Yrd. Doç. Dr. Gülseren Sağcan

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren SAĞCAN

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2010, İstanbul/Türkiye

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
2003, Bursa/Türkiye

Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi

Göğüs Hastalıkları – Uzm. Dr.
2010-2013, Mardin/Türkiye

 • Astım ve Allerji
 • Uyku Apne Sendromu
 • KOAH
 • Pulmoner Emboli
 • Akciğer Enfeksiyonları
 • Sigara Bırakma
 • Türk Toraks Derneği
 • Uykuder
 • Akciğer Kanserleri Derneği
 • European Respiratory Society

Yardımcı Doçent Doktor

 1. İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (Türk Toraks Derneği Kongresi-2007)
 2. Solunum Fonksiyon Testleri ( Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-2007)
 3. Pulmoner Hİpertansiyon (2007)
 4. Uykuder Uyku hastalıkları kursu (2007)
 5. ERS 2007 Sockholm- Uykuda solunum Bozuklukları tanı ve tedavisi
 6. Mekanik Ventilasyon (Türk Toraks Derneği Kongresi-2008)
 7. ERS 2011 Viyana- Uyku Bozuklukları Kursu
 8. Sigara Bırakma Sertifikasyon Kursu (2012)
 9. Uykuder 2012- Uyku Bozuklukları Kursu

Yayınlar

 • Öztürk Ö, Mutlu LC, Sağcan G, Deniz Y, Çuhadaroğlu Ç. Uyku evrelemesinde manuel (görsel) evreleme ile otomatik evrelemenin uyumu Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2009; 57(3): 306-313

