Sağlığını Düşün”    Kalp sağlığınızı korumak için düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve periyodik sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

Doç. Dr. Nusret Can ÇİLESİZ

TIBBİ İLGİ ALANLARI
 • Endoüroloji (BPH, Endoskopik prostat lazer cerrahileri, Endoskopik üriner sistem taş cerrahileri)
 • Üroonkoloji (Prostat kanseri, Mesane kanseri, MR Füzyon biyopsi)
 • Laparoskopik ve Robotik Cerrahi
 • Androloji (İnfertilite ve Penil Rekonstrüksiyon/Protez cerrahileri)
 • 2017 yılında Avrupa Üroloji Yeterlilik Sertifikasını (FEBU) almaya hak kazandı.
 • 2019-2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalı’nda hasta yönetimi ve cerrahi (mikroskopik varikoselektomi, Peyronie cerrahisi, Penis protezi implantasyonu vb.) eğitimi aldı.
 • Uzmanlığı süresince laparoskopik radikal prostatektomi, laparoskopik parsiyel nefrektomi gibi ileri laparoskopik ameliyatlarını ve retrograd intrarenal cerrahi ve perkütan nefrolitotomi gibi taş operasyonlarını uygulama fırsatı oldu.
 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU) bünyesinde hazırlanan ve tüm dünyada kabul gören EAU Kılavuzu’nun 2020 yılı güncellemesinde ‘’Male Sexual Reproductive Health Guideline’’ komitesinde görev aldı. Bu kılavuzda özellikle ‘’Varikosel’’ ve ‘’Obstrüktif Azospermi’’ konuları hakkında katkıda bulundu.
 • Ulusal kongrelerde yaptığı bilimsel katkılar nedeniyle 3 kez en iyi bildiri ödülüne layık görüldü.
 • 2016-2017 yılları arasında European Society of Residents in Urology (ESRU) Türkiye yönetim kurulunda Genel Sekreter olarak görev aldı.

EĞİTİM

 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Uzmanlık Eğitimi (2017, İstanbul / Türkiye)
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru Eğitimi (2011, İstanbul / Türkiye)

DENEYİM

 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi (2020-2021, İstanbul / Türkiye)
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi (2020, İstanbul / Türkiye)
 • GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi (2017-2020, İstanbul / Türkiye)
 • GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi (Tıpta Uzmanlık Eğitimi, 2012-2017, İstanbul / Türkiye)
 • Marmara Ereğlisi İlçe Devlet Hastanesi (2011, İstanbul / Türkiye)
BİLİMSEL ÜYELİKLER

• AUA (Amerikan Üroloji Derneği)
• EAU (Avrupa Üroloji Derneği)
• Türk Üroloji Derneği
• Türk Androloji Derneği

1. Hazar AI, Cakiroglu B, Sakalli E, Balci MB, Eyyupoglu E, Tas T, Sinanoglu O, Tuzlali P, Cilesiz NC. The histology and the proapoptotic control in the ipsilateral and the contralateral testes following unilateral vasectomy. Arch Ital Urol Androl. 2015 Sep 30;87(3):198-203. doi:10.4081/aiua.2015.3.198.

2. Arslan B, Onuk Ö, Hazar İ, Aydın M, Cilesiz NC, Eroglu A, Nuhoglu B. Prognostic value of endocan in prostate cancer: clinicopathologic association between serum endocan levels and biochemical recurrence after radical prostatectomy. Tumori Journal. 2016 Jul 25:0. doi: 10.5301/tj.5000535.

3. Onuk O, Arslan B, Hazar A.İ., Ozkan A., Cilesiz NC, Nuhoglu B. Clinical Course of a Case with Sarcomatoid Renal Cell Carcinoma International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports 7(2): 1-5, 2016; DOI: 10.9734/IJMPCR/2016/25900.

4. Arslan B, Akbulut MF, Onuk O, Küçüktopçu O, Cilesiz NC, Ozkan A, Yazıcı G. A comparison of Amplatz dilators and metal dilators for tract dilatation in mini-percutaneous nephrolithotomy. Int Urol Nephrol. 2017 Apr;49(4):581-585. doi: 10.1007/s11255-017-1516-z. Epub 2017 Jan 23. PubMed PMID: 28116640.

5. Yanaral F, Ozkan A, Cilesiz NC, Nuhoglu B. Spontaneous rupture of the renal pelvis due to obstruction of pelviureteric junction by renal stone: A case report and review of the literature. Urol Ann. 2017 Jul-Sep;9(3):293-295. doi: 10.4103/UA.UA_24_17. PubMed PMID: 28794602; PubMed Central PMCID: PMC5532903.

6. Aydın M, Özkan A, Cilesiz NC, Hazar Aİ, Balcı MBC, Yanaral F, Özdemir E. Noninvasive treatment of intraperitoneal urinary system perforations with percutaneous placement of a peritoneal drainage catheter. Turk J Med Sci. 2018 Dec 12;48(6):1141-1146. doi: 10.3906/sag-1709-159.

