Prof. Dr. İsmet E. CANBAY

Prof. Dr. İsmet E. CANBAY

Kulak Burun Boğaz

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi
1990, Sivas/Türkiye

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1983, Ankara/Türkiye

Türkiye Hastanesi

Kulak Burun Boğaz – Prof. Dr.
2013-2014, İstanbul/Türkiye

Florya Cerrahi Tıp Merkezi

Kulak Burun Boğaz – Prof. Dr.
2013-2014, İstanbul/Türkiye

Bahçelievler Yaşam Hastanesi

Kulak Burun Boğaz – Prof. Dr.
2013-2014, İstanbul/Türkiye

Silivri Anadolu Hastanesi

Kulak Burun Boğaz – Prof. Dr.
2010-2013, İstanbul/Türkiye

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi

KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği – Prof. Dr.
2008-2010, Ankara/Türkiye

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz – Prof. Dr.
2008, Sivas/Türkiye

Selimpaşa Acil Yardım Travmatoloji Hastanesi

Kulak Burun Boğaz – Prof. Dr.
2007-2008, İstanbul/Türkiye

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği – Prof. Dr.
2003-2007, Sivas/Türkiye

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği – Doç. Dr.
1997-2003, Sivas/Türkiye

Kings College School of Medicine & Dentistry

Kulak Burun Boğaz – Uzm. Dr.
1994-1995, Londra/İngiltere

Kings College School of Medicine & Dentistry

Ortodonti Bölümü (Rinomanometri çalışmaları) ve Maksillofasiyal Cerrahi – Uzm. Dr.
1993-1994, Londra/İngiltere

The Royal Free Hospital

ENT Department, Fasiyal Plastik Cerrahisi – Uzm. Dr.
1992-1993, Londra/İngiltere

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz – Yrd. Doç.. Dr.
1992-1997, Sivas/Türkiye

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz – Uzm. Dr.
1990-1992, Sivas/Türkiye

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

KBB Anabilim Dalı – Araştırma Görevlisi
1985-1990, Sivas/Türkiye

Türkiye Elektrik Kurumu (Zorunlu Hizmet)

Pratisyen Hekim
1983-1985, Ankara/Türkiye

Rinoloji
Endoskopik Sinus Cerahisi
Maksillofasiyal Cerrahi
Yüz Plastik Cerrahisi

Türk ORL Derneği Ankara

ORL Derneği Rinoloji Derneği European Rhinologic Society Türk Tabipler Birliği

The World Medical Association (WMA)

New York Academy of Science (NYAS) American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Profesör Doktor

Sağlık Okulları İçin Temel Farmakoloji Bölümü (Sağlık Okulları ve Anestezi Teknikerleri için Temel Kitap)

Sağlık Okulları İçin Temel Farmakoloji Bölümü (Sağlık Okulları ve Anestezi Teknikerleri için Temel Kitap)

Yurt dışı Yayınlar

1.Gunes H A, Almaç A, Canbay E: Cholesterol granuloma of the maxillary antrum. The Journal of Laryngology and Otology, 102(7): 630-632, 1988

2. Canbay E, Prinsley P: Radiology case of the month: The case of the migrating fish bone? The Journal of Otolaryngology, 22(2): 132-133, 1993.

3. Canbay E, Prinsley P: The case of the disappearing fish bone? The Journal of Otolaryngology, 24(6): 375-376, 1995

4. Canbay EI, Bhatia SN. An evaluation of active anterior and posterior rhinomanometry in British adults. American Journal of Rhinology, 10(1): 33-37, 1996

5. Canbay EI, Bhatia SN. A comparison of nasal resistance in white Caucasians and blacks. American Journal of Rhinology, 11(1): 73-75, 1997

6.Dokmetas HS, Canbay E, Yilmaz S, Elaldi N, Topalkara A, Oztoprak L, Yildiz E. Diabetic ketoacidosis and rhino-orbital mucormycosis. Diabetes Research and Clinical Practice, 57(2):139-142, 2002

7.Canbay E, Dokmetas S, Canbay EI, Sen M, Bardakcı F. Higher GSTM1 0/0 genotype frequency in young thyroid carcinoma patients. Current Medical Research and Opinion, 19(2):102-106, 2003

8. Bardakci F, Canbay E, Degerli N, Coban L, Canbay EI. Relationship of tobacco smoking with GSTM1 gene polymorphism in laringeal cancer. J Cell Mol Med, 7(3):307-312, 2003.

