fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü ŞANLI

Şükrü ŞANLI

Radyoloji Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Uzmanlık Eğitimi
2007-2013, İstanbul/Türkiye

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2001-2007, İstanbul/Türkiye

Kolan Hastanesi
2015-2017, İstanbul/Türkiye

  • Girişimsel Radyoloji
  • İleri MR teknikleri
  • TRD (Türk Radyoloji Derneği)
  • TGRD (Türk Girişimsel Radyoloji Derneği)

1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1.1. Excision efficiency of radio guided occult lesion localization in preoperative tyhroid and paratyhroid surgery (Tyhroid
2010 – Tarık Terzioglu, Yasemin Giles Senyurek, Fatih Tunca, Cuneyt Turkmen, Ayse Mudun, Artur Salmaslıoglu, Şükrü
Şanlı, Huseyin Bircan, Onur Demirkol, Serdar Tezelman)
1.2. Role of diffusion-weighted MRI in the differential diagnosis of endometrioid and nonendometrioid cancer of uterus
(Acta Radiology 2017 – Vuslat Lale Bakir, Baris Bakir, Şükrü Şanlı, Sevda Ozel Yildiz, Ahmet Cem Iyibozkurt, Merve Gulbiz
Kartal, Ekrem Yavuz)
1.3. Role of diffusion-weighted MRI in the differential diagnosis endometrial cancer, polyp,hyperplasia and physiological
thickening (Clinic imaging 2017 – Baris Bakir, Şükrü Şanlı, Vuslat Lale Bakir, Selcuk Ayas, Sevda Ozel Yildiz, Ahmet Cem
Iyibozkurt, Merve Gulbiz Kartal, Ekrem Yavuz
1.4. Prognostic value role of radiofrequency lesion size by cardiac magnetic resonance imaging on outcomes of ablation
in patients with ischemic scar-related ventricular tachycardia (Medicine 2018 – Tümer Erdem Guler, Kıvanç Yalin, Tolga
Aksu, Ebru Golcuk, Sukru Sanli, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet)
1.5. Evaluation of the golden ratio in nasal conchae for surgical anatomy (Ear Nose Throat Journay 2019 – Emine
Petekkaya, Mahinur Ulusoy, Hassan Bagheri, Şükrü Şanlı, Mehmet Dokur)
2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
2.1. Isolated submucosal lipomatosis of appendix mimicking acute appendicitis : computed tomography findings (Acta
Medica Anatolia 2015 – Sükrü Sanli, Hadi Sasani, Eray Darici, Baris Bakir)
2.2. Evaluation of hepatic fibrosis rate in chronic hepatitis by diffusion weighted magnetic resonance imaging (İJBCS
2017 – Şükrü Şanlı)
3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
3.1. Should mesenteric revascularization be staged : Report of 3 cases one with reperfusion hemorrhage (Linc2017 –
Ayhan Olcay, Kivanc Yalin, Sukriye Ebru Golcuk, Şükrü Şanlı)
4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
4.1. Klinik kardiyoloji (İstanbul Tıp Kitabevi 2013, editör Kamil Adalet) – Kardiyak radyoloji bölüm yazarı
5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
5.1. Koroner bypass greftlerin değerlendirilmesi (TRD Türk Radyoloji seminerleri 2013 – Memduh Dursun, Şükrü Şanlı)
5.2. Yeni kurulan kardiyoloji merkezinin kardiyak manyetik rezonans görüntüleme deneyimi (Kocaeli Tıp Dergisi 2018 —
Kıvanç Yalın, Tümer Erdem Güler, Şükrü Şanlı)
6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
6.1. Koroner bypass greftlerin değerlendirilmesi (TRD Türk Radyoloji seminerleri 2013 – Memduh Dursun, Şükrü Şanlı)
6.2. Acil radyoloji (Birini acil tıp sempozyum2019 – Şükrü Şanlı)
6.3. Evalution golden ratio of nasal conchae (International Mediterranean Anatomy Congree 2018)