 2 olgunun sunumu 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0930]
21. İbrahim Ali Özemir, Ender Anılır, Barış Bayraktar, Tunç Eren, Metin Leblebici, Ercüment Tombalak, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Memenin Paget Hastalığında Görüntüleme, Biopsi ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0935]
22. Özemir İA, Bayraktar B, Anılır E, Bölük S, Eren T, Orhun K, Yalman H, Yiğitbaşı Ri Memenin papiller lezyonlarında kalın iğne biyopsilerine ne kadar güvenebiliriz? 18. Ulusal Cerrahi kongresi, İzmir. 23-27 Mayıs 2012. SB-212.
23. S.Tosun, G.Uluç, F.T.Özyalvaç, E.Anılır, H.Baysal, B.Bayraktar, İ.A.Özemir, S.Bölük, H.Yalman, R.Yiğitbaşı. İnsizyonel Herni Onarımında Cerrahın Yöntem Tercihi (meshli mi? meshsiz mi?) 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. SB 4
24. Cengiz Madenci, Julide Sağıroğlu, Ender Anılır, Özgur Ekinci, Murat Kayağ, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu Künt Abdominal Travmalarda Non-operatif Yaklaşımın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi, Antalya. 19-23 Nisan 2013 [sb – 7]
25. İbrahim Ali Özemir, Haydar Yalman, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Mustafa Demir, Hakan Baysal, Salih Tosun, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Toplumumuzda Hashimoto Tiroiditi varlığı differansiye tiroid kanseri gelişiminde etkili bir faktör müdür? 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi. Antalya 25-28 Nisan 2013. SB-11.
26. İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Ferman Özyalvaç, Hakan Baysal, Haydar Yalman Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Tiroid İİAB’sinde belirsiz sitoloji saptanan hastalarda kalsifikasyon varlığının tiroid papiller kanseri ile birlikteliği. 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi. Antalya 25-28 Nisan 2013. SB-3.
27. Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Meme kanseri olgularında 5 yıllık klinik tecrübemiz ve retrospektif değerlendirme 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 24-27 Ekim 2013 (S-043)
28. Cengiz Madenci, Salih Tosun, Ercüment Tombalak, Tunç Eren, İbrahim Ali Özemir, Özgür Ekinci, Fatih Büyüker, Hakan Baysal, Ender Anılır, Orhan Alimoğlu. Akalkülöz Kolesistit Olgularının Analizi 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [SS-057]
29. Salih Tosun1, Şeyma Özkanlı2, Ercüment Tombalak1, Ebru Zemheri2, İbrahim Ali Özemir1, Süleyman Orman1, Cengiz Madenci1, Turgut Tunç Eren1, Ferman Tevfik Özyalvaç1, Ender Anılır1, Orhan Alimoğlu1 Tiroidde Bethesda sınıflaması:iki yıllık retrospektif değerlendirme 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [SS-105]
30. Fatih Büyüker, Ender Anılır, Salih Tosun, Metin Leblebici, Özgür Ekinci, Hakan Baysal, Süleyman Orman, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu, Appendektomi sonrası intraabdominal abse Konvansiyonel yöntem laparoskopi’ye göre daha mı güvenlidir?; 2 yıllık vaka analizi 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [SS-288]
31. Ender Anılır, Salih Tosun, Özgür Ekinci, Görkem Yıldız, Orhan Alimoğlu. Spontan hemoperitoneum’a bağlı akut batın; Süperior mezenterik arter dalı anevrizma rüptürü. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016 [PS-0123].
32. Ender Anılır, Filiz Özen, İbrahim Halil Yıldırım, İbrahim Ali Özemir, Görkem Yıldız, Orhan Alimoğlu. Akut Biliyer Pankreatitli Hastalarda Tlr4 Ve Tlr2 Gen Polimorfizminin Araştırılması. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016 [PS-1242].
33. Ender Anılır, Yasemen Adalı, Görkem Yıldız, İbrahim Ali Özemir, Uğur Gençoğlu. Nadir bir Rektal Kitle Olgusu; Soliter Rektal Ülser. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016. [PS-1030]. (Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığım vaka)
34. Ender Anılır, İbrahim Ali Özemir, Görkem Yıldız, Uğur Gençoğlu. Az görülen bir fıtık olgusu; Amyand herni. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016. [PS-0503] (Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığım vaka)
35. Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Mustafa Arısoy, Ender Anılır, Uğur Can, Emre Balık, Dursun Buğra. Kolorektal cerrahide ghost ileostomi yöntemi. 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 16-20 Mayıs 2017. [SP-015]
36. Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Ender Anılır, Erman Sobutay, Orhan Bilge. Laparoskopik Karaciğer segmentektomi. 13. Ulusal Laparoskopik endoskopik cerrahi kongresi. 19-22 Nisan 2017. [VB-27]
37. Ender Anılır, Erman Sobutay, Şenol İbrahim Carıllı. Perisigmoidal internal herniasyonda laparoskopik onarım. 6. Ulusal Fıtık Kongresi. 5-7 Ekim 2017. [V5]
38. Ender Anılır, Uğur Can, Erman Sobutay, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Non-rüptüre splenik arter anevrizması; Laparoskopik splenektomi ve arter rezeksiyonu. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-057]
39. Ender Anılır, Erman Sobutay, Uğur Can, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Laparoskopik real time indosiyanin yeşili ile karaciğer segmentektomi. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-041]
40. Erman Sobutay, Çağrı Bilgiç, Serkan Zenger, Uğur Can, Ender Anılır, Bülent Gürbüz, Tunç Yaltı. Testiküler feminizasyonda bilateral inguinal herni tamiri ve orşiektomi. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-230]
41. Erman Sobutay, Çağrı Bilgiç, Uğur Can, Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Ender Anılır, Orhan Bilge, Dursun Buğra. Kolorektal kanserin senkron karaciğer metastazlarında eş zamanlı rezeksiyon etkin olarak yapılabilir mi? [EPS-0715]

