fbpx

Çocuk Gastroenteroloji

Çocuk Gastroenteroloji


ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Sindirim sistemi (Gastrointestinal sistem) ve karaciğer organına ait hastalıklar çocukluk yaş grubunda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Tüm gastrointestinal kanal ve karaciğer hastalıklarının doğru tanı ve tedavisini sağlama, kronik hastaları uygun şekilde izleme, bu grup hastalıklarının tanı ve takip aşamalarında gerekli olan endoskopi ve biyopsi girişimlerini yapma amacıyla bölümümüz hizmet vermektedir. Bölümümüzde özofagogastroduodenoskopi (yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının ucunda mercek olan bir aletle görülerek muayenesi), kolonoskopi (kalın bağırsak ve ince bağırsağın uç kısmının cihazla görüntülenmesi), endoskopik biyopsiler (bu organlardan inceleme amaçlı parça alınması), endoskopik törapötik işlemler (özofagus varislerine yönelik band ve skleroterapi, perkütan endoskopik gastrostomi, yabancı cisim çıkarılması, polipektomi.. gibi) ve karaciğer biyopsisi yapılmaktadır. Girişimsel işlemler ayaktan günlük takip ile veya hastanemizde yatırılarak uygulanmaktadır.

Sunulan Hizmetler:

  • Gastroenteroloji ve Hepatoloji poliklinik hizmeti
  • Kronik hastalar için özel takip programları (Çölyak hastalığı, kronik ishal, kronik karaciğer hastalıkları, kronik hepatit B ve C, gastroözofageal reflü hastalığı, gastrit / ülser, kabızlık, iştahsız çocuk, beslenme ve yeme sorunları vb..)

Endoskopi

Ucunda görmeyi sağlayan merceği ve içinde görüntüyü iletmeye yarayan optik kabloların olduğu silindir şeklindeki (çapı 9 mm) bir aletin ağız yolundan yerleştirilmesi şeklinde yapılan işlem sonunda hastanın yutağı, yemek borusu, midesi ve oniki parmak bağırsağı görülerek incelenmektedir. Gerektiği durumlarda bu bölgelerden mikroskopik inceleme için doku örneği alınmaktadır.İşlemin yapılabilmesi için hastanın aç olması gerekmektedir. Kaç saat aç kalması gerektiği hastanın yaşıyla değiştiğinden doktorunuz size randevuyu verirken en son ne zaman beslenmesi gerektiğini söyleyecektir. Genel olarak emen, mama ya da süt alan bebek ve küçük çocuklar (ilk 2-3 yaş) dışında gece 24’den sonra bir şey yememeli ve su dahil içmemelidir.İşlem öncesi hastalarımız damardan verilen ilaçlarla uyutulmakta ve sonra işlemle ilgili bir şey anımsamamaktadırlar. Aslında işlemin bulantı refleksini uyarması dışında ağrılı bir yönü bulunmamaktadır. İşlem sonunda hasta 1-3 saat gözlenmekte ve uyanıp yiyebildiği görüldükten sonra taburcu edilmektedir.

Kapalı Karaciğer Biyopsisi

Karaciğer hastalığı olan hastalarda zedelenmenin ağırlığını ve/veya nedenini belirlemek için yapılan bir işlem olup, özel bir iğne ile karaciğerden küçük bir örneğin alınması işlemidir. Alınan doku örneğinin mikroskopla incelenmesi sonucunda hastalık hakkında önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Biyopsi yapılmasına karar verilen hastanın önce kanamaya eğilimi olup olmadığı kan testleri ile araştırılmakta ve eğer biyopsi yapılması sakıncalı görülürse bu bozukluklar giderildikten sonra biyopsisi yapılmaktadır. Hasta, biyopsinin yapılacağı gün yatırılmakta ve biyopsi sonrası bir gece hastanede izlenmektedir. Biyopsi öncesi hastanın yapacağı özel bir işlem yoktur. İşlem öncesi yaşına göre değişmekle beraber genelde 8 saatlik açlık yeterlidir. İşlem sırasında hasta anestezi ekbi tarafından uyutulmakta ve örneğin alınacağı bölgedeki deri, altına iğneyle verilen bir ilaçla uyuşturulmaktadır. Hasta işlem süresince uyumakta ve ağrı duymamaktadır. İşlem sonrası kanama olasılığını en aza indirmek için hasta bir sonraki sabaha kadar, biyopsi yapılan bölge üzerine önce soğuk, sonra genel bir ağırlık uygulanarak ayağa kaldırılmadan yatırılmaktadır. Biyopsi ile alınan örneklerin inceleme sonuçları, yapılan işlemlerin niteliğine göre 1-2 hafta içinde çıkmaktadır.