7. Kalkanlı A, Gezmiş CT, Özkan A, Cilesiz NC, Yanaral F, Aydın M, Tandoğdu Z. Comparison of Single and Prolonged Fluoroquinolone Prophylaxis and Risk Factors for Infectious Complications After Transrectal Prostate Biopsy. Balkan Med J. 2018 Sep 21;35(5):373-377. doi: 10.4274/balkanmedj.2018.0477.

8. Cilesiz NC, Erdoğan N, Özkan A, Kalkanlı A, Hazar Aİ, Balcı MBC, Aydın M, Özdemir E. Pleomorphic undifferentiated sarcoma: A case of a giant renal mass. Urol Case Rep. 2018 Jan 8;17:44-47. doi: 10.1016/j.eucr.2018.01.002. eCollection 2018 Mar. PubMed PMID: 29367896; PubMed Central PMCID: PMC5771963.

9. Arda E, Yuksel I, Cakiroglu B, Akdeniz E, Cilesiz NC. (January 10, 2018) Valuation of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Renal Cell Carcinoma Grading and Progression. Cureus 10(1): e2051. doi:10.7759/cureus.2051

10. Onuk Ö, Özkan A, Cilesiz NC, Kalkanlı A. Vacuum-Assisted Treatment in Fournier Gangrene. JAREM 2019; 9(3): 135-9. DOI: 10.5152/jarem.2019.2447

11. Onuk Ö, Nuhoğlu B, Özkan A, Taş T, Cilesiz NC, Hazar Aİ, et al. Comparison of Caveolin-1 and PSA in Prostate Adenocarcinoma. JAREM 2019; 9(3): 121-4. DOI: 10.5152/jarem.2019.2300

12. Yanaral F, Eroğlu A, Cilesiz NC, Gezmiş CT, Tandoğdu Z, Balcı MBC Evaluation of Etiological Risk Factors of Primary Monosymptomatic Enuresis. JAREM 2019; 9(3): 102-6. doi: 10.5152/jarem.2019.1997

13. Hazar Aİ, Çilesiz NC. Evaluation of Erectile Dysfunction and Risk Factors After Prostate Biopsy. JAREM 2018; 8(3): 167-70. doi: 10.5152/jarem.2018.2066

14. Hazar Aİ, Tas T, Gezmis CT, Arda E, Cilesiz NC, Cakiroglu B. The role of serum acute phase reactant levels in the prediction of impacted ureteral stone. Int J Med Biochem 2019;2(3):102-6 doi: 10.14744/ijmb.2019.20592

15. Ortaç M, Hıdır M, Cilesiz NC, Kadıoğlu A. Efficacy of follitropin-alpha versus human menopausal gonadotropin for male patients with congenital hypogonadotropic hypogonadism. Turk J Urol. 2019 Nov 29;46(1):13-17. doi: 10.5152/tud.2019.19177.

16. Kalkanli A, Cilesiz NC, Fikri O, Ozkan A, Gezmis CT, Aydin M, Tandoğdu Z. Impact of Anterior Kidney Calyx Involvement of Complex Stones on Outcomes for Patients Undergoing Percutaneous Nephrolithotomy. Urol Int. 2020 Mar 10:1-6. doi: 10.1159/000505822.

17. Gönültaş S, Karabağlı M, Baştuğ Y, Çilesiz NC, Kadıoğlu A. COVID-19 and animals: What do we know? Turk J Urol. 2020 May 15;46(4):249–52. doi: 10.5152/tud.2020.140520.

18. Kalkanli A, Cilesiz NC, Fikri O, Ozkan A, Gezmis CT, Aydin M, Tandoğdu Z. Response to the Letter to the Editor: “Impact of Anterior Kidney Calyx Involvement of Complex Stones on Outcomes for Patients Undergoing Percutaneous Nephrolithotomy”. Urol Int. 2020 Sep 1:1-2. doi: 10.1159/000510138.

19. Kalkanli A, Gezmis CT, Fikri O, Cilesiz NC, Ozkan A, Eroglu A, Aydin M. The effect of plasma melatonin levels in the treatment of lifelong premature ejaculation with selective serotonin reuptake inhibitors. Andrologia. 2020 Aug 20:e13785. doi: 10.1111/and.13785.

20. Kalkanli A, Akdere H, Cevik G, Salabas E, Cilesiz NC, Kadioglu A. Hypergonadotropic Hypogonadism: Management Of Infertility. Curr Pharm Des. 2020 Nov 1. doi: 10.2174/1381612826666201102110456.

21. Pazir Y, Erdem S, Cilesiz NC, Kadioglu A. Determination of the time for improvement in semen parameters after varicocelectomy. Andrologia. 2021 Feb;53(1):e13895. doi: 10.1111/and.13895.

