Sağlığını Düşün”   D vitamini eksikliği; kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve kemik hastalıklarına davetiye çıkarır.

Uzm. Dr. Igor IHEZAGIRE

TIBBİ İLGİ ALANLARI
  • Non Vasküler Girişimsel Radyoloji (US ve BT Eşliğinde Tanı ve Tedavi Girişimleri)
  • Meme Radyolojisi
  • Abdominal Radyoloji

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Uzmanlık Eğitimi
2018, İstanbul / Türkiye

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2013, İstanbul / Türkiye

DENEYİM

Özel Fatih Kıztaşı Polikliniği
2019-2020, İstanbul / Türkiye

Özel Bilge Hastanesi
2018-2019, İstanbul / Türkiye

BİLİMSEL ÜYELİKLER

Türk Radyoloji Derneği
European Society of Radiology
Türk Manyetik Rezonans Derneği

Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan Bildiriler
•İ. İhezagi̇re, R.Yılmaz, G. Acunaş :Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Olgularında Meme Tutulumu:Görüntüleme Bulguları(PS-1084,36.Ulusal Radyoloji Kongresi)
• Fatih Hakan Tufanoglu, İ. İhezagi̇re, R.Yılmaz, G. Acunaş : Erkek olguda myofibroblastom ve MR bulguları (PS-1080,36.Ulusal Radyoloji Kongresi)
• İ. İhezagi̇re,F.Bulut,Ö.M.Ünal,M.Dursun: Benign Breast Lesions Mimicking Malignancy: Imaging Features (PS-406,39.Ulusal Radyoloji Kongresi)