Ulusal Kongreler Sözlü Sunum

42. Ender Anılır, Filiz Özen, İbrahim Halil Yıldırım, İbrahim Ali Özemir, Görkem Yıldız, Orhan Alimoğlu. Akut biliyer pankreatitli hastalarda IL-8 gen polimorfizminin araştırılması. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016. [SS-159]
43. Filiz Özen, İbrahim Halil Yıldırım, Ender Anılır, Metin Eser, Oğuzhan Yaralı. A study of TLR4 Asp299Gly and Thr399Ile and TLR2 intron 2 microsatellite gene polymorphism in patients with acute nonbiliary pancreatitis. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çeşme/İzmir 5-9 Ekim 2016. [S-62]
44. Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Uğur Can, Çağrı Bilgiç, Erman Sobutay, Ender Anılır, Duygu Sezen, Emre Balık, Dursun Buğra. Lokal ileri rektum kanserinde neoadjuvan kısa dönem radyoterapi ile uzun dönem kemoradyoterapinin patolojik yanıta etkisi. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-172].
45. Ender Anılır, HCC Yaklaşım Protokolleri ve Karaciğer Nakli: Florence Nightingale Deneyimi, Oturum Adı: 9. Oturum: Nakil Merkezlerimizin Deneyimi, 4.Çukurova Hepatosellüler Karsinom Kongresi, 7-29. Şubat 2020 Adana.
46. Ender Anılır, Siroz zemininde gelişmiş erken HCC vakalarında karaciğer transplantasyonu mu? Rezeksiyon mu? Panel 2: Sirotik hastanın yönetiminde yaşanan problemler ve çözümleri, Şanlıurfa 16. Anadolu Gastroenteroloji Günleri, 11-12 Eylül 2020 Dijital Toplantı, Şanlıurfa.
47. Ender Anılır, Feyza Sönmez Topçu, Mert Bayramoğlu, Hasret Ayyıldız Civan, Emrah Şahin, Veysel Ersan, Abuzer Dirican, Bülent Ünal.
Canlı Vericili Karaciğer Nakli ve Hepatosellüler Karsinom; 2 yıllık tek merkez deneyimi. 2. Ulusal cerrahi Onkoloji Sempozyumu, 7-9 Eylül 2023, Adana. S-34
Ulusal Kongreler Poster Sunum
1. Ender Anılır, Tolga Şahin, Birkan Bozkurt, Onur Koçaş, Yıldıray Yuzer. Nonalkolik Steatohepatite Bağlı Karaciğer Sirozu Nedeniyle Canlı Vericili Karaciğer Nakli Yapılan Werner Sendromlu Hasta: İlk Vaka Sunumu. 13. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28-30 Mayıs 2021 Sanal Kongre [PS-05].
2. Ender Anılır, Tolga Şahin, Birkan Bozkurt, Yıldıray Yüzer. Hiliyer Kolanjiyokarsinomu taklit eden IgG4 ilişkili otoimmun kolanjit vakası ve ALLPS prosedürü. 13. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28-30 Mayıs 2021 Sanal Kongre [PS-09].
3. Ender Anılır, Tolga Şahin, Birkan Bozkurt, Mutlu Arat, Yıldıray Yüzer. Akut Miyeloid Lösemi nedeniyle Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Yapılmış Hastada Hepatit B’ye Bağlı Karaciğer Sirozu Nedeniyle Karaciğer Nakli; Nadir Bir Vaka. 13. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28-30 Mayıs 2021 Sanal Kongre [PS-12].
Hakemlik ve Editörlük
İnternational Journal Of Surgery Reviewer
Turkish Journal Of Surgery – Reviewer
International Journal of Surgery Case Reports – Reviewer
European Journal of Gastroenterology & Hepatology – Review
İnternational Journal of Surgery&Surgical Techniques (IJSST), Review ve Editör.

İngilizce