fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Ömer AKÇAL

Ömer AKÇAL

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
2019, İzmir / Türkiye

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2014, İstanbul / Türkiye

Fırat Üniversitesi
Tıp Doktoru
2009, Elazığ / Türkiye

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
05.12.2019-09.08.2021, G.Antep / Türkiye

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
12.07.2016-02.12.2019, İzmir / Türkiye

Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi
16.05.2014-11.07.2016, Şanlıurfa / Türkiye

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
06.08.2013-15.05.2014, İstanbul / Türkiye

İstanbul Bakırköy Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Eğitim Araştırma ve Hastanesi
16.12.2009-05.08.2013, İstanbul / Türkiye

Şanlıurfa Akçakale 2 No’lu Sağlık Ocağı
28.09.2009-15.12.2009, Şanlıurfa / Türkiye

Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Temel İmmünoloji

Klinik immünoloji (bağışıklık yetmezlikleri)

Çocuk alerji

Alerjik hastalıklar (astım, alerjik rinit, atopik egzema, ürtiker, anafilaksi, besin alerjisi)

Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası
Türkiye Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği
Çocuk Alerji Ve Astım Akademisi Derneği
Türkiye Klinik İmmünoloji Derneği

• XXIII.Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi
• Temel İmmünoloji Kursu
• Çocuklarda Alerji Ve Göğüs Hastalıklarına Güncel Yaklaşım Sempozyumu
• 3.Klinik İmmünoloji Kongresi
• Doğal İmmün Sistem Kursu
• 12.Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji Ve Astım Kongresi
• Besin Alerji Kursu (12.Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji Ve Astım Kongresi)
• Türkiye Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği Güncelleme Günleri : Alerjen İmmünoterapisi Güncel Yaklaşımlar
• Türkiye Milli Pediatri Derneği & Türk Pediatri Kurumu 2017 Toplantıları-Iı
• Türkiye Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği
• “Alerjik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri” Kursu
• XXIV. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi
• Alerjistler İçin Dermatoloji Atlası Kursu
• Çocuk Alerji Ve Astım Akademisi Derneği
• “Çocuk Gastroenteroloji Ve Alerji Uzmanları Bakışıyla Çocuklarda Besin Alerji, Tanı, Tedavi Ve Korunma” Toplantısı
• 4.Klinik İmmünoloji Kongresi
• Primer İmmün Yetmezliklerde Semptomdan Teşhise Kursu
• Türk Pediatri Kurumu Akşam Toplantıları, Çocuk Alerji Ve Astım Akademisi Derneği
• “Genç Alerjistler İle Alerjideki Yenilikler” Sempozyumu
• 18th Biennial Meeting Of The European Society For Immunodeficiencies (Esıd 2018)
• XXV. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi
• Astım Okulu (Xxv. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi)
• İmmün Yetmezlik Okulu (Xxv. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi)
• Türk Toraks Derneği : “Koah Pediatrik Hastalıktır”
• Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi
• İmmün Yetmezliklerde Subkutan Tedavi Yönetimi
• Türkiye Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği
• Kanıta Ve Kanaate Dayalı Sublingual İmmünoterapi: Laboratuvardan Kliniğe
• Çocuk Alerji Ve Astım Akademisi Derneği
• 3.Pediatrik Alerji Ve Astım Buluşması
• 5.Klinik İmmünoloji Kongresi
• Olgularla Primer İmmün Yetmezlikte Tanı Kursu
• Primer İmmün Yetmezlik Hemşireliği
• İzmir Çocuk Alerji Ve Gastroenteroloji Akşam Toplantıları – 2
• Olgularla Kistik Fibrozis Paneli
• Primer İmmün Yetmezliklerde Ivıg Tedavi Yönetimi
• Çocuk Alerjisi Ve Astım Akademisi Derneği 2.Uluslararası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler İle Alerjide Yenilikler Sempozyumu
• XXVI. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi
• 6. Uluslararası Ispec Mühendislik Ve Fen Bilimleri Kongresi
• 2. Uluslararası Dr.Behçet Uz Çocuk Kongresi
• 19th Biennial Meeting Of The European Society For Immunodeficiencies (Esıd 2020 Onlinemeeting),
• XXVII. Ulusal Allerji Ve Klinik İmmunoloji Kongresi
• 6. Klinik İmmünoloji Kongresi
• 4.Besin Alerjisi Sempozyumu
• Çocuk Alerjisi Ve Astım Akademisi Derneği
• 3. Genç Pediatrik Alerjistler Sempozyumu

