Yrd. Doç. Dr. Hatice BULUT

Dr. Öğr. Üyesi Hatice BULUT

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Uzmanlık
2012, Edirne/Türkiye

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
2002, Bursa/Türkiye

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Uzm. Dr.
– , Samsun/Türkiye

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Araş. Gör. Dr.
2012, Edirne/Türkiye

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Araş. Gör. Dr.
2006, İstanbul/Türkiye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı – Araş. Gör. Dr.
2003, İstanbul/Türkiye

Türk Pediatri Dernegi
Milli Pediatri Derneği
Febril Nötropeni Derneği

Yardımcı Doçent Doktor

19-23 Eylül 2004 31 .Türk Mikrobiyoloji Kongresi

3-6 Mayıs 2005 Klinik Mikoloji Kongresi

22-26 Mayıs 2005 Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi

28-31 Mayıs 2008 10.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongesi

23-24 Ekim 2010 1.Karadeniz Endokrinoloji Günleri

3-6 Nisan 2012 34.Pediatri Günleri

15-16 Mart 2013 Zekai Tahir Burak EAH 3.Yenidoğan Günleri

14-17 Nisan 2013 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi

30 Ekim-1 Kasım 2013 Neonatal Resusitasyon Kursu

22-26 Ekim 2014 58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi

22 Şubat 2015 Çocuklarda Besin Allerjilerine Pratik Yaklaşım Sempozyumu

6-8 Mart 2015 3.Pediatrik Probiyotik Akademisi

28-29 Mart 2015 TPK Genç Pediatristler Ankara İstatistik Kursu

8-11 Nisan 2015 37.Pediatri Günleri

15-19 Nisan 2015 12.Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi- Yoğun Bakım Kursu

3-8 Kasım 2015 59. Milli Pediatri Kongresi- Yenidoğan Temel Mekanik Ventilasyon Kursu

Ulusal bilimsel toplantilarda sunulan ve bildiri kitabinda basilan bildiriler

Biner Orhaner B, Bulut H, Şakru N. Çocuk Hastada Visseral Leishamaniasis. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Kongre Ozet Kitabı s.l4l. Adana. 20

Bulut, H., B. Acunaş. Ü. Vatansever Özbek. R. Duran. “Edime İli Aile Hekimleri İle Toplum Sağlığı Hekim ve Hemşirelerinin Preterm Aşılaması Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi“, 21. Ulusal
Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21 ), 14-17 Nisan 2013, Antalya (e-poster) (Nisan 2013)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Atıf yapılan makale:Güzel A., Karasalihoğlu S., Küçükuğurluoğlu Y., Bulut H. Akut nekrotiâan ensefalotapti. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2012; 21: 40-4. Ünver O., Hasıloğlu 21., Şahin S., Albayram MS. Taştan Y., Uysal S. Çocukluk Çağının Akut Atıf Yapan Makale: Nekrotizan Ensefalopatisi: Türkiye’den Bir Olgu. Çukurova Medical Journal 2014 ; 39(3) :641-45

Uluslararasi bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Bulut H., B. Acunaş, Ü. Vatansever Özbek, R. Duran, “The assessment of knowledge and attitude of family physicians, general health Officers and nurses about preterm vaccination“, 27’h Congress ofthe International Pediatric
Association , Melbourne, Australia, August 24-29, 2013.