Sağlığını Düşün”    Kalp sağlığınızı korumak için düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve periyodik sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

Uzm. Dr. Ece GÜLTEKİN

TIBBİ İLGİ ALANLARI
 • Epilepsi
 • Ateşli Havale
 • Dirençli Epilepsi Tedavisi
 • Uyku Bozuklukları
 • Serebral Palsi
 • Riskli Bebek İzlemi
 • Konuşma Gecikmesi
 • Yürüme Gecikmesi
 • Otizm
 • Başağrısı
 • Migren
 • Nörolojik Gelişme Geriliği

EĞİTİM

 • Lisans: Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2000-2006
 • Y. Lisans/Tıpta Uzmanlık: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2007-2012
 • Doktora/Tıpta Yandal Uzmanlık: Çocuk Nörolojisi, Medipol Üniversitesi, 2014-2017

DENEYİM

 • Tıpta Uzmanlık Araştırma Görevlisi: Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, 2006-2007
 • Uzman Doktor/Devlet Hizmet Yükümlülüğü: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi, 2012-2014
 • Yandal Uzman Doktor/Devlet Hizmet Yükümlülüğü: Çocuk Nörolojisi, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017-2020
 • Yandal Uzman Doktor/Dr. Öğretim Üyesi: Çocuk Nörolojisi, İstinye Üniversitesi Hastanesi, 2020-2024
BİLİMSEL ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
  1. Ozdil Başkan, Ece Gültekin, Fatma Gamze Demirel, Guzide Turanlı. “Focal Megalencephaly with Tuberous Sclerosis Complex Magnetic Resonance Imaging Findings: A Case Report.” Turk J Neurol 2015;21:141-3. DOI:10.4274/tnd.71245
 • Ulusal kitaplar veya kitaplarda yazılan bölümler:
  1. Ece Gültekin, Güzide Turanlı. “Akut Konvülziyona Yaklaşım.” Yurdakök Pediatri 2017; 4378-4379
  2. Ece Gültekin, Güzide Turanlı. “Konvülsiyonları Taklit Eden Durumlar.” Yurdakök Pediatri 2017; 4379-4382
  3. Ece Gültekin, Güzide Turanlı. “Febril Konvülsiyon.” Yurdakök Pediatri 2017; 4382-4385
  4. Ece Gültekin, Güzide Turanlı. “Epilepsi.” Yurdakök Pediatri 2017; 4385-4388
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan poster bildiriler:
  1. Güzide Turanlı, Ece Gültekin. “Efficacy of bedtime clonazepam as add-on therapy in children with ESES.” American Epilepsy Society 69th Annual Meeting 2015: Abst. 2.283
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
  1. Ece Gültekin. “Evaluation of Magnetic Resonance Findings of Pediatric Headaches.” 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 28-30 June 2019, İstanbul, Turkey
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan poster bildiriler:
  1. Yasemin Topçu, Ece Gültekin, Leyla Telhan, Sedat Öktem, Güzide Turanlı. “Akut solunum yetmezliği nedeni ile ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu gerektiren geç başlangıçlı Multipl Açil Koenzim A Dehidrogenaz eksikliği olgusu.” 18. Çocuk Nörolojisi Kongresi 2016: pp-193
  2. Ece Gültekin, Yasemin Topçu, Aslan Yılmaz, Serdar Ceylaner, Ayhan Taştekin, Güzide Turanlı. “Yenidoğan nöbetlerinde nadir bir neden: CDG tip 2B.” 18. Çocuk Nörolojisi Kongresi 2016: pp-194
  3. Ece Gültekin, Yasemin Topçu, Gülhan Ertan Akan, Güzide Turanlı. “DNET’i taklit eden Virchow-Robin boşlukları.” 18. Çocuk Nörolojisi Kongresi 2016: pp-195
  4. Aslı Nur Ören, Yasemin Topçu, Ece Gültekin, Güzide Turanlı. “Klüver-Bucy Sendromu ile prezente olan subakut sklerozan panensefalit olgusu.” 18. Çocuk Nörolojisi Kongresi 2016: pp-262
  5. Yasemin Topçu, Ece Gültekin, Celal Akdeniz, Güzide Turanlı. “Tekrarlayan senkop atakları; ya epilepsi değilse!” 18. Çocuk Nörolojisi Kongresi 2016: pp-300
  6. Yasemin Topçu, Ece Gültekin, Güzide Turanlı. “Hipoksik iskemik ensefalopatiyi taklit eden piridoksin bağımlı epilepsi.” 19. Çocuk Nörolojisi Kongresi 2017: pp-026
  7. Yasemin Topçu, Ece Gültekin, Güzide Turanlı. “Pulmoner hipertansiyon etyolojisinde nadir bir neden: GM1 Gangliosidoz.” 19. Çocuk Nörolojisi Kongresi 2017: pp-205
  8. Yasemin Topçu, Ece Gültekin, Güzide Turanlı. “Konjenital miyastenik sendrom: Yeni mutasyon.” 19. Çocuk Nörolojisi Kongresi 2017: pp-232

İngilizce