fbpx

Havacılık Tıp Merkezi

Havacılık Tıp Merkezi


Havacılık Tıp merkezleri; Uçucu ve diğer havacılık personeli sağlık muayenelerinin yapılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından süresiz olarak yetkilendirilmesi yapılmış, kamu/özel kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait sağlık işletmelerinin bünyesinde kurulmuş birimlerdir. Biruni Üniversite Hastanesi Havacılık Tıp Merkezimiz (Aero Medical Center = AeMC) de bu yetki belgesine sahip olarak Mayıs 2017 tarihinden itibaren faaliyet göstermeye başlamış ve konuda hizmet veren belirli sayıdaki seçkin hastaneler arasında yerini almıştır.

Uçuş sağlık muayeneleri, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO
(International Civil Aviation Organization) Ek-1 ve Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) (SHT-ORA) kriterlerine uygun olarak yapılmaktadır.

Tüm pilotlar ve diğer uçuş ile ilgili personelin ilk ve periyodik muayeneleri Dahiliye, Göz, KBB, Psikiyatri ve Nöroloji uzmanlarımızca yapılmakta, Uçuş Tabiplerimizce uçuşa uygunluk durumları değerlendirilerek karar verilmektedir.

Havacılık Tıp Merkezi Başkanlığınca gerek görüldüğünde diğer branş hekimleri de muayene işlemlerine katılmak üzere kurula davet edilmektedir.

            Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Uçuş Tabibi (AME = Aero Medical Examiner):

Havacılık tıbbı alanında geçerli eğitimi almış, SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir Havacılık Tıp Merkezinde (AeMC) görev yapan, uçuş ve diğer havacılık personeli sağlık muayenelerinin ve değerlendirilmelerinin yapılmasından ve sağlık sertifikalarının düzenlenmesinden sorumlu olan, SHGM tarafından yetkilendirilmiş tıp doktorlarıdır.

Hastanemizde iki Uçuş Tabibi konu ile ilgili hizmet vermektedir.

Dr. Adil Baki PAKSOY

Dr. Gürbey KAHVECİ

Kimlere hizmet verilmektedir:

THY Pilot ve uçuş personeli

Özel Havayolu şirketleri Pilot ve Uçuş Personeli

Üniversitelerin Uçuş ve Kabin Hizmetleri ile ilgili MYO öğrencileri

Özel Uçuş Eğitimi veren okullar / öğrencileri

Uçak Teknisyenleri, Kabin Memurları, Load Masterlar

Hava Trafik Kontrolörleri

Amatör Sportif Havacılar

Tüm Uçucu Personel

Uçuş Yer Personel

 

Muayene Aşamaları:

 1. Havacılık Tıp Merkezi sekterliğinden aldığınız / veya kurumunuzca müracaatla oluşturulan randevu üzerine sabah saat 08:30 da yaklaşık 9-10 saatlik açlık ile hastanemizde bulunmalısınız.
 2. Personel refakatinde kayıt bölümünde kayıt işleminiz yapılacaktır.
 3. Uçuş tabibimiz ilk önce sizi görecek, getirilmesini istediğimiz fotoğraf, nüfus cüzdanı, uçuş sağlık  sertifikanız, kullanıyor iseniz kullandığınız ve yedek gözlüğünüzü sizden isteyecektir.
 4. Tabip gözetiminde tarafınızdan form  40’ ın doldurulması istenecektir.
 5. Personel refakatinde önce laboratuvar tahlil numunelerini vereceksiniz.
 6. Takiben hastanemizin ikramı olan kahvaltıya alınacaksınız.
 7. Diğer istenen tetkiklerle birlikte sağlık kurul üyesi ilgili branş hekimlerimizce değerlendirme ve muayeneye personel refakatinde yönlendirileceksiniz. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Uçuş Tabibimiz değerlendirmenizi sonlandıracaktır.
 8. Periyodik muayeneye gelen pilotlarımızdan iseniz hazırlanan yeni uçuş sağlık  sertifikanızı size takdim edilerek işleminiz sonlandırılacaktır ve “ İyi
 9. Uçuşlar” dileklerimizle uğurlanacaksınız.
 10. Muayene sonuçlarının bir örneği PDF formatında taranarak elektronik mail olarak SHGM ye gönderilecektir.
 11. Kurum sevkli iseniz aynı şekilde kurumunuzca önce elektronik ortamda PDF ile taranarak gönderilecek, takiben onaylı birer nüshası onaylı birer nüshası kargo ile yollanacaktır.

Sınıf-1 Asgari İlk ve Periyodik Muayene Gereklilikleri Nelerdir ?

