Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Modern teknolojik cihazlarla donatılmış olan Kulak Burun Boğaz bölümümüzde, bölüme ait tüm hastalıkların ve ilgili baş boyun hastalıklarının tanı, tıbbi ve cerrahi tedavileri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizin KBB muayene odalarında endoskopik ve mikroskopik muayene ile burun, boğaz ve ses telleri ile kulak kanalı ve kulak zarı, orta kulağa ait patolojiler daha yakından ve detaylı değerlendirilerek bu bölgedeki hastalıkların tedavisi planlanabilmektedir.

Modern teknolojik cihazlarla donatılmış olan Kulak Burun Boğaz bölümümüzde, hastalarımızın kulak, burun, boğaz ve baş boyun ile ilgili hastalıklarının tanı, tıbbi ve cerrahi tedavileri başarıyla gerçekleştirilmektedir. Donanımlı endovizyon sistemler ile muayene yapılara gerekli işitme ölçümleri ve radyolojik tetkikleri gerçekleştirilmektedir. Hem tıbbi hem de cerrahi tedavi yöntemleri oluşturularak hastalarımızın tedavi planlaması yapılmaktadır.

Hastanemizin KBB muayene odalarında endoskopik ve mikroskopik muayene ile burun, boğaz ve ses telleri ile kulak kanalı ve kulak zarı, orta kulağa ait patolojiler daha yakından ve detaylı değerlendirilerek bu bölgedeki hastalıkların tedavisi planlanabilmektedir.

Bölümümüz içinde yer alan odyoloji ünitesinde işitme testleri ile orta kulak basınç ölçümleri, stapes refleksi ve yenidoğan çocuklarda işitmenin değerlendirilmesinde kullanılan otoakustik emisyon testleri yapılabilmektedir.

Başdönmesi ile gelen hastaların vestibüler değerlendirmeleri VNG, VHIT ve kalorik testler içeren laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Günübirlik ameliyatlarda sabah ameliyata alınan vakalar aynı gün içerisinde gerekli kontrolleri yapılarak tıbbi yönden bir sakınca bulunmadığı kanaatine varıldıktan sonra taburcu edilebilmektedir.

KBB Kliniğimizde yapılmakta olan ameliyatlar

 • Burun tıkanıklığı ve burnun dış görünümüyle ilgili ameliyatlar (Rinoplasti, Septorinoplasti, SRP)
 • Burun orta bölmesinin düzeltilmesi (Deviasyon ameliyatı, Septoplasti)
 • Geniz Eti, Bademcik, Kulağa tüp takılması (Adenoidektomi, Tonsillektomi, Ventilasyon tüpü takılması)
 • Horlama, Uyku Apnesi cerrahisi
 • Burun etlerine Radyofrekans uygulaması
 • Üst solunum yolu alerjik rinit ve hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Endoskopik göz yaşı kanal tıkanıklığı açılması (Dakriosinorinostomi, DSR)
 • Çocukluk dönemi KBB hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Yumuşak damağa Radyofrekans uyglaması
 • Yüzdeki küçük lezyonların radyofrekans ile çıkarılması
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Ses tellerinin biopsi, nodül, kist, polip, ödem cerrahisi
 • Larengofarengeal reflü sonrası oluşan ses problemlerinin tanı ve tedavisi
 • Larenksin ve boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması
  Kulak zarının onarımı (Timpanoplasti)
 • Orta kulağın ve kemikçiklerinin gözlenmesi (Mastoidektomi, Timpanomastoidektomi,Kemikçik zincir rekonstrüksiyonu)
 • Orta kulak ameliyatı
 • Kulak önü tükürük bezi ameliyatı (Parotidektomi)
 • Çene altı tükrük bezi ameliyatı(Submandibüler gland eksizyonu)
 • Yüz ve boyundan iyi ve kötü huylu kitlelerin çıkarılması ve estetik olarak onarımı(Brankiyal kist, tiroglossal kist, epidermoid kist vs)
 • Tiroid bezi ameliyatları (lobeistmektomi, total tiroidektomi)
 • Koklear implantasyon, Beyin sapı implantasyonu, işitme rekonstrüksiyonu
 • Alt ve üst çene kırıklarının onarımı

Endoskopik DSR ameliyatı

Göz yaşı kanalı tıkanıklığı olan hastalarda tıkanıklığı açabilmek için eksternal ve endoskopik cerrahi yaklaşımlar mevcuttur. Nazolakrimal kanal tıkanıklığının burun içinden endoskopik yöntemle tedavisine endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) olarak isimlendirilir. Bu yöntemle lakrimal kese ile burun boşluğu arasında yeni bir pasaj oluşturularak yerleştirilen silikon tüpler burun içinde bağlanır. Endoskopik yaklaşımın eksternal yaklaşıma göre yüzde kesi olmaması, daha az intraoperatif kanama, daha kısa operasyon süresi, lakrimal pompa fonksiyonu için gerekli olan medial kantal tendonun korunmasını sağlaması, septal deviasyon gibi burun içi patolojilerine işlem sırasında müdahalenin mümkün olması gibi avantajlara sahiptir. Bu nedenle yüzünde yara istemeyen, gözyaşı kanalı tıkanıklığı ile beraber burun kemiği ameliyatı olan hastalar tarafından tercih edilmektedir.

Kepçe Kulak Düzeltilmesi

Kulak arkasından yapılan insizyonlar (kesi ) ile özel dikiş teknikleri ile kulak kepçesi arkaya doğru yatırılmakta ve sabitlenmekte, bir hafta kadar sargı ve bandajlar ile desteklenmektedir. Çocuk hastalarda en uygun yaş okula başlamadan önceki dönem olup, 5-6 yaşlarıdır. Erişkinlerde her zaman yapılabilir.

Fonksiyonel Rinapolasti

Fonksiyonel rinoplasti burun estetiğinde uygulanan en güncel yöntemdir. Adından da anlaşılacağı gibi bu yöntemin temel hedefi burnun doğal işlevsel yapısını koruyarak yüze yakışan ve nefes alabilen en ideal sonucu elde etmektir.

Fonksiyonel rinoplasti ile burnun doğal yapısındaki bağlantı korunarak burundaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi hedeflerin sağlanır. Burundaki bağ dokuların bağlantısı kesilmeden tümsek, kemer, eğrilik gibi sorunların düzeltilmesi sağlanır. Burun bloğunun tamamı burun sırtı hedeflenen görüntüsüne gelene kadar indirilir. Böylece ana yapı değiştirilmeden tüm çatının anatomisi korunur. Bu yöntemin uygulama şeklinden kaynaklı diğer çok önemli bir avantajı da burundan hava geçişini daraltan nazal valv bölgesini de genişletmesi ve bu sayede hastanın daha iyi nefes almasını da sağlamasıdır. Bir diğer önemli avantajı çok hızlı iyileşme sağlamasıdır. Hasta ameliyattan sonra birkaç gün içinde işlerine ve sosyal ortamına rahatlıkla dönebilir. Çok minimal ağrı, ödem ve şişlik beklenir.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Abdulkadir ÖZGÜR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doç. Dr. Fazilet ALTIN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel SARICALI

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları