Kemik İliği Nakil Merkezi

Hastanemiz bünyesinde Kemik İliği Nakli Merkezi ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Günümüz teknolojisine uygun olan ünitemizde Türkiye ve yurt dışı hastalarının kemik iliği nakil tedavileri alanında deneyimli doktorlarımız ve ekibimiz gözetiminde uygulanmaktadır. Tedavi süreçlerinin izleminde üniversite hastanesi olarak tüm branşların desteği ile multidispiliner bir yaklaşım sunulmaktadır.

Hastanemiz bünyesinde Kemik İliği Nakli Merkezi ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Günümüz teknolojisine uygun olan ünitemizde Türkiye ve yurt dışı hastalarının kemik iliği nakil tedavileri alanında deneyimli doktorlarımız ve ekibimiz gözetiminde uygulanmaktadır. Tedavi süreçlerinin izleminde üniversite hastanesi olarak tüm branşların desteği ile multidispiliner bir yaklaşım sunulmaktadır.

 

Kemik iliği nakil tedavisi bening (iyi huylu) ve malign (habis) birçok hematolojik ve bazı onkolojik hastalıklarda günümüz tıbbında başarı ile uygulanan bir tedavi seçeneğidir.

Kemik İliği Nakil Tipleri

Kemik iliği naklinde; kendi vücudunuzdan toplanan kan kök hücreleri ile (otolog nakil) veya sağlıklı bir donörden toplanan kan kök hücreleri (allojenik nakil) kullanılabilir.

Allojenik Kök Hücre Nakli

Bu nakil tipinde, yeterince sağlıklı kan hücresi üretemeyen kemik iliğinde bulunan kök hücreleri değiştirmek için sağlıklı bir donörden alınan kök hücreler kullanılır. Allojenik kök hücre nakli veya allojenik kemik iliği nakli olarak da isimlendirilebilir.

Donör nasıl bulunur?

Öncelikle aynı anne-babadan doğan sağlıklı kardeşler doku uyumu için ilk seçenektir. Kardeş dışı 1. Derece akrabalarda da uyumlu donör saptanabilmektedir. Eğer aile içinde doku grubuna uygun donör saptanamaz ise akraba dışı olarak da isimlendirilen kemik iliği donör bankalarından tarama ile doku uyumlu gönüllü bağışçı donör bulunabilmektedir. Seçilmiş hastalarda ise akraba içi yada akraba dışı doku uyumlu donör bulunamaz ise kardeşlerden yada anne-babadan yarı uyuma sahip kök hücreleri de kullanılabilmektedir.

Kök hücreler nasıl toplanır?

 • Bir aferez cihazı ile donöre ait kan kök hücreleri uygulanan bazı özel tedaviler ile donör kanından bir damar yolu yada katater yardımı ile toplanabilir.
 • Hasta ve donöre özel bazı durumlarda ise donörün kalça kemiğindeki kemik iliğinden de kan kök hücreleri ameliyathane şartlarında toplanabilir.
 • Daha çok çocuk yaştaki hastalarda uygun olan göbek kordonu kaynaklı kök hücrelerde kullanılabilmektedir.

Tedavi süreci nasıldır?

Özel hijjen koşullarının ve özel donanıma sahip Kemik İliği Nakil Ünitesindeki odada hasta misafir edilir. Allojeneik kök hücre nakli yapılmadan önce hastaya, hastalıklı hücreleri yok etmek ve vücudu donör kaynaklı kök hücrelere hazırlamak için yüksek dozda kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavisi verilir. Önceden hazırlanan plan dahilinde donörden elde edilen kök hücreler hastaya bir kateter aracılığı ile damar yolundan infüze edilir. İşlem sırasında herhangi cerrahi bir işleme gerek yoktur. Kök hücrelerin hastaya uyumu ve kan üretimi yapabilmesi için ortalama 4-6 hafta kadar hasta yatarak takip ve tedavi sürecinde gözetim altında tutulmaktadır. Bu süreçte hastalığınıza özel tedaviler ve kan ürünleri size verilecektir.

Hangi hastalıklarda yapılır?

Allojeneik kök hücre nakli, bazı selim hastalıklarda olmak üzere birçok hematolojik kanserlerde seçilmiş hastalarda önemli bir tedavi seçeneğidir.

 • Akut lösemiler (Akut myeloid lösemi-AML / Akut lenfoblastik lösemi-ALL)
 • Aplastik anemi
 • Myelodisplastik sendrom-MDS
 • Kronik lösemiler (Kronik myeloid lösemi-KML / Kronik lenfositer lösemi-KLL)
 • Lefomalar (nüks hodgkin lenfoma / nüks non-hodgkin lenfomalar)
 • Hemoglobinopatiler

Otolog Kök Hücre Nakli

Bu nakil tipinde, hastanın kendi kan hücrelerinden alınan kök hücreler kullanılır. Otolog kök hücre nakli veya otolog kemik iliği nakli olarak da isimlendirilebilir.

Kök hücreler nasıl toplanır?

 • Aferez cihazı ile hastaya ait kan kök hücreleri uygulanan bazı özel tedaviler ile genellikle bir katater yardımı ile damar yolu ile toplanabilir.
 • Nadirde olsa özel bazı durumlarda ise hastanın kalça kemiğindeki kemik iliğinden de kan kök hücreleri ameliyathane şartlarında toplanabilir.
 • Toplanan kök hücreler özel soğutucu tanklarda tedavi sürecine kadar dondurularak saklanır.

Tedavi süreci nasıldır?

Özel hijjen koşullarının ve özel donanıma sahip kemik iliği nakil ünitesinde olan odada hasta misafir edilir. Otolog kök hücre nakli yapılmadan önce hastaya, hastalıklı hücreleri yok etmek ve vücudu yeni kök hücrelere hazırlamak için yüksek dozda kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavisi verilir. Önceden hazırlanan plan dahilinde dondurulan kök hücreler eritilerek hastaya bir katater aracılığı ile damar yolundan infüze edilir. Nakil sırasında herhangi bir cerrahi işleme gerek yoktur.  Kök hücrelerin kan üretimi yapabilmesi için ortalama 3-5 hafta kadar hasta tedavi sürecinde yatışlı olarak gözetim altında tutulmaktadır. Bu süreçte hastalığınıza özel tedaviler ve kan ürünleri size verilecektir.

 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen randevu alınız.

Bölüm Doktorları

Doç. Dr. Ali Hakan KAYA

Hematoloji

Doç. Dr. Rafet EREN

Hematoloji

Prof. Dr. Cüneyt KOÇAŞ

Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Emir NEKAY

Genel Cerrahi

Uzm. Dr. Moumperra CHRALOGLOU

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AKPINAR

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILDIZ

Anestezi ve Reanimasyon

Prof. Dr. Sinem İLİAZ

Göğüs Hastalıkları

Uzm. Dr. Banu ERKALMA ŞENATEŞ

Nefroloji

Prof. Dr. Kamil ÖZDİL

Gastroenteroloji

Doç. Dr. M. Giray ERSÖZ

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr. Melih ÜÇER

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç. Dr. Abdullah ÖZKARDEŞ

Nöroloji