1. TA, Tam Kan Sayımı, ESR ve TİT: (*) ve HM

2. Kan Biyokimyası ve Seroloji: (*) ve HM

(Açlık Kan Şekeri, Üre, Kreatinemi, Total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol,            VLDL-kolesterol, Trigliserid, Profili, SGOT, SGPT, GGT, TSH )

HBsAg, Anti HIV, Anti HCV, Anti-HAV IgG (*)

HbA1c: (KK)

CDT   : (KK) ve (SHT-3M)

3. Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı Tarama Testi: (KK) ve (SHT 3M)

4. EKG ve EKG Raporu: (*) ve

30 yaşına kadar 5 yılda bir,

30-39 yaş arası  2 yılda bir,

40-49 yaş arası yılda bir,

50 yaş üstü HM

5. BMI ve Epworth Uykululuk Ölçeği veya Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) var ise PAP takibi :(*) ve HM

6. Solunum Fonksiyon Testi : (*) ve

40 yaşına kadar 5 yılda bir,

40 yaş sonrası 4 yılda bir

7. Göz Muayenesi: (*) ve HM

Anamnez,Görme Keskinliği (Yakın,Orta,Uzak Görüş: Düzeltmesiz,Düzeltmeli)

Oftalmoskopi ve Morfolojisi

8. Kapsamlı Göz Muayenesi: (*) ve

40 yaşına kadar 5 yılda bir,

40 yaş sonrası 2 yılda bir.

Anamnez,Görme Keskinliği (Yakın,Orta,Uzak Görüş: Düzeltmesiz, Düzeltmeli)      Oftalmoloji ve Morfoloji
Oküler Motilite ve Binoküler Görüş,Renkli Görüş, Görme Alanları, Fundoskopi, Derinlik Hissi
Tonometri: (40 yaş üstü)
9. KBB Muayenesi: (*) ve HM

Anamnez, Sistemik KBB Muayenesi, Fısıltı Testi

10. Kapsamlı KBB Muayenesi: (*) ve

40 yaşına kadar 5 yılda bir,

40 yaş sonrası 2 yılda bir.

Anamnez, Sistemik KBB Muayenesi,Fısıltı Testi, Konuşmayı Ayırt Etme Testi, Anterior ve Posterior Rinoskopi, Vestibüler Sistem (Romberg Testi dahil) Pnömatik Otoskopi, Timpanometri, Saf Ton Odyometri.

11. PA Akciğer Grafisi: (*)

12. Nörobilişsel Test: (KK) ve (SHT-3M)

Sınıf-2/LAPL Asgari İlk ve Periyodik Muayene Gereklilikleri Nelerdir ?

TA, Tam Kan Sayımı, ESR : (*) ve
40 yaşından (LAPL için 50) sonraki ilk muayenede, sonrasında HM

2. Kan Biyokimyası ve Seroloji: (*) ve

40 yaşından (LAPL için 50) sonraki ilk muayenede, sonrasında HM

(Açlık Kan Şekeri, Üre, Kreatinemi, Total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol,            VLDL-kolesterol, Trigliserid, Profili, SGOT, SGPT, GGT, TSH )

HBsAg, Anti HIV, Anti HCV, Anti-HAV IgG (*) (L)

HbA1c: (KK)

CDT   : (KK) ve (SHT-3M)

3. Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı Tarama Testi: (KK) ve (SHT 3M)

4. EKG ve EKG Raporu: (*) ve

40 yaşından (LAPL için 50) sonraki ilk muayenede,

50 yaşından (LAPL için 60) sonra 5 yılda bir.

5. BMI ve Epworth Uykululuk Ölçeği veya Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) var ise PAP takibi :(*) ve HM

6. Solunum Fonksiyon Testi :

40 yaşından (LAPL için 50) sonraki ilk muayenede,

Sonrasında 4 yılda bir

7. Göz Muayenesi: (*) ve HM

Anamnez,Görme Keskinliği (Yakın,Orta,Uzak Görüş: Düzeltmesiz,Düzeltmeli)

Oftalmoskopi ve Morfolojisi

8.Kapsamlı Göz Muayenesi: (*)

(a) Anamnez,Görme Keskinliği (Yakın,Orta,Uzak Görüş: Düzeltmesiz, Düzeltmeli)      Oftalmoloji ve Morfoloji

(b) Oküler Motilite ve Binoküler Görüş, Renkli Görüş,(LAPL için gece uçuşu yapılacaksa) Görme Alanları, Fundoskopi, Derinlik Hissi

(c) Tonometri: (L) ve 40 yaş üstü

9. KBB Muayenesi: (*) ve HM

Anamnez, Sistemik KBB Muayenesi, Fısıltı Testi

10. Saf Ton Odyometri ve Odyogram:  (*), (L) ve

İlk alet sertifikasında,

40 yaş (LAPL için 50) altı   5 yılda bir,

40 yaş (LAPL için 50) üstü 2 yılda bir.

Anamnez, Sistemik KBB Muayenesi,Fısıltı Testi, Konuşmayı Ayırt Etme Testi, Anterior ve Posterior Rinoskopi, Vestibüler Sistem (Romberg Testi dahil) Pnömatik Otoskopi, Timpanometri, Saf Ton Odyometri.

