Evde Bakım Hizmetleri

Sağlıklı yaşam, hastalıkların önlenmesi, sağlık bilincinizi artırma ve belirli sağlık sorunlarıyla başa çıkma konularında sağlık danışmanımızdan bilgi alabilir, gerekli görüldüğü durumlarda evde veya hastanede takip/tedavi süreçlerinizi yönetebiliriz.

Kronik Hastalık Eğitimi

Sağlıklı yaşam, hastalıkların önlenmesi, sağlık bilincinizi artırma ve belirli sağlık sorunlarıyla başa çıkma konularında sağlık danışmanımızdan bilgi alabilir, gerekli görüldüğü durumlarda evde veya hastanede takip/tedavi süreçlerinizi yönetebiliriz.

Hastalık Tanımı ve Belirtileri: Hastalığınızın evreleri, hangi semptomlar sizleri bekliyor, hangi evrede destek ihtiyacınız olacak gibi konularda genel bilgilendirme.

Hastalığın Nedenleri ve Risk Faktörleri: Kronik hastalığa neden olan faktörler, genetik yatkınlık, çevresel etkenler ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi risk faktörleri hakkında bilgilendirme.

Tedavi Seçenekleri: Kronik hastalığın yönetimi için kullanılan tedavi seçenekleri, ilaçlar, cerrahi müdahaleler, fiziksel terapi ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme.

Sağlıklı Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi, uyku düzeni ve sigara/alkol kullanımı gibi yaşam tarzı değişikliklerinin önemi ve nasıl uygulanacağı hakkında öneriler.

İlaç Yönetimi: Reçeteli ilaçların nasıl kullanılacağı, dozajlar, yan etkiler ve ilaç etkileşimleri hakkında bilgilendirme.

Semptom Yönetimi: Kronik hastalığın semptomlarının nasıl tanınacağı, semptomların şiddetlendiği durumlarda ne yapılacağı ve semptomları hafifletmeye yönelik stratejiler hakkında bilgilendirme.

Rutin Takip ve Kontroller: Doktor randevularının önemi, düzenli taramalar, kan testleri ve diğer rutin kontroller hakkında bilgilendirme ve takip için destek.

Psikolojik ve Duygusal Destek: Kronik hastalıkla başa çıkma, depresyon, endişe ve stresle başa çıkma stratejileri, destek gruplarına katılma ve psikolojik yardım alma konularında bilgilendirme.

Acil Durumlar ve Kriz Yönetimi: Kronik hastalığın ani alevlenmeleri veya acil durumlarla nasıl başa çıkılacağı, acil durum planları ve kriz yönetimi konularında bilgilendirme.

Temel İlk Yardım Bilgilendirme

Temel ilk yardım bilgilendirme eğitimi, acil durumlar ve temel sağlık sorunları ile başa çıkma konusunda bilgilendirmeler ve genel eğitimleri kapsar. İlkyardım gerektiren durumlarda doğru tepkiler vermek hayati önem taşımaktadır. Bu eğitimle, size temel ilk yardım becerilerini kazandırmakla birlikte, acil durumlarda doğru tepkilerin verebilmesini sağlıyor olacağız. İşte temel ilk yardım bilgilendirme eğitiminin içeriğinde bulunan konular:

Acil Durumların Tanımları: Acil durumların tanımları ve ne zaman ilk yardım gerektirdiği hakkında genel bilgilendirme.

İlk Yardım İlkeleri: İlk yardımın temel prensipleri, yaralıya yardım etme sırasında dikkate alınması gereken adımlar.

Hasta Nakli ve Taşıma: Yaralı veya hasta bir kişinin güvenli bir şekilde nasıl nakledileceği ve taşınacağı hakkında bilgilendirme.

Yaralanmalar: Kesikler, yanıklar, kırıklar, burkulmalar ve ezilmeler gibi yaygın yaralanmaların ilk yardımı ve tedavisi.

Kanamaların Durdurulması: Kanamaları durdurma, basit yara bakımı, yara temizliği konularında bilgilendirme.

Solunum Yolu Engelleri (Boğulma): Solunum yolu engellerinin nasıl tanınacağı ve boğulma durumunda yapılması gereken ilk yardım adımları.

Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR): Temel yaşam desteği (CPR) ve kalp masajı uygulama adımları hakkında bilgilendirme.

Zehirlenmeler: Zehirlenme durumlarında yapılması gereken ilk yardım adımları ve zehirlenme belirtileri hakkında bilgilendirme.

Termal Yaralanmalar (Sıcaklık ve Soğukluk): Güneş yanığı, sıcak çarpması, donma gibi termal yaralanmaların belirtileri ve ilk yardımı hakkında bilgilendirme.

Hayvan Isırıkları ve Sokmaları: Hayvan ısırıkları ve sokmaları durumunda yapılması gereken ilk yardım adımları ve enfeksiyon risklerine karşı önlemler.

