Doç. Dr. Selim GÖKÇE

Doç. Dr. Selim GÖKÇE

Çocuk Gastroentroloji Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Yan Dal Uzmanlık Eğitim
2008, İstanbul/Türkiye

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2004, İstanbul/Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1998, Ankara/Türkiye

Memorial Şişli Hastanesi

Pediatrik Gastroenteroloji – Doç. Dr.
2014-2016, İstanbul/Türkiye

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Pediatrik Gastroenteroloji – Doç. Dr.
2012-2014, İstanbul/Türkiye

Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pediatrik Gastroenteroloji – Uzm. Dr.
2009-2012, Ankara/Türkiye

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Pediatrik Gastroenteroloji – Uzm. Dr.
2008-2009, İstanbul/Türkiye

  • Türk Tabipler Birliği
  • Ankara Tabip Odası
  • Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği
  • TTB (Türk Tabipleri Birliği)
  • TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği )
  • WALS (World Assocıatıon of Laparoscopıc Surgeons)

Yardımcı Doçent Doktor

  • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 35 adet makale
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 6 bildiri
  • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 6 makale
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 15 bildiri