fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar TÜRK

Yaşar TÜRK

Radyoloji Uzmanı

Zürih Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi
Girişimsel Nöroradyoloji
2011, Zürih/İsviçre

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diagnostik Ve Girişimsel Radyoloji
2006, İstanbul/Türkiye

Shahid Beheshti University Of Medical Sciences Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
1995, Tahran/İran

Zonguldak Bülen Ecevit Üniversite Hastanesi
2019-2021, Zonguldak/Türkiye

Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi
2016-2019, Tekirdağ/Türkiye

Özel Reyap Hastanesi
2011-2016, İstanbul/Türkiye

Zürih Üniversite Hastanesi
2010-2011, Zürih/İsviçre

Özel Doğan Hastanesi
2009-2010, İstanbul/Türkiye

Muş Bulanık Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
2008-2009, Muş/Türkiye

Diagnostik Nöroradyoloji

 • Difüzyon Tensör MRG ve Traktografi

Girişimsel Radyoloji

Vasküler Müdahaleleri

 • Anjiyografi, Anjiyoplasti ve stentleme,
 • Karotis arter müdahaleleri(Anjiyoplasti ve stentleme)
 • Transarteriyel kemoembolizasyon veya TAKE
 • Kafa içi anevrizmaların endovasküler tedavisi,
 • İnmenin endovasküler tedavisi,
 • Kanama, hemoptizi, burun kanaması, doğum sonrası kanama, travma, rahim miyomları, bronşiyal arterler için embolizasyon

Vasküler Olmayan Müdahaleler

 • Ultrason veya BT kılavuzluğunda Aspirasyon ve Drenaj
 • Ultrason veya BT kılavuzluğunda Biliyer İşlemler ve Drenaj
 • Ultrason veya BT kılavuzluğunda Biyopsi,
 • Ultrason veya BT kılavuzluğunda Tümör İşaretleme ve Ablasyon
 • Dünya Girişimsel Tedavi Nöroradyoloji Federasyonu(World Federation of Interventional Treatment Neuroradiology), 2010’dan bu yana Üye,
 • Avrupa Minimal İnvaziv Nörolojik Tedavi Derneği(European Society of Minimally Invasive Neurological Treatment ), 2010’dan bu yana Üye,
 • Avrupa Nöroadiyoloji Derneği(European Society of Neuroradiology), 2010’dan bu yana Üye,
 • Avrupa Radyoloji Derneği(European Society of Radiology), 2010’dan bu yana Üye,
 • Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği(Society of Cardiovascular and Interventional Radiology), 2010’dan bu yana Üye,
 • Türk Radyoloji Derneği, 2006’dan bu yana Üye, 2006’dan bu yana Üye,
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği, 2006’dan bu yana Üye,
 • TÜRK NÖRORADYOLOJİ DİPLOMASI, Avrupa Radyoloji, Avrupa Nöroradyoloji, Türk Nöroradyoloji
  Dernekleri ve Yeterlilik kurullarının belirlediği eğitim programında yer alan standart nöroradyoloji
  bilgilerine sahip olma, TNRD, Sertifika, 17.02.2018 -18.02.2018 (Ulusal)
 • EUROPEAN DIPLOMA IN NEURORADIOLOGY(EDiNR), Neuroradiology, Malmö, İsveç, Sertifika, 13.09.2017 –
  14.09.2017 (Uluslararası)
 • TÜRK GIRIŞIMSEL RADYOLOJI DIPLOMASı, Standart Girişimsel Radyoloji Eğitim Programını tamamlamak,
  TGRD, Sertifika, 01.08.2016 -01.08.2016 (Ulusal)
 • GIRIŞIMSEL NÖRORADYOLOJI FELLOWLUK, Beyin Anevrizma, dAVF, AVM ve İskemik Strok endovasküler
  Tedavisi, Zürih Üniversite Hastanesi, Sertifika, 01.10.2010 -30.09.2011 (Uluslararası)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. TÜRK YAŞAR, ERCAN İLKER, ŞAHİN İBRAHİM, ERDEMLİ GÜRSEL BAŞAK, UZUNOĞLU ARDA,BEYAZYÜZ ELMAS, ALBAYRAK YAKUP (2021). Corpus callosum in schizophrenia with deficit and non-deficit syndrome: a statistical shape analysis. General Psychiatry, 34(6), Doi:10.1136/gpsych-2021-100635

2. TÜRK YAŞAR, DEVECİOĞLU İSMAİL (2021). A Retrospective Analysis of the Effectiveness of Extrapleural Autologous Blood Patch Injection on Pneumothorax and Intervention Need in CTguided Lung Biopsy. CardioVascular and Interventional Radiology(8), 1223-1230., Doi: 10.1007/s00270-021-02866-6

