İNSAN KAYNAKLARI

Biruni Üniversite Hastanesi misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve daha verimli olabilmesi, kariyer olanaklarının verilmesi ve bu doğrultuda uyumlu ve saygın bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktır.

Bununla birlikte;

  • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek
  • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
  • Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kariyer  imkanı sağlamak
  • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
  • Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
  • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek
  • Açık iletişim ortamı sağlamak
  • Çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.