fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel SARICALI

Yüksel SARICALI

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi
2009, İstanbul/Türkiye

Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2002, İstanbul/Türkiye

Özel Bağcılar Tekden Hastanesi
2013-2016, İstanbul/Türkiye

Özel Doğan Hastanesi
2013, İstanbul/Türkiye

Özel İncirli Ethica Hastanesi
2010-2012, İstanbul/Türkiye

 • Endoskopik burun ve sinüs cerrahisi
 • Estetik burun ameliyatları
 • Bademcik ve geniz eti ameliyatları
 • Horlama cerrahisi
  Alerjik burun hastalıkları
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
 • Türk Rinoloji Derneği
 • Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği

Yurtiçi Kongre Tebliğleri

 • Koanal Atrezinin Tedavisine Retrospektif Bir Bakış. 5. TKBBV Akademi Toplantısı. 12–14 Nisan 2007, Samsun.
 • Tek Taraflı Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu Sonrası Gelişen Abdusens Paralizisi: Olgu Sunumu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26–31 Mayıs 2007, Antalya.
 • Konjenital Vokal Kord Paralizisi: İki Olgu Sunumu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26–31 Mayıs 2007, Antalya.
 • Kafa Tabanını Tutan Paranazal Sinüs Tümörlerine Minimal İnvaziv Yaklaşım Ve Sonuçlarımız. 4. Ulusal Rinoloji Kongresi. 29 Mayıs-1 Haziran 2008, Antalya.
 • Boğazda Yabancı Cisim Hissinin Nadir Bir Nedeni: Deplase Tiroid Kartilaj Superior Kornu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
 • Tonsiller Fossadan Kaynaklanan Erişkin Tip Rabdomyom: Olgu Sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
 • Akut Tonsillit Tablosu İle Kendini Gösteren Lösemi Vakası. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
 • Parotis Bezinin İntraglandüler Toksoplazma Lenfadeniti. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
 • Malign Eksternal Otit Tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi. Vaka Sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8–12 Ekim 2008, Antalya.
 • Periferik Fasiyal Paralizi İle Prezente Olan Metastatik Akciğer Kanseri. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi. 21– 26 Nisan 2009, Antalya.
 • Olgu Sunumu: Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim – 01 Kasım 2009, Antalya.

Katıldığı Mesleki Konferanslar:

 • Otit Sempozyumu, 8 Ocak 2005, İstanbul.
 • 7. Alerjik Rinit Eğitim Toplantısı, 14–15 Mayıs 2005, İstanbul.
 • 8. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21–26 Mayıs 2005, Antalya.
 • Uludağ 2006 KBB Günleri, 02 – 05 Mart 2006, Bursa.
 • CTF-KBB 19. Akademik Haftası, 29–31 Mayıs 2006, İstanbul.
 • 3. Dünya Ses Kongresi, 19–22 Haziran 2006, İstanbul.
 • 5. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 15–19 Kasım 2006, İstanbul.
 • 3.Ulusal Rinoloji Kongresi ve CITRAS Toplantısı, 21–25 Nisan 2007, Bodrum.
 • 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 26–31 Mayıs 2007, Antalya.
 • 30. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08–12 Ekim 2008, Antalya.
 • 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim – 01 Kasım 2009, Antalya.
 • 11. İstanbul Masterclass Sempozyumu, 12–15 Kasım 2009, İstanbul.
 • 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim – 01 Kasım 2015, Antalya.

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Long-term efficacy of sublingual immunotherapy. Laryngoscope. 2007;117(6):965-969.
 2. Comparison of the long-term efficacy of subcutaneous and sublingual immunotherapies in perennial rhinitis. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2008;70(3):144-150.
 3. Management of choanal atresia and personal experience: a retrospective review. B-ENT. 2009;5(1):25-30.
 4. Nasal patency by rhinomanometry in patients with sensation of nasal obstruction. Am J Rhinol Allergy. 2009 May-June;23(3):300- 302.
 5. A case of increased intracranial pressure after unilateral modified radical neck dissection. Am J Otolaryngol. 2009 Jul-Aug;30(4):261- 263.
 6. Rhabdomyoma of the tonsillar fossa. J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1207-1209.
 7. Intraglandular toxoplasmic lymphadenitis of the parotid gland. J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1163-1164.
 8. Evaluation of nasal cytology in subjects with chronic rhinitis: a 7-year study. Am J Otolaryngol. 2009 Sep-Oct;30(5): 312-317.
 9. Otomyiasis by Wohlfahrtia magnifica. J Craniofac Surg. 2009 Nov;20(6):2123-2124.
 10. Follicular dendritic cell sarcoma of the parotid gland recurring 6 times within 12 years. J Craniofac Surg. 2009 Nov; 20(6):2171-2172.
 11. Congenital vocal cord paralysis. J Craniofac Surg. 2010 Jan;21(1):273-274.
 12. An unusual cause of foreign body sensation in throat: Displaced superior cornu of the thyroid cartilage. Ear Nose Throat J. 2011 Jun;90(6):E22-4.

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Epistaksis. Hipokrat Dergisi. 2005;14(156):365-368.
 2. Nazal provokasyon testleri. Cerrahpasa J Med. 2006;37:76-80.
 3. Alerjik rinit ile birlikte bulunan hastaliklar ve tedavileri. Hipokrat Dergisi. 2006; 15(166): 779-782.
 4. Alerjik rinitli hastalarda nazal histamin ve alerjen provokasyonunun karşılaştırılması. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007;17(1):30-36.
 5. Akut tonsillit ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Lösemi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2010; 48(2): 72-74.