3. TÜRK YAŞAR, ALICIOĞLU BANU, DEVECİOĞLU İSMAİL (2021). Pain assessment of ultrasoundguided liver biopsy for diffuse parenchymal diseases: a randomized trial comparing intercostal and subcostal techniques. The European Research Journal(2), 107-115., Doi: 10.18621/eurj.689738

4. TÜRK YAŞAR,Kuskun Atakan,DEVECİOĞLU İSMAİL (2020). Novel Use of Extrapleural Autologous Blood Injection in CT-Guided Percutaneous Lung Biopsy and its Comparison to Intraparenchymal Autologous Blood Patch Injection: A Single-Center, Prospective, Randomized, and Controlled Clinical Trial. CardioVascular and Interventional Radiology, 43(9), 1315-1322., Doi:10.1007/s00270-020-02585-4

5. TÜRK YAŞAR,SALMASLIOĞLU ARTÜR,SASANİ HADİ (2019). The role of multislice computerized tomography angiography in assessing postoperative vascular complications in liver transplant patients. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 49(4), 1212-1220., Doi: 10.3906/sag- 1902-145

6. SARIÇAM MURAT,ÖZKAN BERKER,TÜRK YAŞAR (2018). Management of traumatic pneumothorax in isolated blunt chest trauma. The European Research Journal(2), 306-310., Doi: 10.18621/eurj.375947

7. AYDIN KUBİLAY,TATLI BURAK,ÖZKAN M,ÜNAL ZEYNEP,TÜRK YAŞAR,ÖZMEN M,ÇALIŞKAN M,AYDİNLİ NUR,GÜVEN S (2006). Quantification of neurometabolites in subacute sclerosing panencephalitis by 1H-MRS. Neurology, 67(5), 911-913., Doi:10.1212/01.wnl.0000233836.16266.f5

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :

1. TÜRK YAŞAR (2021). COOLED RADIOFREQUENCY DENERVATION’S EFFICACY IN TREATING SACROILIAC JOINT PAIN. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’nin (TGRD) düzenlediği “2021 Çevrimiçi TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS Uluslararası Ortak Toplantısı (EndoVascular and Interventional Symposium)” 28-30 Mayıs 2021

2. TÜRK YAŞAR (2020). Effect of needle path with the transgression ofplate-like or cicatricial atelectasis on pneumothoraxrisk following lung biopsy procedures and need tointervention. 15. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2020 Uluslararası Ortak Toplantısı

3. ABACI GİZEM,DEVECİOĞLU İSMAİL,KUSKUN ATAKAN,TÜRK YAŞAR (2020). NETWORK ANALYSIS ON PROFESSIONAL BIKERS VS CONTROLS USING DTI. UluslararasI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISINöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ, 62(2), 263-266., Doi: 10.1007/s00234-019-02341-7

4. TÜRK YAŞAR (2019). Novel use of autologous blood injection in CT-guided percutaneous lung biopsy: Preliminary results of a prospective, single-center, randomized, controlled clinical trial. Uluslararası katılımlı 40. Radyoloji kongresi

5. ABACI GİZEM,Kuskun Atakan,DEVECİOĞLU İSMAİL,TÜRK YAŞAR (2019). Increased Gray and White Matter Integrity in the Primary and Secondary visual fields of Professional Bikers: Preliminary findings on an automated ROI-based analysis by diffusion metrics. Uluslararası katılımlı 40. Radyoloji kongresi 2019

6. DEVECİOĞLU İSMAİL,TÜRK YAŞAR,Kuskun Atakan (2019). Preliminary Findings on tract-based spatial differences between deficit and non-deficit subtypes of schizophrenia. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık uluslararası katılımlı bilimsel toplantı

7. TÜRK YAŞAR (2019). Can Computed Tomography replace ultrasonography during percutaneous Nephrostomy?. EVIS 2019 International Joint Meeting

8. TÜRK YAŞAR,DEVECİOĞLU İSMAİL,Kuskun Atakan (2019). A Preliminary Study on Deficit Syndrom Schizophrenia with dti tractography. Türk Nöroradyoloji
Derneği Uluslararası Katılımlı 28. yıl yıllık toplantısı

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. RADYOLOJİ BAŞUCU SERİSİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİSİ, Bölüm adı:(KAROTİS VE VERTEBRAL ARTER GİRİŞİMSEL İŞLEMLER)(2021)., TÜRK YAŞAR, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Editör:Mehmet Ali GEDİK, Mehmet KORKMAZ, Furkan Ertürk URFALI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 22, ISBN:978-625-7275-67-5,

2. RADYOLOJİ BAŞUCU SERİSİ KAS İSKELET, Bölüm adı:(VERTEBRA METABOLİK VE SİSTEMİK HASTALIKLARI) (2020)., TÜRK YAŞAR,TUNÇKALE TAMER, Akademisyen Kitabevi A.Ş.,Editör:Mehmet Ali GEDİK, Şükrü ŞAHİN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 30, ISBN:978-625-7275

