Sağlığını Düşün”   D vitamini eksikliği; kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve kemik hastalıklarına davetiye çıkarır.

Dr. Öğr. Üyesi Esma İNAN YÜKSEL

TIBBİ İLGİ ALANLARI
 • Sedef Hastalığı
 • Ekzemalar
 • Deri Tümörleri Takip ve Tedavisi
 • Tırnak Hastalıkları ve Tırnak Batması Tedavisi
 • Kronik Ürtiker
 • Kronik Deri Hastalıkları
 • Pemfigus Grubu Hastalıklar
 • Deri Enfeksiyonları ve Mantar Hastalıkları
 • Jinekolojik Deri Hastalıkları
 • Gebelik Döneminde Görülen Deri Hastalıkları
 • Saç Hastalıkları
 • Hidradenitis Suppurativa (Köpek Meme Hastalığı)
 • Akne ve Akne Skarı Tedavisi
 • Aşırı Terleme Bozuklukları ve Botoks Tedavisi
 • Botoks
 • Yüz ve Saç Mezoterapisi
 • Lazerle İz ve Kılcal Damar Tedavisi
 • Yüz ve Saçlı Deri PRP Uygulamaları
 • Fraksiyonel Lazerle Anti-Aging Uygulamalar
 • 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
 • 2002-2006 yılları arasında  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve  Doğum Ana Bilim Dalı’nda araştırnma görevlisi olarak çalıştı.
 • 2006-2014 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı ve 2016 yılında Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzman Dr.  ünvanı aldı.
 • İstanbul Bahçelievler Devlet HastanesiDiyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve SBÜ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor olarak  çalıştı.  
 • 2018-2021 yılları arasında Fırat Üniversitesi  Dermatoloji A.D.’da Dr. Öğr. Üyesi unvanıyla hizmet etti.
 • 2021-2022 yılları arasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde dermaoloji uzmanı olarak çalıştı
 • 2022 yılından itibaren Biruni Üniversitesi Tıp fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak hastalarına hizmet vermektedir.  Çalışma hayatında edindiği tecrübelerle kendini geliştirmeye devam etmektedir. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmakta olup akademik çalışmalarına devam etmektedir.

EĞİTİM

 • Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, 1994-2000
 • Tıp Fakültesi, İnönü Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2002-2006
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006-2014

DENEYİM

 • Adıyaman Besni Akpınar Sağlık Ocağı, 2001-2002
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, 2002-2006
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, 2006-2014
 • İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi, 2014-2014
 • Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2014-2016
 • SBÜ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2016-2018
 • Fırat Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı, 2018-2021
 • İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2021-2022
 • Biruni Üniversitesi Hastanesi, 2022-Halen

BİLİMSEL ÜYELİKLER
 • Genel Dermatoloji, Kozmetoloji, Dermoskopi ve Dermatocerrahi alanında çok sayıda mesleki eğitim, kurs ve konferanslar.
 • En İyi Sözlü Bildiri Ödülü: Yüksel, Esma İnan, et al. “Macrophage activation syndrome due to juvenile amyopathic dermatomyositis with atypical onset.” 6. İNDERCOS Online Congress, 2021
 • Türk Dermatoloji Derneği Üyeliği
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Üyeliği
 • Türk Tabipleri Birliği Üyeliği

