fbpx

Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU

Ahmet KALAYCIOĞLU

Anatomi Uzmanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi Uzmanlık Eğitimi
1995, Trabzon/Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
1989, Trabzon/Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
2008-2017, Trabzon/Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
2002-2008, Trabzon/Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
1998-2002, Trabzon/Türkiye

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anatomi Ana Bilim Dalı
1996-1997, İstanbul/Türkiye

Trabzon Çocuk ve Doğum Hastanesi
1992-1996, Trabzon/Türkiye

Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi
1990-1992, Trabzon/Türkiye

Uzungöl Sağlık Ocağı
1989-1990, Trabzon/Türkiye

 • Akupunktur
 • Medikal Esteti̇k
 • Spor Heki̇mli̇ği̇ / Spor Yaralanmaları
 • Apiterapi̇ (Arı ve Arı Ürünleri Ile Tedavi)
 • Fitoterapi (Tıbbi Bitkiler ile Bitkisel Tedaviler)
 • Ozon Tedavisi
 • Kupa Tedavisi (Hacamat)
 • Proloterapi
 • Mezoterapi
 • Hirudoterapi (Sülük Tedavisi)
 • Anatomi
 • Klinik Anatomi
 • Fonksiyonel Anatomi
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Geleneksel Ve Tamalayıcı Tıp Çalışmaları

Sertikalar

 • Akupunktur Serkifikası – Gazi Üniversitesi 2003
 • Apiterapi Sertifikası – Yıldırım Beyazıt Üniversites 2017
 • Kupa Uygulaması Sertifikası – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017
 • Mezoterapi Sertifikası – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017
 • Ozon Terapi Sertifikası – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017
 • Proloterapi Sertifikası – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017
 • Sülük Tedavisi Sertifikası – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017
 • Fitoterapi Sertifikası  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017
 • Diagnosis On R.Voll Method (Voll Metodu İle Teşhis) – Quantum Medical Ass. Moskova         2005
 • Magnetic-İnfrared-Laser Therapy     Quantum Medical Ass. Moskova 2005
 • Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü Derneği – İstanbul Biyorezonans Günleri İstanbul 2009
 • Medical Ozone Therapy ( Ozon Tedavisi), İstanbul 2009
 • Curse Of Hirudotherapy Ankara 2009

Diğer Sertifikalar

Uluslarası

 • Health Organisation İn Sports ( Sporda Sağlık Organizasyonu), 2000
 • Course On Student Assessment İn Medical Education (Tıp Eğitimi Kursu), 2003, Trabzon

Ulusal

 • Aile Planlaması- Ria Sertifikası, 1994
 • İş Yeri Hekimliği Sertifikası, 1995
 • Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, 1999
 • Sporcu Sağlığı Sertifikası, 2000
 • Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi, 2001
 • El Ve El Bileği Cerrahi Anatomi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2001
 • Medikal Estetik Uygulama Sertifikası, 2005
 • Bağımsız Doping Numunesi Alım Görevlisi Sertifikası, 2007
 • Nöral Terapi Kursu I Ve Iı, 2008
 • Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Sertifikası, 2008
 • Radyeztezi Uygulamaları Programı, 2009
 • Temel Ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi, 2010
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2010
 • Bio Enerji Kursu, 2010
 • Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Sertifikası, 2008
 • Radyeztezi Uygulamaları Programı, 2009
 • Temel Ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi, 2010
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2010
 • Bio Enerji Kursu, 2010

Katılımlar:
Anatomi

 • 3.Ulusal Anatomi Kongresi, 1995, İzmir
 • 4.Ulusal Anatomi Kongresi, 1997, İstanbul
 • 5.Ulusal Anatomi Kongresi, 1999, Antalya
 • Tıp Eğitiminde Anatomi’nin Yeri Ve Nomina Anatomica, 2000, Trabzon
 • Scanning Electron Microscope, 2001, Ankara
 • 6.Ulusal Anatomi Kongresi, 2001, Edirne
 • Tıp Eğitimi Sistemleri Ve Anatomi, 2002, Sivas
 • 7.Ulusal Anatomi Kongresi, 2003, Diyarbakır
 • 8.Ulusal Anatomi Kongresi, 2004, Konya
 • 4 Th Asian-Pasific Internatıonal Congress Of Anatomists, 2005, Kuşadası (Uluslar Arası)
 • 9. Ulusal Anatomi Kongresi, 2005, Kuşadası
 • 10.Ulusal Anatomi Kongresi, 2006, Bodrum
 • 11.Ulusal Anatomi Kongresi, 2008, Mersin
 • 10 Th Congress Of European Association Of Clinical Anatomy, 2009, İstanbul (Uluslar Arası)

Eğitim:

 • 1.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 1998, Ankara
 • 2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2001, İzmir
 • Simule Hasta İle Eğitim, 2005, İzmir
 • Program Değerlendirme Sempozyumu, 2005, İzmir

Akupunktur:

 • Uluslarası Katılımlı Iıı. Ulusal Akupunktur Kongresi, 2004, İstanbul
 • 1. Ulusal Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 2007, Ankara
 • V.Ulusal Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 2008, İstanbul
 • I. Ulusal Akupunktur Ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, 2009, Ankara
 • II. Ulusal Nöral Terapi Kongresi, 2008, İstanbul
 • III. Ulusal Nöral Terapi Kongresi, 2010, İstanbul
 • VI. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi 2010 , İstanbul
 • NHI İstanbul Doğal Sağlık Ens. Ve British Cupping Society – Tıbbi Kupa Terapisi 2011, İstanbul
 • VII. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi, 2012 , Ankara

