Sağlığını Düşün”    Kalp sağlığınızı korumak için düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve periyodik sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

Uzm. Dr. Banu ERKALMA ŞENATEŞ

TIBBİ İLGİ ALANLARI
  • Böbrek Nakli
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Böbrek Hastalığı
  • Akut Böbrek Yetmezliği
  • Kistik Böbrek Hastalıkları
  • Glomerülonefritler
  • Hemodiyaliz
  • Periton Diyalizi
  • Böbreğin Genetik Hastalıkları

Nefroloji

EĞİTİM

TIP FAKÜLTESİ, TIP DOKTORUCERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ  2000-2006
İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ  2006-20011
NEFROLOJİ YAN DAL UZMANLIĞI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ  20014-2017

DENEYİM

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi (2006-2012): İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı

Devlet Hizmet Yükümlülüğü (Mart 2012- Haziran 2014): Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları AD, Diyarbakır.

Aralık 2017- 2022 : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi (Eski adı: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Nefroloji Kliniği’nde uzman dr.

2022-2023: Medipol Bahçelievler hastanesi

2023-2024: Acıbadem international / Acıbadem fulya hastanesi

BİLİMSEL ÜYELİKLER

Türk İç Hastalıkları Uzmanlığı Derneği (TİHUD)
Türk Nefroloji Derneği (TND)
Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği ( TİGED)
European renal association european dialysis and transplant association ( ERA-EDTA )

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
A1: Meric K, Bakal N, Şenateş E, Aydın S, Kılıçoğlu ZG, Bahadır Ülger FE, Yencilek E, Erkalma Şenateş B, Şimşek M. Comparison of a 4-Day versus 2-Day Low Fiber Diet Regimen in Barium Tagging CT Colonography in Incomplete Colonoscopy Patients. Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:609150. doi: 10.1155/2015/609150.
A2: RELATIONSHIP BETWEEN SERUM LIPIDS AND COLON POLYPS: A PILOT STUDY KADIR KAYATAŞ, ÖZHAN KAYA, EBUBEKIR ŞENATEŞ, ATAKAN YEŞIL, BANU ERKALMA ŞENATEŞ, EZGI ERSOY YEŞIL, ERDAL BELEN, AKIN DAYAN, REFIK DEMIRTUNÇ. Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 57.

A3: Ebubekir Şenateş, Abdullah Doğan, Banu Erkalma Şenateş, Erdal Bodakçı, Muhammet Bekçibaşı. An incidental case of biliary fascioliasis mimicking cholangiocellular carcinoma. Infez Med. 2014;22(4):313-6.

A4: Banu Erkalma Şenateş, Abdullah Doğan, Ebubekir Şenateş. Symptomatic hypocalcaemia following intravenous administration of zoledronic acid in a female patient with osteoporosis. Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 895.

A5: Senateş E, Colak Y, Yeşil A, Coşkunpinar E, Sahin O, Kahraman Ot, Erkalma Şenateş B, Tuncer I. Circulating Resistin is Elevated in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and is Associated With Steatosis, Portal İnflammation, İnsulin Resistance And Nonalcoholic Steatohepatitis Scores. Minerva Med. 2012 Oct;103(5):369-76.

A6: Yalin SF, Gulcicek S, Avci S, Erkalma Senates B, Altiparmak MR, Trabulus S,
Alagoz S, Yavuzer H, Doventas A, Seyahi N. Single-frequency and multi-frequency
bioimpedance analysis: What is the difference? Nephrology (Carlton). 2018
;23(5):438-445. doi: 10.1111/nep.13042.

A7:Amyloid A Amyloidosis After Renal Transplantation: An Important Cause of Mortality.
Sarihan I, Caliskan Y, Mirioglu S, Ozluk Y, Senates B, Seyahi N, Basturk T, Yildiz A, Kilicaslan I, Sever MS.Transplantation. 2020;104(8):1703-1711. doi: 10.1097/TP.0000000000003043.