1. CD137 deficiency causes immune dysregulation with predisposition to lymphomagenesis.
Somekh I1, Thian M2, Medgyesi D2, Gülez N3, Magg T4, Gallón Duque A5, Stauber T6, Lev A7, Genel F8, Unal E9, Simon AJ10, Lee YN11, Kalinichenko A2, Dmytrus J12, Kraakman MJ2, Schiby G13, Rohlfs M14, Jacobson JM15, Özer E16, Akcal Ö17, Conca R5, Patiroglu T18, Karakukcu M19, Ozcan A20, Shahin T2, Appella E21, Tatematsu M5, Martinez-Jaramillo C22, Chinn IK23, Orange JS24, Trujillo-Vargas CM25, Franco JL26, Hauck F27, Somech R28, Klein C29, Boztug K30.
Blood. 2019 Oct 31;134(18):1510-1516.
Doi: 10.1182/blood.2019000644.
2. Risk Factors Influencing Tolerance and Clinical Features of Food Protein Induced Allergic Proctocolitis.
Buyuktiryaki B1, Celik IK1, Erdem SB2, Capanoglu M3, Civelek E1, Guc BU4, Guvenir H1, Cakir M5, Misirlioglu ED1, Akcal O2, Volkan B3, Toyran M1, Sag E5, Kertel AC3, Ginis T1, Kocabas CN6, Orhan F5, Can D2,7.
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 May;70(5):574-579.
Doi: 10.1097/MPG.0000000000002629
3. Autoimmune and Inflammatory Manifestations in Pediatric Patients With Primary Immunodeficiencies and Their Importance as a Warning Sign.
Kaplan MY, Ozen S, Akcal O, Gulez N, Genel F.
Allergol Immunopathol (Madr). 2020 May 20:S0301-0546(20)30075-6.
Doi: 10.1016/j.aller.2020.02.009
4. The Use of In Vivo And In Vitro Tests In Children With Beta Lactam Allergy.
O.Akcal, S.Ozen, I.Taskirdi, I.A.Haci, E.T.Kanik, C.S.Karkiner, D.Can
Allergol Immunopathol (Madr). 2020;48(6):633—639
Doi: 10.1016/j.aller.2020.03.013
5. 22q11.2 deletion syndrome: 20 Years Of Experience From Two Pediatric İmmunology Units And Review Of Clues For Diagnosis And Disease Management.
Selime Ozen, Omer Akcal, Ilke Taskirdi, Idil Akay Haci, Neslihan Edeer Karaca,
Nesrin Gulez, Guzide Aksu, Ferah Genel, Necil Kutukculer
Allergol Immunopathol (Madr). 2021;49(1):00–00
Doi: 10.15586/aei.v49i1.24
6. Awareness and Knowledge of Children With Asthma Who Treated With Subkutan Immunotherapy.
Ömer Akçal, İlke Taşkırdı, Selime Özen, İdil Akay Hacı, Mehmet Şirin Kaya, Esra Toprak Kanık, Sait Karaman, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Canan Şule Karkiner, Demet Can
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2021;11(1) doi:10.5222/buchd.2021.49140

7. Clinical phenotypes of childhood food allergies based onimmune mechanisms: A multicenter study.
Aysen Bingol1, Dilara Fatma Kocacik Uygun1, Meltem Akdemir2, Hakan Erengin2, Betul Buyuktiryaki3 , Cansin Sackesen3, Gunseli Bozdogan4, Gulbin Bingol4, Fazil Orhan5, Bulent Enis Sekerel6, Mehmet Kilic7, Sanem Eren Akarcan8, Esen Demir8, Seda Sirin Kose9, Suna Asilsoy9, Ahmet Kan10, Ipek Turktas10, Tugba Arikoglu11, Ali Demirhan11 Sevgi Sipahi12, Zeynep Tamay12, Tekin Nacaroglu13, Pinar Gokmirza Ozdemir14, Mehtap Yazicioglu14, Sukru Cekic15, Nihat Sapan15, Dost Zeyrek16, Dilek Dogruel17, Elif Karakoc Aydiner18, Ahmet Oguzhan Ozen18, Ceren Can19, Aysegul Ertugrul20, Ilknur Bostanci20, Omer Akcal 21, Demet Can22 , Ebru Arik Yilmaz23, Hulya Anil24, Koray Harmanci24, Ilknur Kulhascelik25, Ersoy Civelek25, Haluk Cokugras26, Handan Duman Senol27, Tuba Tuncel27, Derya Ufuk Altintas17
Allergy Asthma Proc 42:e86–e95, 2021; doi: 10.2500/aap.2021.42.210005.