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yuksel, E. I., Demir, B., Cicek, D., Sahin, K., Tuzcu, M., Orhan, C., … & Sahin, F. (2022). Sodium pentaborate pentahydrate promotes hair growth through the Wnt/β-catenin pathway and growth factors. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 73, 127007.
Yüksel, E. İ., Demir, B., Gürgöze, M. K., & Çalık, İ. (2022). Macrophage activation syndrome due to juvenile amyopathic dermatomyositis with atypical onset. Türkderm Türk deri hastalıkları ve frengi arşivi, 56(2), 84-87..
Inan Yuksel, E., Kara Polat, A., Gore Karaali, M., Koku Aksu, A. E., & Gurel, M. S. (2021). Effect of the varicella vaccination implementation on the development of herpes zoster in children and adolescents. Dermatologic Therapy, 34(4), e14995.
Inan Yuksel, E., Gurel, M. S., Turgut Erdemir, A., Koku Aksu, A. E., Bagci, I. S., & Leblebici, C. (2016). The reflectance confocal microscopy in diagnosis of recurrent basal cell carcinoma. Journal of Dermatological Treatment, 27(2), 182-190.
Demir, B., Yuksel, E. I., Cicek, D., & Turkoglu, S. (2021). Heterogeneous red–white discoloration of the nail bed and distal onycholysis in a patient with COVID‐19. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.
Aslan Kayıran, M., Karadağ, A. S., Alyamaç, G., Çevirgen Cemil, B., Demirseren, D. D., Aksoy, H., … & Yazıcı, S. (2021). Social media use in patients with acne vulgaris: What do patients expect from social media?. Journal of Cosmetic Dermatology, 20(8), 2556-2564.
Kartal, S. P., Çelik, G., Yılmaz, O., Öksüm Solak, E., Demirbağ Gül, B., Üstünbaş, T. K., … & Alpsoy, E. (2022). The impact of COVID-19 pandemic on psoriasis patients, and their immunosuppressive treatment: A cross-sectional multicenter study from Turkey. Journal of Dermatological Treatment, 33(4), 2137-2144.
Bozdemir, N. Y., Yuksel, E. I., Toraman, Z. A., Cicek, D., Demir, B., & Gunbey, F. (2022). Factors affecting onychomycosis in patients with psoriasis. Dermatologic Therapy, e15513.
Kocaman, N., Yuksel, E. I., Demir, B., Calik, I., & Cicek, D. (2022). Two Novel Biomarker Candidates for Differentiating Basal Cell Carcinoma from Trichoblastoma; Asprosin and Meteorine Like Peptide. Tissue and Cell, 76, 101752.
Aslan Kayıran, M., Karadağ, A. S., Alyamaç, G., Çevirgen Cemil, B., Demirseren, D. D., Taş Demircan, Y., … & Alpsoy, E. (2022). Rates of skincare product and cosmetic procedure use in patients with acne vulgaris and the effective factors: A multicenter study with 1,755 patients. Journal of Cosmetic Dermatology, 21(6), 2566-2576.
Bağcı, I. S., Gürel, M. S., Aksu, A. E. K., Erdemir, A. T., Yüksel, E. İ., & Başaran, Y. K. (2017). Reflectance confocal microscopic evaluation of nonmelanocytic lip lesions. Lasers in Medical Science, 32(7), 1497-1506.
Arslan Uku, S., Demir, B., Cicek, D., & Inan Yuksel, E. (2021). Assessment of nail findings in children with atopic dermatitis. Clinical and Experimental Dermatology, 46(8), 1511-1517.
Savas, S., Yuksel, E. I., Erdemir, A. V., Gurel, M. S., & Leblebici, C. (2019). A collision tumor: reflectance confocal microscopy features and correlation between dermoscopy and histopathology. Indian Journal of Dermatology, 64(2), 155.
Turan, E., Gürel, M. S., Erdemir, A. T., & Yüksel, E. İ. (2014). Development and preliminary validation of the dermatological family impact scale. TURKDERM-Turkish Archives of Dermatology and Venereology, 48(2), 74-81.
Hascalik, S., Celik, O., Dogru, M. I., Dogru, A. K., Inan, E., & Yurekli, M. (2005). Influence of misoprostol (PGE1) on amniotic fluid and maternal serum adrenomedullin levels. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 84(9), 833-836.
Yüksel, Esma İnan, et al. Effect of the COVID-19 Pandemic on the Diagnosis of Non-Melanoma Skin Cancers: A Retrospective Case Control Study. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 2022, 32.1: 29-36.
İnan Yüksel, E., Turgut Erdemir, A., Leblebici, C., Koku Aksu, E., & Gürel, M. S. The reflectance confocal microscopy features of sebaceous adenoma in a case of Muir Torre syndrome. TURKDERM-Turkish Archives of Dermatology and Venereology, 49(1), 70-74.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Yüksel, Esma İnan, et al. Macrophage activation syndrome due to juvenile amyopathic dermatomyositis with atypical onset. 6. İNDERCOS Online Congress, 2021.
Özge Sevil Kastarlı, Şükrü Demir, Esma İnan Yüksel, Özlem Üçer. Coexistance of atrichia with papular lesions and osteogenesis imperfecta. 1as Bursa Genetic Days: Dermatogenetics Symposium. 2020.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Demir, B., Çiçek, D., Erden, İ., Aydın, S., Özlem, Ü. Ç. E. R., Kuloğlu, T., … & Yüksel, E. Investigation of serum and saliva dermcidin levels in patients with recurrent aphthous stomatitis and dermcidin analysis in salivary gland. Mucosa, 4(1), 10-16.
Erdemir, A. V., Bagci, S. I., Inan, E. Y., & Turan, E. (2013). Evaluation of social appearance anxiety and quality of life in patients with acne vulgaris/Akne vulgarisli hastalarda sosyal gorunus kaygisi ve yasam kalitesinin degerlendirilmesi. Istanbul Medical Journal, 14(1), 35-40.
Yüksel, İnan Esma, et al. Gebeliğe özgü dermatozlar ve tedavileri. İstanbul Tıp Dergisi, 2011, 12.1: 30-35.
Şeremet S, İnan Yüksel E, Gürel MS, Kiremitçi Ü, Demir A. Piyoderma Gangrenozum. IMJ 2007;8:4952.
Gürel, M. S., Yüksel, E. İ., ABALI, R., Erdemir, A. V., & Bozkurt, E. Vulvar Ekstramammarian Paget Hastaliği. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 17(1), 40-44.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
İnan Yüksel, Esma. Samatya Dermatoloji Günleri, Stria. Mart 2022.
İnan Yüksel, Esma. 4. Aile Hekimliği Dermatoloji Okulu, Gebeye dermatolojik yaklaşım. Mart 2022.
Anıl Temiz, Esma İnan Yüksel, Gülşah Koçak, Ozan Erdem, Şenay Ağırgöl, Zafer Türkoğlu. Ekstranodal marjinal zon lenfoma ilişkili paraneoplastik Tip-1 kriyoglobulinemik vaskülopati olgusu. 05-08 Mayıs 2022. 13. Spil Dermatoloji Günleri.
Inan Yuksel, E., Kara Polat, A., Gore Karaali, M., Koku Aksu, A. E., & Gurel, M. S. (2021). Türkiye’de Suçiçeği Aşılama Programının Çocukluk ve Adolesan Dönem Herpes Zoster Üzerine Etkisi: 2005- 2019. 9. Prof. Dr. Ümit Kuşkal Pediatrik Dermatoloji Günleri. Haziran 2021.
Esma İnan Yüksel, Betül Demir, İlknur Çalık, Sevil Savaş Erdoğan. Skalpin eroziv püstüler dermatozu. İDEA Virtual Congress November 2020.
Esma İnan Yüksel. Romatolojik hastalıklarda görülen anuler deri lezyonları: Olgu serisi. 7. Fırat Romatoloji Sempozyumu. 2020.
Esma İnan Yüksel, Betül Demir, Mustafa Merter, İlknur Çalık. HIV Pozitif Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması Olgusunda Metotreksat Toksisitesi ve Toksik Epidermal Nekroliz Birlikteliği.XXIV A. Prof. Dr. Lütfü Tat Sempozyumu. 2019
İnan Yüksel E, Demir B. Kistik Deri Tümörlerinin Tedavisinde Punch Eksizyon Tekniği. &. DOD Dermatoloji Kongresi. Sapanca, 2019.
İnan Yüksel E, Demir B. Orogenital aftöz lezyonlar: Behçet taklitçileri. 6. Fırat Romatoloji Sempozyumu. Diyarbakır, 2019
Erdemir VAT, Gürel MS, Aksu AEK, Falay T, Yüksel Eİ, Sarıkaya E. Demodex ile ilişkili akne rozasea : Reflektans konfokal mikroskopik çalışma. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu. Antalya, 2015.
Bağcı I, Gurel M, Aksu A, Erdemir A, İnan Yuksel E, Karakoca Y. Melanositik olmayan dudak lezyonlarının in vivo reflektans konfokal mikroskopi ile degerlendirilmesi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Antalya, 2014.
Yüksel Eİ, Gurel MS, , Turgut Erdemir A, Koku Aksu AE, Bagci IS, Leblebici C Rekürren bazal hücreli karsinom tanısında reflektans konfokal mikroskopi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Antalya, 2014.

