fbpx

Uzm. Dr. Moumperra CHRALOGLOU

Moumperra CHRAL OGLOU

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
2021, İstanbul / Türkiye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2014, İstanbul / Türkiye

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
2015-2021, İstanbul/Türkiye

  • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
  • Tabipler Odası

III.HIV/AIDS Kursu: İlk Adımda Hasta Yönetimi (26 Aralık 2015)

4.Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu (2-3 Haziran 2017, İstanbul)

Simpozyum: İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler, Yerel Veriler (21-22 Ekim 2017, İstanbul)

KLİMİK Hepatit Akademisi (18-21 Ocak 2018, Diyarbakır)

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (28-31 Mart 2018, Antalya)

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvazif Fungal İnfeksiyonlar (29 Eylül 2018, İstanbul)

Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu (6-8 Ekim 2016, İstanbul)

XX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (13-16 Mart 2019, Antalya)

KLİMİK HIV/AIDS Kongresi (14-17 Kasım 2019, Antalya)