Evşen Altunay

Uzm. Dr. Evşen ALTUNAY

Dermatoloji Uzmanı

SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları – Uzmanlık
2017, Ankara/Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Tıp Doktoru Eğitimi
2012, Ankara/Türkiye

İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Dermatoloji – Uzm. Dr.
2017-2018 , İstanbul/Türkiye

Erzurum Hınıs Devlet Hastanesi

Dermatoloji – Uzm. Dr.
2017, Erzurum/Türkiye

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dermatoloji – Uzm. Dr.
2013-2017, Ankara/Türkiye

Türk Dermatoloji Derneği
Avrupa Dermatoloji ve Venereoloji Akademisi
Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği

Altunay E, Artüz F, Yalcin B. Cardiovascular risk factors in patients with lichen planus. 26th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress. Geneva, Switzerland. 13-17.09.2017, p1290
(e-poster)
Kılıç A, Çakmak SK, Atalay C, Atıcı E, Er O, Yakut K, Gül Ü. Development of stria gravidarum in pregnant women and associated factors. Gebelerde stria gravidarum oluşumu ve ilişkili faktörler. Turkderm 2015;49(2): 95-100
Tamer E, Çakmak SK, Artüz F, Atıcı E, Güreşçi S. DRESS Syndrome associated with cold agglutinin disease: case report. Soğuk aglutinin hastalığının eşlik ettiği bir DRESS sendromu olgusu. Türkiye Klinikleri J Dermatol 2014;24(2):78-82
Allı N, Yorulmaz A, Atıcı E, Türkay DÖ. A case of Darier’s disease complicated with Kaposi’s varicelliform eruption. Kaposi’nin variselliform erüpsiyonu ile komplike olmuş bir Darier hastalığı olgusu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2015;25(1):36-8
Atıcı E, Tamer E, Çakmak SK, Artüz F. Bir olgu sunumu: Lipozomal doksorubisine bağlı kamçı benzeri hiperpigmentasyon. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (18-22 Kasım 2015, Ankara, Türkiye) Bildiri özetleri kitabı sayfa 54 (p-403) (poster)
Şahin EB, Tamer E, Onan D, Atıcı E, Ünal T, Artüz F. Yaygın ekzematize döküntü ile seyreden bir skabiyes incognito olgusu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (18-22 Kasım 2015, Ankara, Türkiye) Bildiri özetleri kitabı sayfa 50 (p-336) (poster)