fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Sultan TURAN EROĞLU

Sultan TURAN EROĞLU

Psikiyatri Uzmanı

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları E.A Hastanesi
Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2009-2014, İstanbul/Türkiye

Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2002-2008 , Eskişehir/Türkiye

Batman Kozluk Devlet Hastanesi ( Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
2014-2015, Batman/Türkiye

Tekirdağ Hayrabolu 4 No’lu Sağlık Ocağı 2008-2009 Pratisyen Hekim- Sorumlu Tabip ( Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
2008-2009, Tekirdağ/Türkiye

  • Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk)
  • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
  • Bireysel Psikoterapiler
  • Biyolojik Psikiyatri
  • Türk Psikiyatri Derneği
  • İstanbul Tabip Odası
  • EMDR Derneği
  • Is the cognitive techniques effective in the treatment of schizophrenia? A randomised control trial comparing CBT versus BT, 43rd Annual Congress European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Abstracts Book, Morocco, 2013, 225