Gastroenterolojİ Cerrahİsİ

Sindirim sisteminde yer alan iyi huylu ve kötü huylu tüm hastalıklarının ameliyat yöntemiyle tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Bu alanın dahili hastalıklarıyla ilgilenen bölümüne ise “gastroenteroloji” denir. Bu yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektumu ihtiva eder. Aynı zamanda karaciğer, safra kesesi ve pankreasta bu grup hastalıkta yer alır.

“Gastrointestinal cerrahisi” sindirim sisteminde yer alan iyi huylu ve kötü huylu tüm hastalıklarının ameliyat yöntemiyle tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Bu alanın dahili hastalıklarıyla ilgilenen bölümüne ise “gastroenteroloji” denir. Bu yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektumu ihtiva eder. Aynı zamanda karaciğer, safra kesesi ve pankreasta bu grup hastalıkta yer alır.

Cerrahi kanserli veya kanser dışı sebeplerden hasarlanmış bağırsak gibi sindirim sisteminin bir parçası olan organlarının alınmasında kullanılabilir. Bunun dışında onarım gerektiren fıtık gibi problemlerde de cerrahi gündeme gelebilir.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Gastroenteroloji cerrahisi birimimizde hastalara inovatif yöntemlerle, gelişmeleri yakından takip eden, tecrübeli bir ekip tarafından hasta odaklı yaklaşım ile evrensel standartlarda tedavi olma imkanı sunulmaktadır. Tanı aşamasında gerektiğinde multidispliner yaklaşımla konsey yapılarak kendi alanlarında deneyimli gastroenteroloji cerrahisi, gastroenteroloji, medikal onkoloji, radyoloji, patoloji radyasyon onkolojisi uzmanları ile ortak karar verilip hastanın tedavisi yapılır. Gerektiğinde gastrointestinal sisteme endoskopik müdahaleler ve endoskopik stent yerleştirme işlemleri uygulanmaktadır.

CERRAHİ GEREKTİREBİLEN SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

kolon kanseri ve diğer gastroİntestinal kanserler

Gastroenteroloji cerrahisi sindirim sisteminin kanseröz tümörlerini ve beraberinde sindirim sisteminin bir parçasının çıkarılmasında rol alabilir. Örneğin cerrahın pankreas, karaciğer veya bağırsağın tümörlü kısmıyla beraber bir kısmını çıkarması gerekebilir.

divertiküler hastalık

Divertikül genellikle kalın bağırsakta(kolon) görülen küçük cep ve poş olarak ifade edilen yapılardır. %5 bu cepsi çıkıntılar iltihablanır(divertikülit) veya %10-15 kanamaya yol açabilir. İltihap genel olarak ameliyatsız tedavi edilse de bir grup hasta tekrarlayan ataklar ve gelişen komplikasyonlar nedeniyle cerrahiye gidebilir. Böyle bir durumda gastrointestinal cerrah ilhihaplı bağırsak kısmını ameliyatla çıkarmayı önerebilir.

safra kesesi hastalıkları

Genel olarak safra kesesi hastalıkları taş nedeniyle yaygın olarak görülür. Bu taşlar safra kesesinde iltihaplanmaya ve koledok(ortak safra kanalına) düşerek kolesistit, sarılık, pankreatit gibi komplikasyonlara yol açabilir. Bununla beraber komplikasyona yol açmamış her safra kesesi taşına ameliyat gerekmeyebilir. Gastrointestinal cerrah gerek gördüğünde safra kesesinin laparoskopik (kapalı) yöntemle alınmasını önerebilir.

gastroözofageal reflü (GERD), hiatal herni (mide fıtığı) ve akalazya

Mide içeriği yoğun asisdik bir ortamdır. Gıdaların yemek borusuna kaçışına engelleyen anatomik, fizyolojik bariyer yapının bozulması, duodenumdaki safrayla beraber mide içeriğinin yemek borusuna kaçışı (reflü) hastada göğüs yanması ve ağıza acı su gelmesi gibi hayat kalitesini bozan semptomlara ve yemek borusunun uçunda tahrişe ve yol açabilmektedir. Bu tahriş barret özofagus ve ilerde yemek borusu ucu kanserine zemin hazırlayabilir. Hiatal açıklığın normlden fazla olan hastalarda da midenin göğüs boşluğuna fıtıklaşması söz konusu olabilir(hiatal herni). Akalazya, besinlerin sindirim kanalı içerisinde olması gerektiği gibi ilerlemesini sağlayan peristaltik hareketlerin bozulması ile gelişen ve yutma güçlüğü (disfaji) ile kendini gösteren bir hastalıktır. Gastroenteroloji cerrahisinin ileri laparoskopik uygulamaları ile tedavi edilebilmektedir.