A8:Fabry Disease Prevalence in Renal Replacement Therapy in Turkey. Yalın SF, Eren N, Sinangil A, Yilmaz VT, Tatar E, Ucar AR, Sevinc M, Can Ö, Gurkan A, Arik N, Alisir Ecder S, Uyar M, Yasar M, Gulcicek S, Mese M, Dheir H, Cakir U, Köksal Cevher Ş, Turkmen K, Guven B, Guven Taymez D, Erkalma Senates B, Ecder T, Kocak H, Uslu A, Demir E,Basturk T, Ogutmen MB, Kinalp C, Dursun B, Bicik Bahcebasi Z, Sipahi S, Dede F, Oruc M, Caliskan Y, Genc A, Yelken B, Altıparmak MR, Turkmen A, Seyahi N.Nephron. 2019;142(1):26-33. doi: 10.1159/000496620. Epub 2019 Feb 8.PMID: 30739116.

A9:Visceral Adiposity Index As a Practical Tool in Patients with Biopsy-Proven Nonalcoholic Fatty Liver Disease/Nonalcoholic Steatohepatitis. Vural Keskinler M, Mutlu HH, Sirin A, Erkalma Senates B, Colak Y, Tuncer I, Oguz A.Metab Syndr Relat Disord. 2021 Feb;19(1):26-31. doi: 10.1089/met.2020.0054. Epub 2020 Sep 7.PMID: 32898457

A10:Pathogenetic mechanisms of nonalcoholic fatty liver disease and inhibition of the inflammasome as a new therapeutic target. Colak Y, Hasan B, Erkalma B, Tandon K, Zervos X, Menzo EL, Erim T.Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2021 Jul;45(4):101710. doi: 10.1016/j.clinre.2021.101710. Epub 2021 Apr 27.
A11: Ulaşoğlu C, Erkalma Şenateş B, Yapalı S, Dumanoğlu B, Enc F, Çolak Y, Şenateş E. Long-term Kinetics of Alpha-fetoprotein in Chronic Hepatitis C Patients Treated with Direct-acting Antivirals and Possible Predictive Role of AFP Response to Treatment on Development of Hepatocellular Carcinoma. Viral Hepat J. 2021;27:49-52.

B.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
B1.ANTI PHOSPHOLIPASE A2 RECEPTOR ANTIBODIES IN DIABETIC PATIENTS WITH PROTEINURIA. Sibel Gulcicek, Banu Erkalma Senates, Serkan Feyyaz Yalin, Sinan Trabulus, Sennur Kose, Mehmet Riza Altiparmak and Nurhan Seyahi. Istanbul Training and Research Hospital, Nephrology, Istanbul, TURKEY, Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Nephrology, Istanbul, TURKEY. Nephrology Dialysis Transplantation 31 (Supplement 1): i482–i488, 2016 doi:10.1093/ndt/gfw193.10.
B2.EVALUATION OF KIDNEY BIOPSY AND ASSOCIATED COMPLICATIONS: SINGLE CENTER EXPERIENCE OF SIX YEARS. Nurhan Seyahi, Sulaiman Khalil, Banu Erkalma Senates, Sinan Trabulus, Mehmet R. Altiparmak. 52nd ERA EDTA Congress Page:249, SP1852, 8-31 May 2015 London.

 

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
C1. Fatih DEMİRCAN, Faruk KILINC, Nevzat GOZEL, Banu Erkalma ŞENATEŞ, Ebubekir ŞENATEŞ. The Evaluation of Mean Platelet Volume in Hepatitis C Infection. Doi: 10.4274/Vhd.65365 Viral Hepatitis Journal 2014; 20(1): 11-14.

C2. Yeşil A, Şenateş E, Kayataş K, Koçhan K, Erdem ED, Erkalma Şenateş B, Gönen C. Types And Frequencies Of Extraintestinal İnvolvement In Our Cases With Inflammatory Bowel Disease. Endoscopy 2013;21:15-8.

3. Yeşil A, Şenateş E, Kayataş K, Erkalma Şenateş B, Güçlütürk A, Demirtunç R.The Success Of Combination Treatment in The Management of A Patient with Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia. Endoscopy 2013;21:22-4.