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 • G. Sagcan, U. Memis, F. Ilgen Uslu, K. Koksalan, S. Sencer, Z. Kilicaslan. A milliary tuberculosis case with brain oedema (European Respiratory Society Congress 2007-Stockholm)
 • G. Okumus, U. Memis, G. Sagcan, E. Kiyan, H. Issever, O. Arseven . Complications of anticoagulant therapy in patients with pulmonary thromboembolism; (European Respiratory Society Congress 2007-Stockholm)
 • G. Sagcan, U. Memis, C. Cuhadaroglu, F. Yakar. A case with sleep apnea and treacher Collins syndrome (European Respiratory Society Congress 2007-Stockholm)
 • G. Sagcan, U. Memis, C. Cuhadaroglu, C. Sen, E. Duygu. The effects of formoterol/budesonide on sleep quality of COPD patients; (European Respiratory Society Congress 2007-Stockholm)
 • O. Ozturk, L. Mutlu, G. Sagcan,, Y. Deniz, C. Cuhadaroglu The concordance of manual (visual) scoring and automatic analysis in sleep staging; (European Respiratory Society Congress 2008- Berlin)
 • U. Memis, G. Sagcan, C. Cuhadaroglu. A new BPap mode in the treatment of Cheyne-stokes respiration pattern; (European Respiratory Society Congress 2009- Vienna)
 • G. Sağcan, O. Arseven G. Okumuş, N. Polat, R. Gelişgen, H. Uzun. Importance of cardiac biomarkers in the evelatuation of acut pulmonary thromboembolism severity, mortality and complicated clinical course (European Respiratory Society Congress 2011- Amsterdam)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 • G.Sağcan, U.Memiş, F. Çömçe, A. Pıhtılı, F. Yakar, K. Köksalan, Z. Kılıçaslan. Tüberküloz Dışı Mikobakterilere Bağlı Akciğer Hastalığı Ve Tüberkülozun Klinik Radyolojik Ve Laboratuvar Farklılıkları (Ulusal Tüberküloz Kongresi 2006; Tartışmalı Poster)
 • U.Memiş, R.Engin Ünver, G.Sağcan, Ç.Çuhadaroğlu. Cheyne-Stokes Solunum Paternine Sahip Hastaların Tedavisinde Yeni Bir BİPAP Modu (Türk Toraks Derneği Kongresi -2007; Tartışmalı Poster)
 • U.Memiş, G.Okumuş, G.Sağcan, E.Kıyan, H.İşsever, O.Arseven. Pulmoner Tromboembolide Oral Antikoagülan Tedaviyi Etkileyen Faktörler (Türk Toraks Derneği Kongresi -2007; Tartışmalı Poster)
 • G.Sağcan, U.Memiş, B.Uslu, K. Köksalan, E.Kıyan, Z.Kılıçaslan. Atipik Mikobakteri İnfeksiyonu Etyolojik Araştırmasıyla Tanı Alan Geç Tanılı Kistik Fibrozis (Türk Toraks Derneği Kongresi – 2007;Tartışmalı Poster)
 • U.Memiş, G. Sağcan, F. Uslu, K. Köksalan, S. Sencer, Z. Kılıçaslan. Beyin Ödemiyle Başvuran Miliyer Tüberküloz (Türk Toraks Derneği Kongresi -2007; Poster)
 • U.Memiş, Ç.Çuhadaroğlu, G.Sağcan, F.Yakar. Uyku Apne Ve Treacher Collins Sendromu Birlikteliği (Türk Toraks Derneği Kongresi -2007; Poster)
 • U.Memiş, G.Okumuş, G.Sağcan, E.Kıyan, H.İşsever, O.Arseven. Pulmoner Tromboembolili Olgularda Antikoagülan Tedavi Komplikasyonları (Türk Toraks Derneği Kongresi -2007; Tartışmalı Poster)
 • M. Erelel, R. Yıldız, U. Mmeiş, G. Sagcan, Z. Kılıçaslan. Batında Birçok Organ Tutulumlu Akciğer Tüberküloz Olgusu (Türk Toraks Derneği Kongresi -2007; Poster)
 • U. Memiş, R. Engin Ünver, G. Sağcan, Ç. Çuhadaroğlu Cheyne-Stokes Solunum Paternine Sahip Hastaların Tedavisinde yeni bir BİPAP (Türk Toraks Derneği Kongresi-2007)
 • G. Sagcan, U. Memis, C. Cuhadaroglu, C. Sen, E. Duygu. KOAH’lı Olgularda Budesonide/Formoterol Tedavisinin Uyku Kalitesine Etkisi (Türk Toraks Derneği Kongresi -2007; Poster)
 • Ö. Öztürk, L.C. Mutlu, G.Sağcan, Y. Deniz, Ç. Çuahadaroğlu . Uyku Evrelemesinde Manuel (Görsel) Evreleme İle Otomatik Evrelemenin Uyumu (Türk Toraks Derneği Kongresi -2008; Tartışmalı Poster)
 • G. Sağcan, R. Engin Ünver, U. Memiş, G. Okumuş, E. Kıyan, O. Arseven. Akciğer Tutulumundan İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Tanısına (Türk Toraks Derneği Kongresi -2008; Poster)
 • G. Sağcan, U. Memiş, G. Okumuş, O. Arseven. Bronş Mukozası İle İlişkili Lenfoma Olgusu (Türk Toraks Derneği Kongresi – 2008; Poster)
 • G. Sağcan, U. Memiş, S. Yurt, T. Çağatay, Z. Kılıçaslan. Atipik Mikobakteri İnfeksiyonları, Tüberküloz İnfeksiyonları Çoklu İlaca Dirençli Tüberküloz Olgularının Laboratuvar Farklılıkları Var mıdır? (Türk Toraks Derneği Kongresi -2008; Poster)
 • U. Memiş, G. Sağcan, Ç. Çuahadaroğlu, N. H. Akçakaya. Uykuda Cheyne-Stokes Solunum Paterni Etyolojik Araştırmasıyla Saptanan İnme Olgusu (Türk Toraks Derneği Kongresi-2008; Poster)
 • U. Memiş, G. Sağcan, R. E. Ünver, T. Bilsel, G. Kuran, H. İşsever, G. Okumuş, E. Kıyan. KOAH Hastalarında Metabolik Sendrom ve etkileri
 • G. Sağcan, O. Arseven G. Okumuş, N. Polat, R. Gelişgen, H. Uzun. Akut Pulmoner Tromboembolizm Ağırlığının Belirlenmesinde, Mortalite Ve Komplike Klinik Seyirinin Öngörülmesinde Kardiak Belirteçlerin Değeri (Türk Toraks Derneği Kongresi 2011- Sözel sunum)
 • M.Kutnu, G.Sağcan, G.Okumuş, G. Korkmaz, H.Erman, R. Gelişgen, O. Arseven, Hafize Uzun. Pulmoner tromboembolizmde iskemi modifiye albumin ve prooksidan-antioksidan denge düzeyindeki değişiklikler (Solunum 2012 Kongresi)
 • G. Sağcan, Z. Bingöl, P. Serdaroğlu, G. Okumuş, E. Kıyan. Duchenne Ve Becker Muskuler Distrofi Hastalarinda Uykudaki Solunumsal Problemler (Türk Toraks Derneği Kongresi 2013 – Sözel sunum)
 • G. Sağcan, Z. Bingöl, H. Durmuş, G. Okumuş, E. Kıyan ALS Olgularinda Uykuda Solunumsal Problemler (Türk Toraks Derneği Kongresi 2013- Sözel sunum)
 • G. Sağcan, Z. Bingöl, G. Okumuş, E. Kıyan. Mesleki Solvent Maruziyeti Olan Iscilerde Uyku Apne Sendromu (Türk Toraks Derneği Kongresi 2013- Sözel sunum) Myotonik Distrofi Hastalarinda
 • Uykudaki Solunumsal Problemler (Türk Toraks Derneği Kongresi 2013- Sözel sunum)
 • G. Sağcan, Z. Bingöl, P. Serdaroğlu, G. Okumuş, E. Kıyan. Mitokondriyal Miyopatide Gunduz Ve Geceye Ait Solunumsal Problemler (Türk Toraks Derneği Kongresi 2013- Sözel sunum)
 • G. Sağcan, Z. Bingöl, P. Serdaroğlu, G. Okumuş, E. Kıyan. Lipid Depo Hastaligi Ve Obstruktif Uyku Apne Sendromu (Türk Toraks Derneği Kongresi 2013- poster)
 • Z. Bingöl, G.Sağcan, D.Dölen, G. Okumuş, E. Kıyan. Morbid obez olgularda (VKI>=40) obezite hipoventilasyon sendromu ile saf obstruktif uyku apne sendromunun farkliliklari (Türk Toraks Derneği Kongresi 2013- poster)
 • Z. Bingöl, G.Sağcan, G. Okumuş, E. Kıyan. Obstruktif uyku apne sendromu tanili morbid obez (VKI ≥40) olgularda obezite hipoventilasyon sendromu sıklığı ve etkileyen faktorler (Türk Toraks Derneği Kongresi 2013- poster)
 • G.Sagcan, K. Gündüz, H. Aslıyüksek. Klor Patlaması (İş kazası) ve Maluliyet (Türk Toraks Derneği Kongresi 2014- poster)
 • G. Sağcan, N. Özdemir, İ. Üzün, H. Aslıyüksek. Bronkoskopi ve Malpraktis Değerlendirmesi (Türk Toraks Derneği Kongresi 2015- poster)
 • Türk Toraks Derneği Kongresi 2013- Umut vaad eden başarılışı çalışma ödülü
 • Uykuder 2012- Uyku Bozuklukları Kursu (Sınav Birinciliği)