Fıtık

Karın duvarı gibi yapılarda konnektif dokunun ve kas yapısının yetersizliği nedeniyle oluşan zayıf noktalardan bağırsak gibi organların cilt altına geçerek olmaması gerek bir bölgede bulunmasıdır. Bu durum cilt altında şişik ve ağrıya sebep olabilir. Gastrointestinal cerrah bu zayıf noktaları tamir edip onarabilir ve genellikle mesh (yama takviyesi) uygular.

inflamatuar bağışıklık sistemi hastalıkları (İBH) (Crohn, ülseratif kolit)

İmmün sistem genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel etkenlerle beraber etkileşimde bulunarak gasrtointestinal sistemde inflamasyona ve harabiyete sebep olur. Hastalığın çeşidine, şiddetine ve yaygınlığına göre medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri gastrointestinal cerrah ve gastroenteroloji uzmanı ile konsülte edilerek belirlenir. Cerrahi yöntemleri arasında bağırsağın alınması(rezeksiyon), poş (ipaa) cerrahisi, bağırsağın geçici veya kalıcı olarak dışarı alınması (torba, ostomi) yer almaktadır.

REKTAL PROLAPSUS Bağırsakların makattan sarkması durumuna rektal prolapsus denir. Laparoskopik veya açık yöntemle (karından/makattan) sarkan bağırsağı normal anatomik pozisyonuna alınarak leğen kemiğine(yamalı/yamasız) tespit edilmesi yöntemiyle tedavi edilir. Bazı durumlarda kısmen kalın bağırsağın çıkarılması gerekebilir. 

pankreas kist ve tümörleri

Pankreasta çeşitli nedenlere bağlı olarak kist ve tümörler meydana gelebilir. Bu kistler bazı durumlarda takip edilebilirken, habis hastalık riski taşıyanlarda cerrahi müdahale gerektirebilir.  Tümörlerde yine hastalık ameliyata uygun evrede ise cerrahi yardımıyla kanserli organ çıkarılır.

karaciğerin kistik hastalıkları

Toplumumuzda sıklıkla karşılaşılabilinen hidatik kist (köpek kisti) gibi paraziter (enfeksiyon kaynaklı) kistler ve non-paraziter (yapısal veya kansere bağlı) kistler tehlike arz etmeleri veya cerrah tarafından gerekli görülmesi durumunda ameliyat yöntemiyle çıkarılır.

dalak hastalıkları

Hematolojik hastalıklar veya yaralanmalar sonucunda dalağın alınması gerekebilmektedir. Bu işleme splenektomi denmektedir. Laparskopik veya açık yöntemle dalak tamamen alınabilir. Laparoskopik yöntemde daha az ve küçük kesi ile ameliyat sonrası daha az ağrı ve hastanede kalış süresi imkanı vardır.

hemoroid, anal fissür, anal fistül ve pilonidal sinüs

Kıl dönmesi olarak da bilinen pilonidal sinüs, makatta çatlak olarak tanımlanan anal fissür, makat bölgesinde bulunan bağırsağın son kısmında, normal dışı bağlantıların oluşması şeklinde gelişen anal fistül ve halk arasında basur hastalığı olarak da adlandırılan hemoroid hastalıkları, gastroenteroloji cerrahisinin alanına giren ve cerrahi operasyonlar yardımıyla tedavi edilebilen hastalıklardır.

Gastroenteroloji Cerrahisi Klinikleri sayılı merkezlerde bulunmaktadır. Üniversite hastanemiz Gastroenteroloji Kliniği deneyimli hekim kadrosu ile hizmet vermektedir.

Bölüm Doktorları