fbpx

Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz


Modern teknolojik cihazlarla donatılmış olan Kulak Burun Boğaz bölümümüzde, bölüme ait tüm hastalıkların ve ilgili baş boyun hastalıklarının tanı, tıbbi ve cerrahi tedavileri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizin KBB muayene odalarında endoskopik ve mikroskopik muayene ile burun, boğaz ve ses telleri ile kulak kanalı ve kulak zarı, orta kulağa ait patolojiler daha yakından ve detaylı değerlendirilerek bu bölgedeki hastalıkların tedavisi planlanabilmektedir.

Bölümümüz içinde yer alan odyoloji ünitesinde işitme testleri ile orta kulak basınç ölçümleri, stapes refleksi ve yenidoğan çocuklarda işitmenin değerlendirilmesinde kullanılan otoakustik emisyon testleri yapılabilmektedir.

Günübirlik ameliyatlarda sabah ameliyata alınan vakalar aynı gün içerisinde gerekli kontrolleri yapılarak tıbbi yönden bir sakınca bulunmadığı kanaatine varıldıktan sonra taburcu edilebilmektedir.

Kliniğimizde yapılmakta olan ameliyatlar;

 • Estetik ve fonksiyonel burun ameliyatları (Rinoplasti, Septorinoplasti, SRP)
 • Burun orta bölmesinin düzeltilmesi
 • Geniz Eti, Bademcik, Kulağa tüp takılması (Adenoidektomi, Tonsillektomi, Ventilasyon tüpü takılması)
 • Horlama, Uyku Apnesi cerrahisi
 • Burun etlerine Radyofrekans uygulaması
 • Yumuşak damağa Radyofrekans uyglaması
 • Yüzdeki küçük lezyonların radyofrekans ile çıkarılması
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Ses tellerinin biopsi, nodül, kist, polip, ödem cerrahisi
 • Larenksin ve boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması
  Kulak zarının onarımı (Timpanoplasti)
 • Orta kulağın ve kemikçiklerinin gözlenmesi
 • Orta kulak ameliyatı
 • Kulak önü tükürük bezi ameliyatı
 • Çene altı tükrük bezi ameliyatı
 • Yüz ve boyundan iyi ve kötü huylu kitlelerin çıkarılması ve estetik olarak onarımı
 • Alt ve üst çene kırıklarının onarımı

Alt ve Üst Çene Kırıklarının Onarımı

MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ başlığı altında;

Travma sonucu oluşan Alt ve üst çene kırıklarının vida ve plaklarla onarımı, üst çene (maksilla ve damak )ve alt çenedeki tümörlerin temizlenmesi ve oluşan defektlerin onarımı, göz altındaki kemik kırıklarının onarımı, burun kırıkları, elmacık kemiği kırıklarının onarımı alt ve üst çene uyumsuzluklarında, ameliyatla üst çenenin öne getirilmesi, ameliyatları kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır.

Kepçe Kulak Düzeltilmesi

Kulak arkasından yapılan insizyonlar (kesi ) ile özel dikiş teknikleri ile kulak kepçesi arkaya doğru yatırılmakta ve sabitlenmekte, bir hafta kadar sargı ve bandajlar ile desteklenmektedir. Çocuk hastalarda en uygun yaş okula başlamadan önceki dönem olup, 5-6 yaşlarıdır. Erişkinlerde her zaman yapılabilir.

Bleferoplasti (üst göz kapağı kırışıklarının alınması)

Göz kapağı ameliyatı olarak bilinen ‘’Blefaroplasti ‘’ terimi gevşemiş göz kapağının tedavisi olarak bilinir. Göz kapağı cerrahisi en sık estetik nedenlerle yapılmakla birlikte, bölgenin tümöral dokuların çıkarılması ve onarımı  sırasında, düşük göz kapağı (pitozis)in tedavisi amacıyla, yaşlılık nedeniyle azalan görme alanını arttırmak gibi fonksiyonel amaçlarla da yapılmaktadır.Planlanan ameliyatın başarıya ulaşabilmesi için cerrahın, göz çevresindeki yapıların anatomik ve fizyolojik özelliklerini çok iyi bilmesi, hastasını detaylı analiz etmesi gereklidir. Özellikle hastanın kaşlarının, orbital kemik yuvasının, orta yüz anatomisinin özelliklerinin yanısıra hastaya özel yaşlanma bulgularının saptanmasının ardından blefaroplastinin detayları planlanmalıdır.Blefaroplasti ameliyatları lokal, sedasyon altında da yapılabilmesine rağmen biz genellikle  genel anestezi altında yapmayı tercih ediyoruz.

Diğer tüm estetik ameliyatlarda olduğu gibi hastanın ameliyat öncesi fotoğraflarının çekilmesi  ve cerrahi planlama hastayla birlikte yapılmalıdır.