fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Suna KOÇ

Suna KOÇ

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
2011, İstanbul/Türkiye

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
1999, Gaziantep/Türkiye

Biruni Üniversitesi Hastanesi
2017, İstanbul/Türkiye

Medical Park Bahçelievler Hastanesi
2012 – 2017, İstanbul/Türkiye

Çermik Devlet Hastanesi
2010 – 2011, Diyarbakır/Türkiye

 • ECMO
 • ARDS
 • Sepsis
 • Hipotermi
 • Türk anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Tabibler Birliği
 • Yoğun Bakımda USG kullanım kursu, 2018
 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı, 2006
 • Travma Atölyesi, 2017
 • Nöroanestezi ve Nöroyoğun Bakım Günleri, 2015
 • İş Hekimliği Sertifikası, 2002
 • TARD Eğitimi Geliştirme Kursları, Kalp ve Dolaşım, 2015
 • TARD Eğitimi Geliştirme Kursları, Mekanik Ventilatör Kursları, 2016
 • Sepsis günleri, 2017
 1. 7-a-TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ SONRASI  EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ  İLE  MULTİMODAL ANALJEZİNİN ETKİNLİK VE YAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. THE OPTIMAL POSTOPERATIVE ANALGESIA  METHOD AFTER TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY: EPIDURAL PATIENT-CONTROLLED ANALGESIA OR MULTIMODAL ANALGESIA.     KLİNİK ÇALIŞMA/ CLINICAL RESEARCH
 2. JOURNAL OF ANESTESİA- JARSS  2013; 21 (3): 176-181 ET AL: PATİENT  CONTROLLED ANALGESİA VS MULTİMODAL ANALGESİA 176.
 3. Suna KOÇ, Zeynep ETİ, Ayten SARAÇOĞLU, Yılmaz GÖĞÜŞ
 4. 7 –b ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ, 2014; REFERANS:0341
 5. TRAKEAL Y-STENTİN BRONKOSKOP VE ENDOTRAKEAL TÜP KULLANILARAK ACİL ÇIKARILMASI
 6. Celal KARLIKAYA,  Suna KOÇ
 7. 7-c ULUSAL TÜRK ANESTESİ ve REANİMASYON KONGRESİ, P-0432017, Antalya 2018
 8. Kolistin Verilen Hastalarda N-Asetil Sistein İnfüzyonunun Kısa Dönem Kreatinin Düzeyine Etkisi
 9. Suna  KOÇ, Türken ÖZER, Süheyla ÜSTÜNDAĞ, Zafer DOĞAN
 10. 7-d  ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, 2017
 11. POSTPARTUM POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU (PRES) VE MRG BULGULARI
 12. Önder DEMİRBAŞ, Suna KOÇ
 13. 7-e  Yoğun Bakımda Multidisipliner Yaklaşımın Etkinliği e-P-212. 19.Ulusal yoğun bakım kongresi, Antalya, 2018
 14. Türken ÖZER, Suna  KOÇ
 15. 7-f  GENEL CERRAHİ KONGRESİ, SÖZEL SUNUM: SS-055
 16. PERİTON YÜZEYEL MALİGNİTELİ HASTALARDA UYGULANAN SİTOREDÜKTİF CERRAHİ VE HİPERTERMİK İNTRAOPERATİF İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ UYGULAMALARININ ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI SONUÇLARI
 17. Emel Canbay, Bahar Canbay Torun, Çetin Altunal, Suna Koç, Yutaka Yonemura
 18. 7-e OFFICIAL JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY  OF PLEURA AND PERITONEUM. 11TH  INTERNATIONAL WORKSHOP ON PERITONEAL SURFACE MALIGNANCY SEPTEMBER 9-11, 2018, PARIS, FRANCE .  2018 VOLUME 3 SUPPL. ISSN 2364-7671.e-ISSN 2364-768X
 19. E.Canbay1, B.Canbay Torun2, S. Sağlam3, Ç. Altunal1, S.Koç5, Y. Yonemura6
 20. 7-a-TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ SONRASI  EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ  İLE  MULTİMODAL ANALJEZİNİN ETKİNLİK VE YAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. THE OPTIMAL POSTOPERATIVE ANALGESIA  METHOD AFTER TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY: EPIDURAL PATIENT-CONTROLLED ANALGESIA OR MULTIMODAL ANALGESIA.     KLİNİK ÇALIŞMA/ CLINICAL RESEARCH
 21. JOURNAL OF ANESTESİA- JARSS  2013; 21 (3): 176-181 ET AL: PATİENT  CONTROLLED ANALGESİA VS MULTİMODAL ANALGESİA 176.
 22. Suna KOÇ, Zeynep ETİ, Ayten SARAÇOĞLU, Yılmaz GÖĞÜŞ
 23. 7 –b ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ, 2014; REFERANS:0341
 24. TRAKEAL Y-STENTİN BRONKOSKOP VE ENDOTRAKEAL TÜP KULLANILARAK ACİL ÇIKARILMASI
 25. Celal KARLIKAYA,  Suna KOÇ
 26. 7-c ULUSAL TÜRK ANESTESİ ve REANİMASYON KONGRESİ, P-0432017, Antalya 2018
 27. Kolistin Verilen Hastalarda N-Asetil Sistein İnfüzyonunun Kısa Dönem Kreatinin Düzeyine Etkisi
 28. Suna  KOÇ, Türken ÖZER, Süheyla ÜSTÜNDAĞ, Zafer DOĞAN
 29. 7-d  ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, 2017
 30. POSTPARTUM POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU (PRES) VE MRG BULGULARI
 31. Önder DEMİRBAŞ, Suna KOÇ
 32. 7-e  Yoğun Bakımda Multidisipliner Yaklaşımın Etkinliği e-P-212. 19.Ulusal yoğun bakım kongresi, Antalya, 2018
 33. Türken ÖZER, Suna  KOÇ
 34. 7-f  GENEL CERRAHİ KONGRESİ, SÖZEL SUNUM: SS-055
 35. PERİTON YÜZEYEL MALİGNİTELİ HASTALARDA UYGULANAN SİTOREDÜKTİF CERRAHİ VE HİPERTERMİK İNTRAOPERATİF İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ UYGULAMALARININ ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI SONUÇLARI
 36. Emel Canbay, Bahar Canbay Torun, Çetin Altunal, Suna Koç, Yutaka Yonemura
 37. 7-e OFFICIAL JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY  OF PLEURA AND PERITONEUM. 11TH  INTERNATIONAL WORKSHOP ON PERITONEAL SURFACE MALIGNANCY SEPTEMBER 9-11, 2018, PARIS, FRANCE .  2018 VOLUME 3 SUPPL. ISSN 2364-7671.e-ISSN 2364-768X
 38. E.Canbay1, B.Canbay Torun2, S. Sağlam3, Ç. Altunal1, S.Koç5, Y. Yonemura6