9. Doruk C, Sökücü O, Sezer H, Canbay EI. Evaluation of nasal airway resistance during rapid maxillary expansion using acoustic rhinometry. European Journal of Orthodontics, 26(4):397-401, 2004.

10. Yıldırım A, Yasar M, Bebek AI, Canbay E, Kunt T. Nasal septal suture technique versus nasal packing after septoplasty. American Journal of Rhinology 19(6):599-602, 2005

Türkçe Yayınlar

11. Almaç A, Güneş H A, Küpelioğlu A, Canbay E: Multipl primer malign tümörler. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3-4): 361-370, 1987.

12. Almaç A, Canbay E: Benign pozisyonel vertigo. Türkiye Klinikleri, 7(6):562-527, 1987

13. Almaç A, Kunt T, Kırış M, Kavasoğlu S, Canbay E: Kulak ve kulak dışı enfeksiyonlarda Pseudomonas aeruginose. Türk Otolarengoloji Arşivi, 27(1):33-36, 1989

14. Almaç A, Kunt T, Kırış M, Kavasoğlu S, Canbay E: Apartman ve gecekondu çocuklarında bazı otolojik problemlerin karşılaştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1-2):67- 76, 1989

15. Topçu S, Ündar L, Canbay E, Almaç A: Rekkürent aftöz ülserasyonlu hastalarda nötrofil adezivitesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1-2):17- 21, 1991

16. Canbay E, Almaç A, Güneş H A, Şengül E: Servikal tüberküloz lenfadenit. 293 adet servikal lenf bezi biopsisinin değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3-4):63-65, 1992

17. Müderris S, Canbay E: Larinks kanserli hastalarda ve sigara içenlerde immunglobulinler. KBB Postası, 2(2) : 67-73, 1993.

18. Canbay E, Almaç A, Müderris S, Fidanoğlu G: Sekretuar otitis media'lı çocuklarda nazal mukosiliyer fonksiyon. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,15(1):28-30, 1993.

19. Canbay E, Almaç A, Müderris S, Bakıcı MZ,Yüksel A: Sekretuar otitis media'lı çocuklarda nazofarinks bakteriyel florası. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(2),110-112, 1993

20. Yıldız E, Eğilmez R, Düzcan E, Özbilim G, Canbay E: Baş boyun bölgesi lokalizasyonlu mukozal melanom. Türk Neoplazi Dergisi, 4(1): 45-50, 1995

21. Almaç A, Canbay E, Kars Z, Şengül E, Başak S. Posterior Fossa’ya doğru gelişmiş dev kolesterol kisti: Olgu sunumu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3):246-250, 1998.

22. Canbay Eİ, Çelik K, Kunt T, Ertemur M, Canbay E. Larinks kanserli hastalarda antioksidan enzim aktiviteleri ve lipit peroksidasyon düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24(4):175-178, 2002

23. Canbay E. Editoryal: Yayın etiğinde editör’ün rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24(4):173-174, 2002

24. Yıldırım A, Kaplan A, Canbay E, Kunt T. İntranazal yoldan mikroosteom ve çekiç kullanılarak dakriyosistorinostomi uygulanan 25 hastamızda 1 yıllık takip sonuçları KBB-Forum Dergisi 2(4):61-64, 2003

25. Yıldırım A, Erdem H, Kunt T, Canbay E. Kronik sinüzitte bakteriyoloji ve antibiyotik duyarlılığı. KBB-Forum Dergisi 2(4):65-67, 2003

Bildiriler

26. Canbay E, Dokmetas S, Canbay EI, Sen M, Bardakcı F. Higher GSTM1 0/0 genotype frequency in young thyroid carcinoma patients. American Society of Clinical Oncology 39 th Meeting, Abstract Publication Number 3540, Chicago, Illinois 31 May-June 3, 2003

27. Doruk C, Sökücü O, Sezer H, Canbay E. Evaluating Nasal Resistance with Acostic Rhinometry in Rapid Maxillary Expansion. IX th International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16 October 2002.

