fbpx

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi (nöroşirürji), merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ve periferik sinir sisteminin (beyin ve omurilikten çıkarak vücudumuza yayılan sinirler) cerrahi müdahale gerektiren hastalıklarının tedavisini amaçlayan bir uzmanlık dalıdır.

Biruni Üniversite Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümü, tüm beyin, omurga, omurilik ve sinir hastalıklarını teşhis ve cerrahi tedavisinde uluslararası standartlarda teknolojik imkanları kullanarak 24 saat hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin Cerrahisi

 • Beynin Tümörleri,
 • Boyun Damar Hastalıkları,
 • Beyin Kanamaları,
 • Vasküler Cerrahi – Anevrizma (balonlaşma), Arteriovenöz Malformasyon (Damar Yumağı), Kavernom, Bypass Cerrahisi,
  Hidrosefali,
 • Trigeminal Nevralji, Hemifasiyel Spazm, Glosso-Farenjeal Nevralji
  Hipofiz Tümörleri,
 • Chiari Malformasyonu (Beyincik Sarkması),
 • Pediatrik Beyin Cerrahisi (Yenidoğan – Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri, Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları),
  Kraniofasiyel Cerrahi (Kafatası Şekillendirmesi),
 • Hareket Bozuklukları,
 • Ağır Epilepsi (Sara) Hastalığı

Omurilik Cerrahisi

 • Bel Fıtıkları,
 • Boyun Fıtıkları,
 • Spinal Füzyon (Omurga Kemiklerinin Birleştirilmesi),
 • Başarısız Bel ve Boyun Cerrahisi,
 • Omurga Kaymaları,
 • Omurga Travmaları,
 • Omurga Tümörleri,
 • Skolyoz Cerrahisi,
 • Pediatrik Omurga Cerrahisi (Yenidoğan – Çocukluk Çağı Omurga Tümörleri, Doğumsal Omurga Hastalıkları),
 • Pancoast Tümörleri,
 • Spinal Cord Stimulasyonu (SCS – Ağrı Pili)

Periferik Cerrahisi

 • Periferik Sinirlerin Tuzak Nöropatisi,
 • Periferik Sinir Yaralanmaları,
 • Periferik Sinir Tümörleri,
 • Torasik Outlet Sendromu,

Ayrıca son yıllarda noktasal ışın tedavisi kullanılarak bazı tümör ve beyin damar hastalıklarında anestezisiz ve kapalı girişimler uygulanmaktadır.

Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi ilgilendiği konular itibari ile çok geniş ve farklı alanlara sahiptir. Bu nedenle son yıllarda beyin ve sinir cerrahları tercih ettikleri özel alanlara yoğunlaşmaktadırlar.

Sizi Arayalım

Bilgi ve Randevu için iletişim formunu doldurun sizi arayalım!

Beyin ve Sinir Cerrahisinin alt dalları;

 • Pediatrik (Çocuk) Nöroşirürji,
 • Onkolojik (Tümörlerle İlgilenen) Nöroşirürji,
 • Vasküler (Damar Hastalıklarıyla İlgilenen) Nöroşirürji,
 • Fonksiyonel Nöroşirürji,
 • Periferik Sinir Cerrahisi,
 • Spinal (Omurga Ve Omurilik) Cerrahi,
 • Kafa Tabanı Cerrahisi (Hipofiz Tümörleri, Kafa Tabanı Tümörleri Ve Damar Hastalıkları),
 • Nöropsikiatrik Nöroşirürji (Bazı Psikiyatrik Bozuklukların Cerrahi Tedavisi) dir.

Beyin ve sinir cerrahisinde kullanılan tanısal yöntemler de hastalığa ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterir.

Tanı amaçlı kullanılan tetkikler ve cihazlar;

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR),
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT),
 • Direkt Grafi (Röntgen/X-Ray),
 • Anjiografi (Damarların Görüntülenmesi),
 • Elektroensefalogram (EEG),
 • Elektromyografi (EMG),
 • Doppler Ultrason,
 • Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Yanıtları (BAER),
 • Motor Uyarılmış Potansiyeller (MEP),
 • Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyeller (SEP),
 • Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP),
 • Diskografi,
 • Lomber Ponksiyon,
 • Myelografi,
 • Biyopsidir.

Beyin ve sinir cerrahisinde uygulanan ameliyat türleri de yine hastalığa, hastalığın yerine ve cerrahın tercihine göre çeşitlilik gösterir.

Uygulanan ameliyat yöntemleri genel olarak;

 • Açık Cerrahi
 • Mikrocerrahi
 • Endoskopik Cerrahi
 • Stereotaktik Cerrahi
 • Stereotaktik Radyocerrahi
 • Perkütan Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Fonksiyonel Girişimlerdir.

beyin cerrahisi, sinir cerrahisi, istanbul beyin cerahı