Spor Hekimliği:

 • İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ad Rotasyonu ( 2 Ay), 2003, İstanbul
 • Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor Bilim Kongresi, 2007, İstanbul
 • Kulüp Sağlık Ekipleri Sürekli Eğitim Programı, 2007, Antalya
 • Dopingle Mücadele Kurulu Eğitim Semineri, 2007, Antalya

Diğer Katılımlar

 • Iv. Karadeniz Tıp Günleri, 1995, Trabzon
 • Hastane Dışında Antibiyotik Kullanımı, 1996, Trabzon
 • 1. Karadeniz Tıp Günleri, 1996, Trabzon
 • Kardiyoloji Günleri, 1997, Trabzon
 • Ateroskleroz Derneği Eğitim Toplantısı, 2001
 • Akciğer Kanserlerine Karadenizden Bakış, 2001, Trabzon
 • II. Karadeniz Onkoloji Günleri Onkolojide Yeni Ufuklar Sempozyumu, 2001, Trabzon
 • 3.Ulusal Epilepsi Kongresi, 2002, Trabzon
 • Karadeniz Üro-Onkoloji Günleri, 2002, Trabzon
 • 19.Ulusal Klinik Nörofizyoloji Eeg-Emg Kongresi, 2002, Trabzon
 • Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu, 2003, Trabzon
 • IV. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 2003, Trabzon
 • 17. Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Müdürler Toplantısı, 2005, Eskişehir
 • 18.Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Müdürler Toplantısı, 2006, İzmir
 • 19. Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri Müdürler Toplantısı, 2008, Mersin
 • Kadavrada Üroonkolojik Cerrahi Anatomi Diseksiyon Kursu 2010, Mersin, ( Eğitimci Olarak)
 • Kadavrada Temel Ürolojik Cerrahi Eğitim Modelleri Anatomi Diseksiyon Kursu 2010, İstanbul, ( Eğitimci Olarak)
 1. An anatomical study on the facial nerve trunk in fetus cadavers. Kalaycioğlu A, Yeginoğlui G, Ertemoğlu Öksüz C, Uzun Ö, Kalkişim ŞN. Turk J Med Sci. 2014;44(3):484-9. ATIF: 2
 2.  Paradox in the cubital tunnel syndrome–frequent involvement of left elbow: first report. Kanat A, Balik MS, Kirbas S, Ozdemir B, Koksal V, Yazar U, Kazdal H, Kalaycioglu A. Acta Neurochir (Wien). 2014 Jan;156(1):165-8. doi: 10.1007/s00701-013-1851-5. Epub 2013 Aug 31. ATIF: 5
 3. Stereological evaluation of the kidneys of anencephalic and normal fetuses. Kalaycioglu A, Ucuncu Y, Altunkaynak BZ, Altunkaynak ME, Gundogdu C, Keles ON, Unal B, Kaplan S. Ren Fail. 2013;35(1):110-7. doi: 10.3109/0886022X.2011.577544. Epub 2011 Jul 20.
 4. Anencephalic fetuses can be an alternative for kidney transplantation: a stereological and histological investigation. Kalaycioğlu A, Karaca M, Can I, Keleş ON, Uçüncü Y, Gündogdu C, Uyanik A, Unal B. Histol Histopathol. 2010 Apr;25(4):413-22. doi: 10.14670/HH-25.413 ATIF: 4
 5. Incomplete fixation of the colon ascendens and an unusually located peritoneal fold together with direct inguinal hernia. Kalaycioğlu A, Kurtoğlu Z, Can MA. Dig Dis Sci. 2008 Nov;53(11):3040-2. doi: 10.1007/s10620-008-0502-9. Epub 2008 Sep 23 ATIF: 1
 6. Efficacy of proximal tibial focal-dome type osteotomy on medial joint laxity By: Gunes, Taner; Sen, Cengiz; Bostan, Bora; et al. EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY   Volume: 19   Issue: 2   Pages: 72-77   Published: 2008 ATIF: 3
 7. Anterior tibial compartment syndrome due to the pyomyositis in a patient with rheumatoid arthritis. A case report. Aynaci O, Onder C, Kalaycioglu A. Joint Bone Spine. 2003 Feb;70(1):77-9 ATIF: 5
 8. Proximal focal femoral deficiency, contralateral hip dysplasia in association with contralateral ulnar hypoplasia and clefthand: a case report and review of literatures of PFFD and/or FFU. Kalaycioglu A, Aynaci O. Okajimas Folia Anat Jpn. 2001 Aug;78(2-3):83-9. Review ATIF: 1
 9. Bilateral accessory flexor digitorium longus muscle in man. Gümüşalan Y, Kalaycioğlu A. Ann Anat. 2000 Nov;182(6):573-6 ATIF: 14
 10. Anomalous insertional slip of latissimus dorsi muscle: arcus axillaris. Kalaycioglu A, Gümüsalan Y, Ozan H. Surg Radiol Anat. 1998;20(1):73-5. ATIF: 15
 11. Accessory extensor carpi radialis muscle and interconnecting muscular bundle. Gümüşalan Y, Kalaycioğlu A, Yazar F, Arifoğlu Y, Sinav A. Acta Anat (Basel). 1997;159(1):57-60. ATIF: 8