28. Dökmetaş HS, Canbay E, Yılmaz S, Elaldı N, Topalkara A, Öztoprak İ, Yıldız E. Diabetic ketoacidosis and rhino-orbital mucormycosis. 23 rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies. [Journal of Endocrinological Investigation, 23(Suppl.7):45, 2000]

29. Canbay E. Septoplasti operasyonundsa pre ve postoperatif değerlendirmede Rinometri ve Akustik Rinometrinin yeri. 2.Kulak Burun Boğaz’da Alerjik Hastalıklar Kongresi. 4-8 Ekim 2000 Çeşme-İzmir.

30. Akdağ M, Canbay E, Müderris S. Parotis Tüberkülozu. 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya.

31. Özhan F, Canbay E, Müderris S. Kronik Otitis Media‘da Bilgisayarlı Tomografinin Önemi. 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997, Antalya.

32. Öztürk M, Canbay E, Müderris S, Yılmaz D, Ay S. Fibröz Displazi. Türk Oral ve Maksilofasiyal Cerrahi Derneği 4.Bilimsel Sempozyumu, 4-7 Eylül 1997, İstanbul.

33. Canbay E, Müderris S. Sulcus Vocalis. 1.Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi 4-7 Mayıs 1997, Antalya

34. Canbay E, Bhatia SN. Evaluation of active anterior and posterior rhinomanometry in British adults. XV World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 20-25 June 1993, Istanbul.

35. Canbay E, Almaç A, Güneş H A, Şengül E. Servikal tüberküloz lenfadenit. XIX. Tüberküloz ve Göğüs Hasatalıkları Kongresi, 12-14 Eylül 1991, Sivas.

36. Güneş HA, Düzcan E, Özbilüm G, Canbay E. Maksiller antrumun kolesterol granülomu. IX.Ulusal Patoloji Kongresi. 31 Ekim-4 Kasım 1990, İzmir.

37. Canbay E, Almaç A, Müderris S, Yüksel A. Seröz otitis media'lı çocuklarda nazofarinks bakteriyel florası. Türk Otorinolarengoloji Derneği XX. Ulusal

Kongresi, 9-13 Ekim 1989, Kıbrıs.

38. Topçu S, Ündar L, Canbay E, Almaç A. Rekkürent aftöz ülserasyonlu hastalarda nötrofil adezivitesi. Türk Otorinolarengoloji Derneği XX. Ulusal Kongresi, 9-13

Ekim 1989, Kıbrıs.

39. Canbay E, Almaç A, Müderris S, Fidanoğlu G. Seroz otit'li çocuklarda nazal mukosiliyer fonksiyon. Türk Otorinolarengoloji Derneği XX. Ulusal Kongresi, 9-13 Ekim 1989, Kıbrıs.

40. Almaç A, Kırış M, Kunt T, Kavasoğlu S, Canbay E. Sivas'ta ilkokul öğrencilerine yapılan kulak burun boğaz muayenelerinde otolojik bulgular. Pediatride Oftalmoloji ve Otorinolaringoloji 9. Pediatri Günleri. 1988, İstanbul.

41. Almaç A, Kunt T, Kırış M, Canbay E, Karasoylu S. Kulak ve kulak dışı enfeksiyonlarda Pseudomonas aeruginose sorunu. Türk Otorinolarengoloji Derneği XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987, Erzurum

42. Güneş A, Almaç A, Canbay E. Maksiller sinuste kolesterol granulomu. Türk Otorinolarengoloji Derneği XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987, Erzurum

43. Almaç A, Güneş H A, Küpelioğlu A, Canbay E. Nazofarenks ve özofagus yerleşimli multipl primer malignite. Türk Otorinolarengoloji Derneği XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987, Erzurum

1976-1977  TUBITAK Bursiyerliği

1977 Sümerbank adına ABD’de Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitim Bursu

1997 KBB Doçentlik Sınavı

1998 TUBİTAK ’dan Yurt Dışı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

1998 Takdir Belgesi (Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü)