Sağlığını Düşün”    Kalp sağlığınızı korumak için düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve periyodik sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 İsviçre Bern Üniversitesi Senatosu Başarı Ödülü

EĞİTİM

 • Lozan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Uzmanlık Eğitimi, 1988, İsviçre
 • Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi, 1984, İsviçre
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru Eğitimi, 1979, Ankara/Türkiye

Almanya Goethe Enstitüsü Başarı Ödülü

DENEYİM

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-2019, Ankara/Türkiye
 • Lozan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1984-1988, İsviçre
 • Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980-1984, İsviçre

A.B.D San Diego e-arşiv ödülü

BİLİMSEL ÜYELİKLER

Swiss Medical Board (İsviçre Tıp Bilim Kurulu)
Swiss Medical Association (İsviçre Tabipler Birliği)
FMH (Federatio Medicorum Helveticorum)
(İsviçre Kantonlar Federasyonu Tıp Meslek Konseyi)
Türk Parlamenterler Birliği
Türk Tabipleri Birliği
KalDer, Türkiye Kalite Derneği
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği

Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Franco Stocker MD,
Dr. T. Zysset MD, Dr. B. Schmid MD, Dr. H. Moser MD,
Dr. Jan Weber MD:
A comparative study of digoxin levels by radioimmunoassay micromethod in capillary and venous blood samples in children.
Helvetica Paediatrica Acta, 38 (4) : 329-333, 1983.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Ataxia-telangiectasia, a case and review of the literature.
Schweizerische Rundschau für Medizin Praxis, 73 (5) : 133-138, 1984.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Richard Kraemer MD:
Cardio-respiratory response to the regular physical fitness training
in asthmatic children.
American Review of Respiratory Disease, American Thoracic Society Annual Meeting, 129 (Pediatrics Assembly), 226, 1984.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Richard Kraemer MD,
Dr. E. Franzen MD, Dr. K. Erb MD:
Stellenwert der Sportgymnastik in der Behandlung von Kindern
mit Asthma Bronchiale.
Helvetica Paediatrica Acta, 39 (Supplement 50): 28, 1984.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Franco Vassella MD,
Dr. Sema Ramazanoglu MD:
15 years follow-up in twin boys with tuberous sclerosis (TS)
Clinical Neurophysiology, 61 (3): 184, 1985.
1. Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Richard Kraemer MD:
Cardiorespiratory response to physical conditioning in children
with bronchial asthma.
Pediatric Pulmonology, 1 (5): 272-277, 1985.
Dr. Richard Kraemer MD, Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD,
Emilia Franzen, Peter Birrer:
Stellenwert der Sportgymnastik in der Behandlung von Kindern
mit Asthma Bronchiale.
SozialPaediatrie, 8, 626-634, 1986.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Akciğer testleri uygulaması: Solunum fonksiyonlarını ölçüp kaydeden
bilgisayarlı ekipman sisteminin teknolojik analizi.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Teknik Eğitim Materyali, 1-14, İstanbul, 10 Şubat 1987.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Tıbbi yönetimde bilgisayar.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 11. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi Bildiri Kitabı, 13, 1-10, İstanbul, 1987.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Esat Göktepe MD, Dr. Sefa Sarıbeyoğlu MD, Dr. Sema Ramazanoğlu MD, Dr. Yankı Yazgan MD:
Quantitative evaluation of non-organic headache.
1st Turkish-Egyptian Pain Congress, 1 (1), 57-58, İstanbul,
June, 24-26 1988.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Esat Göktepe MD,
Dr. Sefa Sarıbeyoğlu MD, Dr. Emel Akoğlu MD, Dr. Sevgi Küllü MD, Dr. Oya Gürbüz MD, Dr. Yankı Yazgan MD:
Bipolar bozukluk ve iyatrojenik bir komplikasyon.
24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 103, Ankara,
19-23 Eylül 1988.
Dr. Sefa Sarıbeyoğlu MD, Zeynep Kurdaş, Yavuz Girgin, Tarık Temüge,
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Yankı Yazgan MD,
Dr. Hakan Yöney MD, Dr. Esat Göktepe MD:
Controlled study of psychiatric disorders in children under care, preliminary report.
Marmara Medical Journal, Special Issue, 1st Marmara Medical Days
İstanbul, Abstracts, (1) 3, 115, September 26-30, 1988.
Dr. Şamil Hızlı MD, Dr. Kasra Sharifi MD,
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Danger of Swallowing Two Needles and Endoscopic Treatment.
3rd International Conference of Euroasian Gastroenterological Association, Cornelia de Lange Hotel, Antalya, 10-14 October, 2018.
Dr. Şamil Hızlı MD, Dr. Dilber Kumral MD, Dr. Şirin Aytaç MD,
Dr. Serap Ulusoy MD, Dr. Hülya Yarayan MD, Dr. Kasra Sharifi MD,
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Endoscopic Removal of Duodenogastric Trichobezoar:
Rapunzel Syndrome
3rd International Conference of Euroasian Gastroenterological Association, Cornelia de Lange Hotel, Antalya, 10-14 October, 2018.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Görme, İşitme, Dil Gelişimi, İzleme ve Değerlendirme.
BÜTÜNCÜL TIP – Aile Hekimliğinde ve Birinci Basamakta
Güncel Tanı – Tedavi (Textbook-Kitap), Pediatri-Sosyal Pediatri Alanı,
Bölüm 5, 2088-2092, Nobel Yayınevi, Ankara, 2019.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Çocuk İstismarı ve İhmali.
BÜTÜNCÜL TIP – Aile Hekimliğinde ve Birinci Basamakta
Güncel Tanı – Tedavi (Textbook-Kitap), Pediatri-Sosyal Pediatri Alanı,
Bölüm 11, 2113-2117, Nobel Yayınevi, Ankara, 2019.

