fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAPLAN

Özlem KAPLAN

Dermatoloji Uzmanı

Trakya Üniversitesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Eğitimi
2016, Edirne / Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp doktoru Eğitimi
2011, Çanakkale / Türkiye

 • Cilt Kanseri
 • Akne Tedavisi
 • Egzama Tedavisi
 • Sedef Hastalıkları
 • Saç Dökülmesi Tedavisi
 • Alerjik Hastalıklar
 • Tırnak Hastalıkları
 • Kırışıklık Tedavileri
 • Lazer
 • Dolgu
 • PRP
 • Mezoterapi Uygulamaları
 1. İstanbul Tabip Odası
 2. Türk Dermatoloji Derneği
 3. Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği
 4. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. S. Guler, A. Tekatas, O. Arıcan, O. Kaplan, Y. Dogru. Restless Legs Syndrome and Insomnia Frequency in Patients with Psoriasis. Ideggyogy Szemle (Nisan 2015)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. S GÜLER , A Tekatas, Ö Arıcan, Ö Kaplan ,Y Doğru Restless Legs Syndrome And Insomnıa Frequency In Patıents Wıth Psorıasıs, 2ND CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY (Mayıs 2016)
2. Kaplan Ö, Pişkin S, Korkmaz S, Dinçer N. The association between illness perception and
clinical severity in patient with psoriasis. International Dermatology and Cosmetology Congress,
SS.25, İstanbul, 2016.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Korkmaz S, Balta S, Fıçıcıoğlu S, Sarı Ö, Sarıkaş N, Yalçın Ö, Pişkin S. Metastatik adenoid kistik karsinomlu bir olgu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-105, Antalya, 2014.
2. Fıçıcıoğlu S, Korkmaz S, Sarı Ö, Günay E, Pişkin S. Prurigo nodülaris tedavisinde re-PUVA, gabapentin, paroksetin, antihistaminik kombinasyonu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-180, Antalya, 2014.
3. Korkmaz S, Fıçıcıoğlu S, Arıcan Ö, Dinçer N, Sarı Ö, Pişkin S. İmiquimod tedavisine yanıt veren multipl bazal hücreli kanser olgusu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-107, Antalya, 2014
4. Dinçer N, Pişkin S, Korkmaz S, Kaplan Ö. Psoriasis vulgaris hastalarında 25-hidroksivitamin D3 düzeyi: olgu-kontrol çalışması. 2. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, Antalya, SS-7, 2016.
5. Korkmaz S, Kaplan Ö, Durankuş N, Koçak Z. Anjioödem İle Presente Olan Vena Kava Süperior Sendromu Olgusu. 22th Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Ankara, p.511, 2015.