11. PA Akciğer Grafisi: (*),(L)

12. Nörobilişsel Test: (KK) ve (SHT-3M)

13. TİT: (*) ve HM

(*)            : İlk-Genişletilmiş-Kazakırım muayenesinde

(HM)        : Her temdit veya yenileme muayenesinde

(KK)          : Kazakırım muayenesinde

(SHT-3M): SHT-3M takip muayenesinde

ESR          : Sedimantasyon

TİT           : Tam İdrar Tahlili

TA            : Tansiyon Arteriyel

L               : LAPL için endikasyon varsa yapılır.

Klinik Endikasyonu bulunan her test ve muayene yapılır.

AMS tarafından bildirimi yapılan tüm gereklilikler ve güncellemeler esas olup, bu tablolar bilgilendirme amaçlıdır.

Sağlık Sertifikalarının Geçerlilik Süreleri Ne kadardır?

1.Sınıf sertifikaları;

a.Tek pilota sertifiye hava araçlarında, yolcu taşıyan ticari hava taşımacılığı operasyonlarında görev yapan 1. Sınıf kapsamında ki pilotlar için 40 yaşını dolduruncaya kadar 12 ay, sonrasında 6 ay geçerlidir.

40 ıncı yaş gününe 6 aydan daha az süre var iken sağlık muayenesine girmeleri halinde 1. Sınıf sağlık sertifika bitiş tarihi, 40’ ıncı yaş gününü 6 ay geçen gün olacaktır.

b. Diğer durumlarda görev yapan 1. Sınıf kapsamındaki pilotlar için 60 yaşını dolduruncaya kadar 12 ay, sonrasında 6 ay geçerlidir.

60’ ıncı yaş gününe 6 aydan daha az süre var iken sağlık muayenesine girmeleri halinde 1. Sınıf sağlık sertifika bitiş tarihi, 60’ ıncı yaş gününü 6 ay geçen gün olacaktır.

c.Uçuş mühendisleri için 12 ay süre ile geçerlidir.

2.Sınıf sağlık sertifikaları;

a.40 yaşını dolduruncaya kadar 6 ay, sonrasında 50 yaşını dolduruncaya kadar 24 ay, 50 yaş sonrasında ise 12 ay süre ile geçerlidir.

b.40’ ıncı yaş gününden önce yapılan 2. Sınıf muayenelerde, sağlık sertifika bitiş tarihi 42’ inci doğum gününü geçemez

c.50’ inci yaş gününden önce yapılan 2. Sınıf muayenelerde, sağlık sertifika bitiş tarihi 51’ inci doğum gününü geçemez

Muayenelerde İtirazlar Edilebilir mi? Aşamaları Nelerdir?

Elbette itiraz hakkınız bulunmaktadır. Aşamaları şu şekildedir;

Kişiler bağlı bulunduğu kurum vasıtasıyla yoksa bizzat SHGM’ ye dilekçe ile müracaatta bulunur.
SHGM – Hava Sağlık Birimi, İtiraz muayenesi için yetkili bir hastane belirler ve sevk eder.
Sonuç ilk hastaneden farklı olursa kişinin hakem hastaneye sevki yapılarak muayene sonuca bağlanır.

Geçici Tıbbi Uçuş Kısıtlamaları Nelerdir?

 • 12 saatten fazla tıbbi takipte kalınması durumu
 • Ameliyat veya invaziv girişimler
 • Yaralanmalar
 • İlaç kullanımı
 • Düzeltici lens kullanımı
 • Uçuş tabibinin gerekli gördüğü durumlar

Tüm sertifikalı uçucular ameliyat olmaları durumunda hastane raporlarını SHGM’ ye göndermek zorundadır.

Ameliyat sonrası uçuş men süreleri, operasyon alanı ve niteliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu süreler ilgili talimatlar ve Kabul Edilebilir Uyumluluk Yöntemleri (AMC) ve Yönlendirici Notları (GM) hükümlerinde belirtilmiştir.

Belirlenen süre sonunda kendini iyi hisseden uçucular ameliyat sonrası kontrol muayenesine sevk edilirler.

Kabin Ekibi Üyesi ve Diğer Havacılık Personeli Muayeneleri :

Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kabin ekibi üyesi “kabin memuru” ya da “kabin görevlisi” olarak tanımlanır.Bu kişilerin muayenesi Havacılık Sağlık talimatı (SHT-MED) hükümlerince işe başlamadan önce ve her 5(beş) yılda bir yapılır.

Kabin Ekibi Üyesi dışında kalan Hava Trafik Kontrolörleri (ATC), IHA2, IHA3 pilotları, Dispeçerler ve diğer havacılık personelinden aksi belirtilmedikçe tam teşekküllü hastaneler, AeMC’ler ile yetkilendirilmiş AME ve yetkili tabiplerden fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, tanımlı görevlerini yapmalarında  sağlık yönünden sakınca olmadığını bildiren sağlık raporu istenir. Bu rapor her 5(beş) yılda bir yenilenir.

İletişim Bilgiler:

Eski Londra Asfaltı

Beşyol Mahallesi NO: 10

Florya / İstanbul

İletişim NO: 0212 411 39 00 (Dahili: 1105)

Faks:

Call Center: 444 8 276 (BRN)

E-posta: apaksoy@biruni.edu.tr