Yrd. Doç. Dr. Suna KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Suna KOÇ

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
2011, İstanbul/Türkiye

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1999, Gaziantep/Türkiye

Yardımcı Doçent

Journal of anestesia- jarss 2013; 21 (3): 176-181 et al: patient controlled Analgesia vs Multimodal Analgesia 176.

Total abdominal histerektomi sonrası epidural hasta kontrollü Analjezi ile multimodal analjezinin etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması. The optimal postoperative analgesia method

After total abdominal hysterectomy: epidural patient-controlled Analgesia or multimodal analgesia. Klinik çalişma/ clinical Research

Suna Koç, Zeynep Eti, Ayten Saraçoğlu, Yılmaz Göğüş

6. Ulusal akciğer kanseri kongresi, 2014; referans:0341

Trakeal y-stentin bronkoskop ve endotrakeal tüp kullanılarak acil çıkarılması Celal Karlıkaya, Suna Koç