3. RADYOLOJİ BAŞUCU SERİSİ PEDİATRİK RADYOLOJİ, Bölüm adı:(Sık Görülen Kemik Displazileri)(2020)., TÜRK YAŞAR, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Editör:Mehmet Ali GEDİK, Ayşe KEVEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 14, ISBN:978-625-727-530-9,

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. TÜRK YAŞAR, DEVECİOĞLU İSMAİL (2021). A retrospective comparison of computed tomography and fluoroscopic guided percutaneous nephrostomy for evaluating radiation exposure. Medical Journal of Western Black Sea, 5(2), 166-172., Doi: 10.29058/mjwbs.852206

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. TÜRK YAŞAR,TOPÇU BİROL,YEŞİLDAĞ EBRU (2018). Diffüz karaciğer parankim hastalığında iki farklı biyopsi yönteminin işlem sonrası ağrı açısından karşılaştırılması. 13. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı

2. TÜRK YAŞAR (2018). UNİLATERAL İNTERNAL KAROTİD ARTER SERVİKAL VE PETRÖZ SEGMENT AGENEZİSİ. TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ27. YIL YILLIK TOPLANTISI Nöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ16-18 Şubat 2018 • İSTANBUL

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1. Vaka Takdimi, TÜRK YAŞAR, Kuskun Atakan (2021). Hypoplastic internal carotid artery ending as an ophthalmic artery with multiple cerebral aneurysms, fenestrated Acom and triple A2. BMJ Case Reports, 14(7), Doi: 10.1136/bcr-2021-243520

2. Vaka Takdimi, TÜRK YAŞAR,KÜSKÜN ATAKAN (2020). Anterior choroidal artery aneurysms could have different symptoms, and outcomes: a report of 3 cases treated endovascularly. Clinical Imaging, 61, 11-14., Doi: 10.1016/j.clinimag.2020.01.006

3. Vaka Takdimi, TÜRK YAŞAR,ALICIOĞLU BANU (2019). Unilateral cervical and petrosal segment agenesis of the internal carotid artery with rete mirabile. Clinical Imaging, 57, 25-29., Doi: 10.1016/j.clinimag.2019.04.012

4. Vaka Takdimi, BALTSAVIAS GERASIMOS,TÜRK YAŞAR,VALAVANIS ANTONIOS (2012). Persistent ventral ophthalmic artery associated with supraclinoid internal carotid artery aneurysm: Case report and review of the literature. Journal of Neuroradiology, 39(3), 186-189., Doi: 10.1016/j.neurad.2011.08.002

5. Vaka Takdimi, TAŞDELEN NESLİHAN,KILIÇKESMEZ NURİ ÖZGÜR,GÜRSES BENGİ,TÜRK YAŞAR,SARICA KEMAL (2012). Mesane Kanserinin Penil Metastazı: Diffüzyon-ağırlıklı Görüntüleme ile Tanı. Kocatepe Tıp Dergisi, 13(2), 107-110.

6. Vaka Takdimi, TÜRK YAŞAR,SEDAGHEH PAKRAVAN ALİ,BİRCAN MEHMET KAMURAN (2011). Anterior sacral meningocele mimicking bladder neck rupture on ultrasonography. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 37(4), 375-377., Doi: 10.5152/tud.2011.073

7. Vaka Takdimi, TÜRK YAŞAR,GÜR MEHMET SERKAN,OĞUZKURT LEVENT (2011). Diffuse unilateral pediatric arteriopathy: successful treatment with repeated angioplasty. Diagnostic and Interventional Radiology(3), 330-302., Doi: 10.4261/1305-3825.DIR.4856-11.1

Araştırma

Defisit Sendrom Şizofrenide Difüzyon Tensör Görüntüleme (dtg) Bulguları., Önerilen çalışmanın amacı öncelikle ”defisit sendrom şizofreni” (DSS) hastalarının ”defisit sendrom olmayan şizofreni” (ND)
hastalarından ayrımının biyolojik göstergelerine ulaşmaktır. Ayrıca, hem DSS hem de ND hastalarının normal bireylerden ayrımının sağlanmasında ve tanı konulmasında difüzyon tensör traktografinin objektif biyolojik gösterge olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırılacaktır. Her iki grup hastalıkta elde edilen difüzyon tensör traktografideki yolakların yapısal bütünlüğünü gösteren FA (fractional anisotropy) değerlerinin, hastalığın şiddeti hakkında niceliksel bilgi vermesi beklenmektedir., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Araştırma, 29.08.2018 -29.08.2019 (Ulusal)
Yönetilen Tezler

Tıpta Uzmanlık
2021
ABACI GİZEM, (2021). Profesyonel bisikletçilerin konnektomunun DTG traktografisi: Beyaz cevher yolaklarının haritalandırılması, Namık Kemal Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Radyoloji Ana Bilim Dalı

 1. TURKRAD 2005 Poster bildirisi Birincilik ödülü, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi 26-30 Ekim 2005,