İsviçre Bern Üniversitesi Senatosu Başarı Ödülü
İsviçre Doktorlar Federasyonu Akreditasyon Ödülü
Almanya Goethe Enstitüsü Başarı Ödülü
Y.Ö.K. Üniversitelerarası Kuruldan, üç farklı lisan için üç adet
Yabancı Dil Doçentlik Diploması (İngilizce, Almanca, Fransızca)
A.B.D San Diego e-arşiv ödülü

 • İngilizce
 • Almanca
 • Fransızca
 • İtalyanca
 • Arapça

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İlgi Alanları:

1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında “genel-temel-güncel” konular
2. Ateş, Öksürük, Kusma, İshal, Kabızlık ve tüm sık görülen sorunlar
3. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları, koruyucu önlemler, tedaviler
4. Antibiyotiksiz çözümler, zorunlu hallerde Antibiyotik için kurallar
5. Büyüme-Gelişme izlenmesi, sorunların tespiti ve tedavisi
6. Genotip-Fenotip kavramlarıyla Büyüme-Gelişme tanımlanması
7. Vücut bileşenleri analizi ve vücut mimarisi ölçüm teknikleri
8. Kemik yaşı ve takvim yaşı tespit yöntemleri ve mukayeseli analiz
9. Türk Çocuklarının Büyüme-Gelişme Standartları
10. Yaşam kalitesi, uyku, biyolojik-ritm ile Büyüme-Gelişme etkileri
11. Sportif bedensel aktivite ile Büyüme-Gelişme arasındaki ilişkiler
12. Fiziksel egzersize “kalp-dolaşım-solunum” sistemlerinin uyumu
13. Vital kapasite ve akciğer fonksiyonları
14. Zihinsel ve fonksiyonel gelişim aşamalarının tanımı ve takibi
15. Duyular-duygular gelişimi, “matematiksel-duygusal-sosyal” zeka
16. Türk çocuklarına uyarlanmış Denver-2 Gelişimsel Tarama Testi
17. Puberte (buluğ) dönemindeki çok yönlü sorunlara yaklaşımlar
18. “Hipofiz-tiroid-sürrenal” ekseninde “pozitif-negatif feedback”
19. Hormonal dengeler ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiler
20. Okul başarısı ile “hormonal-metabolik-fiziksel” sağlık ilişkisi
21. Fizyopatolojik ve Psikososyal faktörlerin karşılıklı etkileşimleri
22. Hamilelik ve doğum öncesi check-up, “yaz/kış bebeği” tanımları
23. Bebeklerin, çocukların bakımı, izlenmesi, annelerin eğitimi
24. Zorunlu ve zorunlu olmayan aşılar, uygulama zamanları, dozları
25. Alerji testleri, bağışıklık testleri ve otoimmün sorunlar
26. Astım ve alerjik sorunların mevsimlere göre izlenmesi
27. Beslenme-diyet konusunda BMI (Body Mass Index) takibi
28. Günlük oransal öğün paylaşımı, sindirim testleri, parazitler
29. Obesitede, günlük kalori ihtiyacı, aktiviteye göre besin tercihleri
30. Anemilerde ve Hemoglobinopatilerde yaklaşım yöntemleri
31. Tip-1 (Juvenil) Diyabet için stabil regülasyon ve düzenli takip
32. FMF teşhisi, tedavisi, takibi
33. Romatizmal problemler ve tedavisi
34. Lösemiler ve farklı kanser türleri, tümör belirteçleri
35. Primer/sekonder enuresis nokturna/diurna (altını ıslatma)
36. Böbrek sorunları, taş, enfeksiyon, tedavi ve korunma yöntemleri
37. Koruyucu hekimlik ve temel profilaktik önlemler
38. Erken teşhis ve tedavilerde proaktif ve profilaktik yaklaşımlar
39. Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları, Sağlık İstatistikleri
40. Bilişim Teknolojilerinin Sağlık Hizmetleriyle Entegrasyonu

 

 Nöroloji İlgi Alanları:

1. Nörolojik sorunlar ve uygulanan tedaviler
2. Baş ve vücut ağrılarında teşhis ve tedavi yöntemleri
3. Vertigo (Baş dönmesi), kuvvetsizlik, uyuşmalar, unutkanlık
4. Epilepsilerde EEG, klinik belirtiler, bulgular, tedaviler
5. Tedaviye dirençli epilepsiler ve kombine tedaviler
6. Multiple Sclerosis (MS) için metabolik çalışmalar
7. Polinöropati nedenleri ve tedavileri
8. Parkinson hastalığında teşhis ve tedavi yöntemleri
9. Alzheimer hastalığında modern yaklaşımlar
10. Senil Demans kapsamındaki çok yönlü sorunlar
11. Serebrovasküler hastalıklarda acil uygulamalar
12. Kafa travmalarında önemli ve öncelikli değerlendirmeler
13. Kalıtsal ve kromozomal hastalıklarda “teşhis-tedavi-takip”
14. Baş ve gözlerden ayaklara kadar yorgunluk azaltma teknikleri
15. Amaca yönelik genel ve özel check-up çalışmaları