Dr. Öğr. Üyesi Türkan BAHADIR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı / Başhekim

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
2004, İstanbul/Türkiye

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1996, İzmir/Türkiye

Medical Park Bahçelievler Hastanesi

Kulak Burun Boğaz – Yrd. Doç. Dr.
2009-2016, İstanbul/Türkiye

TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon – Yrd. Doç. Dr.
2007-2009, İstanbul/Türkiye

Sağlık Bakanlığı Özel Kalite İlkyardım Eğitim Merkezi

Eğitim Koordinatörü, Mesul Müdür ve İlkyardım Eğitmeni
2005-2007, İstanbul/Türkiye

Artvin Hopa Devlet Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon – Uzm. Dr.
2004–2005, Artvin/Türkiye

Şişli Etfal Hastanesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon – Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi
2004–2005, Artvin/Türkiye

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
Türk Rinoloji Derneği
Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği
Türk Tabipleri Birliği

Yardımcı Doçent

TARD Mekanik Ventilasyon Kursu 2015

16. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Hemofiltrasyon Kursu 2012

İşyeri hekimliği sertifika yenileme programı 2011 -2014

Mantarlar ve Yeni Yönelimler Eğitim Toplantısı 2010

İl Sağlık Müdürlüğü Organ Temininde Yeni Adımlar Yoğun Bakım Eğitimi 2010

İstanbul İl Sağlık Müd.Acil Hekimliği Sertifika Programı 2007

Neonatal İleri Yaşam Desteği Sertifika Programı 2007

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Neonatal Resüsitasyon Eğitim Programı 2007

Birlikte İnsan Kaynakları Toplantıları “Davranış kalıplarını Kullanarak Çalışanı Görevinde Tutundurmanın 9 Güvenilir Yolu 2006

Birlikte İnsan Kaynakları Toplantıları “Türkiye de Performans Yönetimi Uygulamaları “ 2006

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlkyardım Eğitmeni Eğitim Programı 2005

Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu 2003

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği “Yoğun Bakım Eğitim Toplantısı, 6 – 8 Eylül 2002

İşyeri Hekimliği Sertifika Programı 2001

ARDS tedavisinde farklı uygulamalar ;XVII.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi 2011

Ekstrakorporeal CO2 uzaklaştırılmasının ARDS’de etkisi; XVII.Göğüs

Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi 2011

Yeni bir trakeotomi forseps tanıtımı 2010 TARK

Post CPR vakalarımız poster sunumu 2010 TARK

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Kitapçığı 2007

Extramedullar Plasmositoma of the Maxillary Sinus 2004 Acta Otolaryngologica Taylor & Francis Health Sciences

“Sürekli Brakial Pleksus Bloğu ile Postoperaif Analjezi Uygulamalarında Ropivakain “in Kontrollü Analjezi ve İnfüzyon Şeklinde karşılaştırılması” konulu poster sunusu, 2003 MALTA Ağrı Kongresi.

Spinal Anestezide Lokal Anesteziklerin Karıştırılarak Kullanımı, 2001 ŞEH Tıp Bülteni