Diğer yayınlar
Kitap Çeviri Editörlüğü: Dermatoloji Cep Kitabı. Emma Craythorne, Marie-Lousie Daly. Çeviri Editörleri: Dr.Esma İnan Yüksel,Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel. İstanbul Tıp Kitabevi. 2022.
Kitap Bölüm Çevirisi
Dermoskopi Resimli Kendini Değerlendirme Rehberi. Robert H. Johr, Prof. Dr. Wilhelm Stolz, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. M.S. Gürel, Doç. Dr. V.A. Erdemir, Doç. Dr. A.E. Koku Aksu, Do. Dr. G. Erfan, Bölüm Çevirisi: Dr. A. K. Polat, Dr. T. Falay, Dr. E. İnan Yüksel, Dr. M.Aslan Kayıran, Dr. T. K. Uzunçakmak.
Kozmesötikler ve Kozmetik İçerikler, Leslie Baumann, M.D. Çeviri editörleri: Prof. Dr. M.S. Gürel, Prof. Dr. Z. Solakoğlu. Bölüm Çevirisi: Dr. E. İnan Yüksel.
Fıtzpatrıck’s Color Atlas and Synopsıs of Clınıcal Dermatology (ISBN: 978‐1‐25‐964220‐3). Çeviri Editörleri: Prof. Dr. M.S. Gürel, Dr. Tuğba Falay. Bölüm Çevirisi:, Dr. E. İnan Yüksel.