Sağlığını Düşün”   D vitamini eksikliği; kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve kemik hastalıklarına davetiye çıkarır.

Dr. Öğr. Üyesi Esma ŞENGENÇ

TIBBİ İLGİ ALANLARI
 • Epilepsi
 • Serebral Palsi
 • Motor gerilik
 • Gelişim basamaklarında gerilik
 • Otizm
 • Kas Hastalıkları
 • Baş ağrısı
 • Demiyelnizan Hastalıklar
 • Riskli bebek takibi

2010 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesinden mezun olmuştur. 2015 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalık uzmanlığını almıştır. Yandal Uzmanlık Eğitimini Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. 2021 yılında Cerrahpaşa Tıp fakültesinden Çocuk Nörolojisi Uzmanı olarak mezun olmuştur. Çocuk Nörolojisi Uzmanı olarak epilepsi otizm serebral palsi alanlarında

14-18 Mayıs 2017 Türk Pediatri Kongresi (KKTC) Bilim sınavı 3. lük ödülü

EĞİTİM

 • Lisans: Tıp, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2004-2010
 • Tıpta Uzmanlık: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2011-2015
 • Yandal Uzmanlık: Çocuk Nörolojisi, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, 2018-2020
 • Yandal Uzmanlık: Çocuk Nörolojisi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2020-2021

2-4 Aralık 2022, Genç Pediatristler Kongresi Sözel Bildiri 3. lük ödülü(SCN1A İlişkili Nöbetleri Olan Türk Çocuklarında Klinik ve Moleküler Genetik Spektrumu)

DENEYİM

 • Çocuk Uzmanı: Kütahya Gediz Devlet Hastanesi, 2016-2017
 • Yandal Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2018-2020
 • Yandal Uzmanlık: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, 2018-2020
 • Çocuk Nörolojisi Uzmanı: Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi, 2021-2023

BİLİMSEL ÜYELİKLER

• Türk Pediatri Kurumu
• Çocuk Nörolojisi Derneği

1.Eroglu AG, Atik SU, Sengenc E, Cig G, Saltik IL, Oztunc F. Evaluation of
Ventricular Septal Defect with Special Reference to the Spontaneous Closure
Rate, Subaortic Ridge, and Aortic Valve Prolapse II. Pediatric Cardiol. 2017
Jun;38(5):915-921.

2. Şengenç E, Kıykım E, Saltik S. Vitamin D levels in children and adolescents
with autism. J Int Med Res. 2020 Jul;48(7) :300060520934638.
3.Aksoyler D, Doğan F, Bolletta A, Sengenc E, Sönmez T, Yavan MA.
Management of Medially Displaced Sub-condylar Mandibular Fractures in
Pediatric Population Using Novel Atraumatic Approach. J Craniofac Surg.
2020 Sep 4.
4. Özcabı B, Tarçın G, Şengenç E, Tahmiscioğlu Bucak F, Ercan O, Bolayırlı İM, Evliyaoğlu O. Is Waist-height Ratio Associated with Thyroid Antibody Levels in Children with Obesity? J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2021 Jun 2;13(2):152-159.
5. Osman Yesilbas , Esma Sengenc, Melike Ersoy Olbak, Derya Bako, Oznur
Gokce Nizam, Mehmet Hakan Seyithanoglu, Davut Pehlivan, Serdar
Ceylaner, Dilara Icagasioglu, Kursad Aydin. First Case of MELAS Syndrome
Presenting with Local Brain Edema Requiring Decompressive Craniectomy.
Turk Neurosurg 2022;32(1):155-159.
6. Aslanger AD, Goncu B, Duzenli OF, Yucesan E, Sengenc E, Yesil G. Biallelic
loss of TRAPPC9 function links vesicle trafficking pathway to autosomal
recessive intellectual disability. J Hum Genet. 2022 May;67(5):279-284.
7.Aslanger AD, Şengenç E, Kölemen AB, Demiral E, Alkan A, İşcan A, Yeşil G.
Clinical and molecular findings in 6 Turkish cases with Krabbe disease. Turk J Pediatr. 2022;64(1):69-78.
8. Ken Saida , Reza Maroofian , Toru Sengoku et al.Brain monoamine vesicular transport disease caused by homozygous slc18a2 variants: a study in 42 affected individuals. 2023 Jan;25(1):90-102.

Tez: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Konularak Altta Yatan Doğumsal
Metabolik Hastalık Araştırılmak Üzere Kliniğimize (Metabolizma Polikliniği’ne) Gönderilen Hastalarda D Vitamini Düzeyleri Esma Şengenç- Sema SALTIK-Ahmet Aydın Ertuğrul Kıykım- Çiğdem Aktuğlu Zeynep. Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma BD, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

• 14-18 Mayıs 2017 Türk Pediatri Kongresi (KKTC) Bilim sınavı 3. lük ödülü
• 2-4 Aralık 2022, Genç Pediatristler Kongresi Sözel Bildiri 3. lük ödülü(SCN1A İlişkili Nöbetleri Olan Türk Çocuklarında Klinik ve Moleküler Genetik Spektrumu)

İngilizce