Elektrik Çarpması ve Yıldırım Darbeleri: Elektrik çarpması ve yıldırım darbeleri durumunda yapılması gereken ilk yardım adımları ve tehlikeleri hakkında bilgilendirme.

Bebek İlk Yardım Eğitimi

Bebek ilk yardım eğitimi, bebeklerde sık görülen acil durumlar ve sağlık sorunlarına müdahale etme becerilerini öğretir. Bebek ilk yardım eğitiminin içeriğinde bulunan konular;

Bebeğin Temel Bakımı: Bebeğinizi güvenli bir şekilde tutma, taşıma ve besleme konularında pratik bilgiler.

Solunum Sorunları: Bebeğin solunum yolu engellendiğinde nasıl müdahale edileceği, boğulma durumunda yapılması gereken ilk yardım adımları.

CPR (Kalp Masajı): Bebeklerde temel yaşam desteği (CPR) ve kalp masajı uygulama adımları hakkında bilgilendirme.

Yaralanmalar: Bebeklerde sık görülen kesikler, yanıklar, düşmeler ve çürükler gibi yaralanmaların ilk yardımı ve tedavisi.

Kırıklar ve Burkulmalar: Bebeklerde kırık ve burkulmalara nasıl müdahale edileceği ve geçici olarak sabitlenmeleri hakkında bilgilendirme.

Ateş: Bebeklerde ateşin nasıl ölçüleceği, ateşli nöbetler ve ateş düşürme yöntemleri konularında bilgilendirme.

Zehirlenmeler: Bebeklerin zehirlenme riskleri, zehirli maddelerin nasıl tanınacağı ve zehirlenme durumunda yapılması gereken ilk yardım adımları.

Sıcaklık Yaralanmaları: Bebeklerde güneş yanığı, sıcak çarpması ve termal yaralanmaların belirtileri ve ilk yardımı hakkında bilgilendirme.

Nöbetler ve Bayılmalar: Bebeklerde nöbetlerin belirtileri, nöbet sırasında yapılması gerekenler ve nöbet sonrası bakım hakkında bilgilendirme.

Acil Durum Planı: Evde acil durumlar için bir plan oluşturma, acil durum numaraları ve sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı hakkında bilgilendirme.

Bebeğin Genel Sağlık Durumu: Bebeğin normal gelişimi ve sağlık durumu hakkında bilgilendirme, ani değişikliklerde nasıl hareket edileceği.

Bebekle Yaşam Eğitimi

Bebekle yaşam eğitimi, yeni ebeveynlere bebek bakımı, gelişim, güvenlik ve ilişki kurma konularında bilgi ve beceriler sağlar. İşte bebekle yaşam eğitiminin içeriği:

Temel Bebek Bakımı: Bebeğinizi besleme, altını değiştirme, banyo yapma, uyku düzeni ve giydirmek gibi günlük bakım rutinleri hakkında bilgilendirme.

Bebek Gelişimi: Bebeğin fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi hakkında bilgi. Milestonları tanıma ve bebeğinizin gelişimini destekleme.

Emzirme ve Beslenme: Emzirme veya biberonla besleme, bebeklerin doğru şekilde beslenmesi ve yeterli sıvı alımının sağlanması hakkında bilgilendirme.

Bebek Güvenliği: Evde bebek güvenliği önlemleri, bebek odası düzenlemesi, oyuncak seçimi ve bebeğinizi güvenli tutma konularında bilgilendirme.

Uyku ve Uyku Düzeni: Bebeğin sağlıklı uyku alışkanlıkları, uykuya geçiş ritüelleri ve güvenli uyku ortamı oluşturma konularında bilgilendirme.

Ağlama ve İletişim: Bebeğinizi anlama, ağlama nedenlerini tanıma, duygusal ihtiyaçlara yanıt verme ve etkili iletişim becerileri hakkında bilgilendirme.

Bebek Taşıma ve Bağlanma: Bebeği doğru şekilde taşıma, bebek taşıma gereçlerinin kullanımı, kanguru sırtı, bebek arabası ve bebek taşıyıcılar hakkında bilgilendirme.

Bebek Refleksleri ve Davranışları: Bebeğin doğuştan gelen refleksleri, motor becerileri, duygusal tepkileri ve uyku düzeni hakkında bilgi.

Aile İlişkileri ve Destek: Yeni ebeveynler arasında iletişim, bebek bakımı sorumluluklarını paylaşma ve aile içinde destek sistemleri oluşturma konularında bilgilendirme.

Oyun ve Etkinlikler: Bebekle oyun oynamanın önemi, bebek gelişimini destekleyen etkinlikler, oyun malzemeleri ve oyun zamanı planlama konularında bilgilendirme.

Bebek Sağlığı ve Taramaları: Bebek sağlığına yönelik temel bilgiler, aşı takvimi, düzenli sağlık taramaları ve bebek hastalıkları hakkında bilgilendirme.