Uzm. Dr. Göksu Afacan

Dr. Öğr. Üyesi Göksu AFACAN

Acil Tıp Hekimi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi
2015, Çanakkale/Türkiye

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
2010, İstanbul/Türkiye

Başkent Üniversitesi İstanbul Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Acil Servis – Dr. Öğr. Üyesi
2017-2018, İstanbul/Türkiye

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acil Servis – Uzm. Dr.
2015-2017, Erzurum/Türkiye

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Tıp Doktoru
2011-2015, Çanakkale/Türkiye

Mardin Yeşilli TSM

Tıp Doktoru
2010-2011, Mardin/Türkiye

Acil Servislerde Kritik Hasta Yönetimi

 • Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)
 • Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)
 • European Society for Emergency Medicine (EUSEM)

Kurslar;

 • Havayolu – Yeni Yöntemler Kursu (24 Mayıs 2012)
 • Invaziv – Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu (2-6 Ekim 2013)
 • Ultrasonografi Kursu (1 Şubat 2014)
 • Temel Havayolu, Alternatif ve Zor Havayolu, İnvaziv ve Non-invaziv Mekanik Ventilasyon, TYD-İKYD (11-13 Nisan 2014)
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (BAYTEK) (30 Nisan 2016)
 • Regional Anesthesia and Peripheral Nerve Blocks (10-13 Kasım 2016)
 • İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitici Kursu (17-18 Aralık 2016) (İKYD Kurs Eğiticisi Olmaya Hak Kazanma)
 • Mekanik Ventilasyon Kursu (24 Aralık 2016)

Konferans ve Sempozyumlar;

 • Acil Tıp Kış Sempozyumu (25-27 Kasım 2011)
 • Acil Tıp Okulu “Acilde Ölümcül Hastalıklar ve Hayat Kurtarıcı Girişimler” (27-29 Ocak 2012)
 • VII. Acil Tıp Asistan Sempozyumu (24-27 Mayıs 2012)
 • Yoğun Bakım, KOAH, Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Bölgesel Sempozyumu (15 Eylül 2012)
 • EUSEM 2012 “7th European congress on Emergency Medicine & 8th National Emergency Medicine Congress (3-6 Ekim 2012)
 • Uluslararası Makedonya Acil Tıp Sempozyumu (11-14 Nisan 2013)
 • Acilde Travma Hastasına Yaklaşım (27-29 Eylül 2013)
 • Türkiye Acil Tıp Kongresi (2-6 Ekim 2013)
 • Acilde İnfeksiyon Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyumu (11-13 Nisan 2014)
 • Acil Tıpta Tedavi Sempozyumu (29-31 Mayıs 2015)
 • Acil Tıp Kongresi (26-29 Ekim 2015)
 • 12th National Emergency Medicine, 3rd Intercontinental Emergency Medicine, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (19-22 May 2016)
 • Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress (18-21 May 2017)
 • 9th Asian Conference on Emergency Medicine & 13th Turkish Emergency Medicine Congress (22-25 November 2017)
 • Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (19-22 April 2018)
 1. Acil Servise Pulmoner Emboli Şüphesi ile Başvuran Olgularda Klinik ve Laboratuar Bulguları ile Skorlama Sistemlerinin Pulmoner Emboli Tanısına Katkılarının Değerlendirilmesi – Uzmanlık Tezi
 2. Acilde Kardiyoloji (Nobel Tıp Kitabevi) Kararsız Anjina Pektoris (Bölüm Yazarlığı) Göksu AFACAN, 2. Isim
 3. Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı (İstanbul Tıp Kitapevleri) Aort Diseksiyon ve Anevrizması (Bölüm Yazarlığı) Göksu AFACAN, 3. Isim
 4. Lange Acil Tıp Güncel Tanı ve Tedavi (Nobel Tıp Kitapevleri) Enfeksiyon Hastalıkları Acilleri (Bölüm Çevirisi) Göksu Afacan, 2. Isim
 5. Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu (Nobel Tıp Kitabevi) Endokrin Aciller – Tip 2 Diabetes Mellitus (Bölüm Çevirisi) Göksu Afacan, 2. Isim
 6. Doktorlarda Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Görüntüleme Tetkiklerinde Artışa Yol Açmış Mıdır? Silk Road Med J 2015; 3(3): 90-96 Göksu Afacan, 2. Isim
 7. Rhabdomyolysis Secondary to Bee sting – Hindawi Publishing Corporation Volume 2013, Article ID258421 Göksu Afacan, 3. Isim
 8. High Fever – Dyspnea: Diagnosis of AIDS in the Emergency Department JAEMCR 2013; 4; 1-3 Göksu Afacan, 3. İsim
 9. Acil Dahiliye (Nobel Tıp Kitapevleri) Aort Diseksiyon ve Anevrizmaları (Bölüm Yazarlığı) Göksu Afacan, 3. İsim
 10. Trauma Surgery (InTech Open Publishing) Abdominal Trauma (Bölüm Yazarlığı) Göksu Afacan, 1. İsim

Sağlık Bakanlığı İmzalı Teşekkür Belgesi