Koroner Yoğun Bakım

Koroner Yoğun Bakım Üniteleri, kalp krizi geçiren veya geçirdiğinden şüphe duyulan hastaların ilk 48-72 saat içerisinde izlenmesini ve kriz sonrası gerekli önlemlerin alınabilmesini, uzmanların problemlere acil müdahalede bulunabilmesini sağlar.

Koroner Yoğun Bakım Üniteleri, kalp krizi geçiren veya geçirdiğinden şüphe duyulan hastaların ilk 48-72 saat içerisinde izlenmesini ve kriz sonrası gerekli önlemlerin alınabilmesini, uzmanların problemlere acil müdahalede bulunabilmesini sağlar.

Kalp krizi vakaları, başka rahatsızlıklar nedeniyle ameliyat geçiren kalp hastaları ve kalp ameliyatı öncesi kritik durumda olan hastalar Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde dikkatle izlenmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda anjiyografi, anjiyoplasti gibi girişimsel kardiyolojik işlem uygulanan hastaların sağlık durumu koroner yoğun bakım ünitesinde gözlenmektedir.