Genel Cerrahİ

Biruni Ünversite Hastanesi genel cerrahi alanına giren tüm hastalıklarda, yenilikçi yöntemler ve deneyimli hekim kadrosu ile sağlık hizmeti sunmaktadır.
Genel Cerrahi Bölümüzde tüm cerrahi operasyonlar kişiye özel tedavi yaklaşımı ile açık ya da ileri laparoskopik yöntemler gerçekleştiriliyor.

 

Biruni Ünversite Hastanesi genel cerrahi alanına giren tüm hastalıklarda, yenilikçi yöntemler ve deneyimli hekim kadrosu ile sağlık hizmeti sunmaktadır.
Genel Cerrahi Bölümüzde tüm cerrahi operasyonlar kişiye özel tedavi yaklaşımı ile açık ya da ileri laparoskopik yöntemler gerçekleştiriliyor. Tümör cerrahisi, kolorektal cerrahi, meme cerrahisi ve diğer tüm operasyonlar tecrübeli cerrahlar ve multidisipliner anlayış ile takip ediliyor. Genel Cerrahi alanında dünya ile aynı anda bilimsel sağlık çözümleri, yüksek hasta konforu hedeflenerek sunuluyor.

Doğru tanı ve doğru tedaviyle tam şifa ile sonuçlanan hastalıklar büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Tedavi başarıları yüzde yüze yakındır.

Genel Cerrahi Konuları

  • Endokrin Cerrahisi Tiroidin hastalıkları cerrahisi
  • Meme hastalıkları ve kanseri cerrahisi
  • Hepato-pankreato-biliyer sistem cerrahileri
  • Karaciğer, safra yolları, safra kesesi ve pankreası ilgilendiren yemek borusu cerrahileri
  • Mide, ince ve kalın bağırsak ile makat bölgesini ilgilendiren kanserler
  • Safra kesesi taşları ve fıtık cerrahisi
  • Proktoloji Cerrahisi (Anorektal Hastalıklar Cerrahisi)
  • Obezite cerrahisi

 

TÜMÖR KONSEYLERİ İLE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Biruni Üniversite Hastanesi’nde kanser vakaları tüm dallardaki uzmanların bir arada çalışmasını sağlayan Multidisipliner Tümör Konseylerinde ele alınmaktadır. Oluşturulan konseylerde hastaların tedavisi ile ilgilenen tüm dallardaki uzmanlar bir araya gelerek hastanın durumunu tüm farklı açılardan değerlendirmektedir. Hastalığın bu konseylerde tartışılması tedavide en ideal yaklaşımın ve en etkin tedavi planının belirlenmesini sağlar.

Meme Cerrahisi

Genel Cerrahi Bölümü’nde memenin iyi huylu tümörleri ve kanserlerinin tedavisi; güncel ve yenilikçi cerrahi teknikler, hasta konforunu önceleyen yöntemler ve kişiye özel tedavi seçenekleri ile yapılmaktadır. Meme kanserlerinde yalnızca tümörlü bölgenin çıkarılması ve meme bütünlüğünün korunması ilkesi esas alınmaktadır. Ancak memede birçok noktada gelişen tümörlerde mastektomi yani memenin tümünün alınması durumunda da aynı anda uygulanan plastik ve rekonstrüktif cerrahilerle meme estetiği sağlanabilmekte, böylece hastanın organ kaybı yaşaması önlenebilmektedir.

Endokrin Cerrahisi

Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları, nodüler guatr, zehirli guatr, tiroit kanseri, paratiroit bezi hastalıkları, böbreküstü bezi hastalıkları ve tümörleri, pankreasın iyi huylu hastalıkları ve tümörlerinin cerrahi tedavisi, endokrin cerrahisi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Vücudun iç salgı yapan bezlerinin ameliyat gerektiren hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavilerdir. Cerrahi öncesi ve sonrası endokrinoloji bölümümüzle hastalar yakından takip edilmektedir.

karaciğer, pankreas, safra yolları cerrahisi

Genel Cerrahide; pankreas, karaciğer ve safra yollarının iyi huylu hastalıkları ve tümörleri, Hepato-pankreato-biliyer cerrahi adı altında tedavi edilmektedir. Genel Cerrahi Bölümümüzde gastrointestinal sistem tümörlerinin cerrahisinde uluslararası teknikler uygulanmaktadır. Kanser hatalarında cerrahi öncesinde hastalar onkoloji konseyinde değerlendirilerek hastalık ile ilgili tüm branş doktorlarının görüşleri alınıp, hastaya en uygun cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

gastroenteroloji cerrahisi

Mide, ince ve kalın bağırsak, yemek borusu ile rektumu ilgilendiren iyi huylu hastalıklar ve kanserlerinin cerrahi tedavileri, gastroenteroloji cerrahisi adı altında gerçekleştirilmektedir. Konsey kararı ile değerlendirilen hastalar için en uygun cerrahi teknikler belirlenmekte, dünyanın önde gelenkanser merkezlerinde uygulanan ileri ameliyat teknolojileri hastalara sunulmaktadır. Onkolojik cerrahide ameliyatların önemli bir bölümü kapalı cerrahi teknik olan laparaskopi ile yapılmakta, hasta işlem sonrası konforlu bir dönem geçirerek, ek tedavileri için yeterli vakti kazanmaktadır. Gastroenteroloji cerrahisinde de özellikle karaciğer metastazı yapmış bağırsak tümörler cerrahisi başarı ile uygulanmaktadır.

proktoloji cerrahisi (Anorektal Hastalıklar Ünitesi)

Toplumda yaygın olarak görülen anorektal hastalıklar (kalın bağırsak, rektum ve anal bölge hastalıkları), doğru tanı ve tedavi için bu alanda deneyimli ve özel ihtisas sahibi bir ekip, teknoloji ve donanım gerektirmektedir.
Proktoloji cerrahisinde; iç ve dış hemoroid, kabızlık, kıl dönmesi, anas fissür, perianal abse ve fistüller, gaita kaçırma, bağırsak fıtığı, anal kaşıntı, kolorektal kanserler ile anal ve perianal siğillerin cerrahi tedavileri lazer ve diğer yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

obezite cerrahisi

Biruni Üniversite Hastanesi obezite ve metabolik cerrahi alanında dünyada referans merkezi olarak kabul edilmektedir. Deneyimli hekim kadrosu, yüksek hasta deneyimi ile Obezite Cerrahisinde uzmanlaşmış ekibimiz tarafından multidisipliner yaklaşım ile hizmet vermekteyiz

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Cemalettin ERTEKİN

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Mahmut MÜSLÜMANOĞLU

Genel Cerrahi

Doç. Dr. Alper ÖZTÜRK

Genel Cerrahi, Obezite Cerrahisi

Doç. Dr. Halil ERBİŞ

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi Emir NEKAY

Genel Cerrahi

Op. Dr. Ertan EMEK

Genel Cerrahi

Op. Dr. Ender ANILIR

Genel Cerrahi