22. Kadioglu A, Dincer M, Salabas E, Culha MG, Akdere H, Cilesiz NC. A Population-Based Study of Peyronie’s Disease in Turkey: Prevalence and Related Comorbidities. Sex Med. 2020 Dec;8(4):679-685. doi: 10.1016/j.esxm.2020.09.002.

23. Ortac M, Cilesiz NC, Demirelli E, Aydin R, Savun M, Ermec B, Kadioglu A. Undescended Testis Does Not Affect the Outcome of Microdissection Testicular Sperm Extraction. Urology. 2020 Jul;141:77-81. doi: 10.1016/j.urology.2020.03.046.

24. Ortac M, Özmez A, Cilesiz NC, Demirelli E, Kadıoğlu A (2021), The Impact of Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) for the Treatment of Young Patients with Vasculogenic Mild‐Erectile Dysfunction (ED): A Prospective Randomized Single‐Blind, Sham Controlled Study. Andrology. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1111/andr.13007

25. Onuk Ö, Cilesiz NC, Özkan A, Zarbaliyev E, Dayıoğlu N, Nuhoğlu B Urological injuries in the civil war of Libya Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021 doi: 10.14744/tjtes.2020.57291.

26. Minhas S, Bettocchi C, Boeri L, Capogrosso P, Carvalho J, Cilesiz NC, Cocci A, Corona G, Dimitropoulos K, Gül M, Hatzichristodoulou G, Jones TH, Kadioglu A, Martínez Salamanca JI, Milenkovic U, Modgil V, Russo GI, Serefoglu EC, Tharakan T, Verze P, Salonia A; EAU Working Group on Male Sexual and Reproductive Health. European Association of Urology Guidelines on Male Sexual and Reproductive Health: 2021 Update on Male Infertility. Eur Urol. 2021 Nov;80(5):603-620. doi: 10.1016/j.eururo.2021.08.014.

27. Salonia A, Bettocchi C, Boeri L, Capogrosso P, Carvalho J, Cilesiz NC, Cocci A, Corona G, Dimitropoulos K, Gül M, Hatzichristodoulou G, Jones TH, Kadioglu A, Martínez Salamanca JI, Milenkovic U, Modgil V, Russo GI, Serefoglu EC, Tharakan T, Verze P, Minhas S; EAU Working Group on Male Sexual and Reproductive Health. European Association of Urology Guidelines on Sexual and Reproductive Health-2021 Update: Male Sexual Dysfunction. Eur Urol. 2021 Sep;80(3):333-357. doi: 10.1016/j.eururo.2021.06.007.

28. Eroğlu A, Aydın M, Onuk Ö, Çilesiz NC, Nuhoğlu B. Investigation of Sexual Dysfunction in Premenopausal Women with Urinary Incontinence. J Acad Res Med 2020;10(2):160-5.

29. Çilesiz NC, Arslan B, Balcı MBC, Arslan Ö, Nuhoğlu B. The Role of Procalcitonin and Other Markers of Inflammation in Predicting Spontaneous Passage of Ureteral Stones. J Acad Res Med 2021;11(2):179-86

30. Milenkovic U, Cocci A, Veeratterapillay R, Dimitropoulos K, Boeri L, Capogrosso P, Cilesiz NC, Gul M, Hatzichristodoulou G, Modgil V, Russo GI, Tharakan T, Omar MI, Bettocchi C, Carvalho J, Yuhong Y, Corona G, Jones H, Kadioglu A, Martinez-Salamanca JI, Verze P, Serefoglu EC, Minhas S, Salonia A. Surgical and minimally invasive treatment of ischaemic and non-ischaemic priapism: a systematic review by the EAU Sexual and Reproductive Health Guidelines panel. Int J Impot Res. 2022 Sep 23. doi: 10.1038/s41443-022-00604-1.

31. Çilesiz NC, Özkan A, Kalkanlı A, Gezmiş CT, Yazıcı G, Onuk Ö, Nuhoğlu B. Spinal Anesthesia Provides Longer Administration Time for Postoperative Intravesical Chemotherapy after TUR-B Operation. Urol Int. 2022;106(8):768-774. doi: 10.1159/000517790.

32. Çilesiz NC, Onuk Ö, Özkan A, Kalkanlı A, Gezmiş CT, Nuhoğlu B. Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux after kidney transplantation: outcomes and predictive factors of clinical and radiological success. Int Urol Nephrol. 2022 May;54(5):1023-1029. doi: 10.1007/s11255-022-03152-1.

33. Çilesiz NC, Onuk Ö, Özkan A, Kalkanlı A, Gezmiş CT, Nuhoğlu B. Four-Point Injection Technique of Polyacrylate/Polyalcohol Copolymer in Vesicoureteral Reflux After Kidney Transplant. Exp Clin Transplant. 2023 Apr 19. doi: 10.6002/ect.2022.0303.

34. Can Balcı MB, Can Çilesiz N. Investigation of the relationship between COVID-19 disease and semen parameters in idiopathic male infertility patients. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2023 Jan;27(1):378-383. doi: 10.26355/eurrev_202301_30891.

İngilizce