C3. Hacer Hicran Beyca, Hasan Hüseyin Mutlu, Banu Erkalma Şenateş, Zafer Türkoğlu, İlkin Zindancı.Van depremi sonrası görülen dermatozların multidisipliner değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 2014; 41 (4): 647-650 doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0492.
C4. Gastroözofageal reflü hastalığının diyabetes mellituslu hastalardaki sıklığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi Nevzat GÖZEL, Fatih DEMİRCAN, Faruk KILINÇ, Banu ERKALMA ŞENATEŞ. Akademik Gastroenteroloji dergisi. 2015 14(2);60-63.
C5. Şenateş E, Ulaşoğlu C, Erkalma Şenateş B, et al. Development of diverticulum in the fundus after Nissen fundoplication: Late complication or accompanying condition? Endoscopy Gastrointestinal 2016;24:59-60.
C6.Eozinofilik Özofajit Prevalansı. Abdullatif ŞİRİN, Banu ERKALMA ŞENATEŞ. Güncel Gastroenteroloji Dergisi 2018; 22/3:175-177.

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
D1. OSTEOPOROZ TEDAVİSİ İÇİN İNTRAVENÖZ ZOLEDRONİK ASİT TEDAVİSİ ALIRKEN SEMPTOMATİK HİPOKALSEMİ GELİŞEN BİR KADIN HASTA. Banu Erkalma Şenateş, Mehmet Serdar Yıldırım, Ebubekir Şenateş 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitapçığı sayfa 237. 2 – 6 Ekim 2013 – Belek, Antalya.

D2. ERKEN EVRE MEME KANSERİ İLE TEDAVİ GÖREN OLGULARDA GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR VE KOMORBİD DURUMLAR. BANU ERKALMA ŞENATEŞ, HANDE TURNA , MEHMET AKİF ÖZTÜRK , DENİZ TURAL , ÖZCAN YILDIZ , MUSTAFA ÖZGÜROĞLU , FUAT DEMİRELLİ , EVİN BÜYÜKÜNAL , SÜHEYLA SERDENGEÇTİ. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitapçığı sayfa 109. 21-25 Mart 2012 Antalya (SÖZLÜ SUNUM).

D3. COVID-19 BULGULARINI TAKLİT EDEN VASKÜLİT OLGULARI Gözde Türkel, Banu Erkalma Şenateş, Tahsin Karaaslan, Jale Ayaloğlu, Gülşah Şaşak Kuzgun, Sabahat Alışır Ecder, Ali Rıza Odabaş. Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi/Nefroloji Bilim Dalı. 19. Nefroloji Kış Okulu, PS-013 Bildiri Kitapçığı sayfa:68, 20-23 Mayıs 2021 Online Kongre.
D4. Kronik Hepatit B Enfeksiyonu RenalTransplant Alıcılarında Greft ve Hasta Sürvisini
Etkiler Mi? Banu Erkalma Şenateş, Sevim Nuran Kuşlu Çiçek, Amil Hüseynov, Murat Tuncer. XV. ULUSAL VİRAL HEPATİT KONGRESİ 7-10 Ekim 2021, Dalaman, Poster Kitapçığı Sözlü Bildiri-0159, Sayfa 46/117 (SÖZLÜ SUNUM).

E. DİGER
A. KİTAP BÖLÜMÜ
1- Hepatit B Enfeksiyonunda Doğal Seyir ve Klinik. Banu Erkalma Şenateş, Ebubekir Şenateş. Viral Hepatit 2018 (Editörler: Prof. Dr. Rahmet Güner, Prof.Dr. Fehmi Tabak) . Sayfa: 167-170. İstanbul Tıp Kitabevleri 2018, İstanbul.
2- Kronik böbrek hastalarında metformin ilişkili laktik asidoz . Banu Erkalma Şenateş . Nefrolojide Nadir Hastalıklar 2024 (Editör Prof. Dr. özkan Güngör ) Syf 43-50. Ankara Nobel tıp kitapevleri.

İngilizce

Almanca