Mİkrobİyolojİ ve Klİnİk Mİkrobİyolojİ

Klinik Mikrobiyoloji , mikrobiyoloji prensiplerini tıbbi uygulamalara odaklanarak kullanır. Bu alandaki uzmanlar, hastalıklara neden olan mikroorganizmaları tanımlar, izole eder ve bunların tedavisi için uygun stratejiler geliştirirler.

Mikrobiyoloji, mikroskop altında incelenebilecek organizmaları, yani mikroorganizmaları (bakteriler, virüsler, mantarlar, protozoalar) ve bunların yaşamını, yapılarını, etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, sağlık, tarım, çevre, gıda güvenliği gibi birçok alanda önemli bir rol oynar.

Klinik Mikrobiyoloji ise, mikrobiyoloji prensiplerini tıbbi uygulamalara odaklanarak kullanır. Bu alandaki uzmanlar, hastalıklara neden olan mikroorganizmaları tanımlar, izole eder ve bunların tedavisi için uygun stratejiler geliştirirler. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarları, hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kritik bir rol oynar. Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji, tıp alanındaki bilimsel ve klinik çalışmaların temelini oluşturur ve enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede önemli bir yer tutar.

Bölüm Doktorları

Dr. Öğr. Üyesi Pervin AVCI

GETAT, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji