fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Özgür AGDOĞAN

Özgür AGDOĞAN

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
2013, Trabzon/Türkiye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2007, İstanbul/Türkiye

İstanbul Reyap Hastanesi
2019-2021, İstanbul/Türkiye

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 2017-2019, Tekirdağ/Türkiye

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
2013-2017, Edirne/Türkiye

 • Estetik cerrahi
 • Yüz- Boyun germe
 • Meme küçültme
 • Meme dikleştirme ve büyütme
 • Karın germe
 • Liposuction
 • Uyluk germe
 • Kol germe
 • Popo germe
 • Rinoplasti
 • Üst ve alt göz kapağı estetiği
 • Bişektomi
 • Kepçe kulak
 • Vajina daraltma
 • Labioplasti – klitoroplasti
 • Çene ucu estetiği
 • Yağ enjeksiyonu
 • Jinokomasti
 • Botox ve dolgu uygulamaları
 • El ve Mikrocerrahi
 • El tümörleri
 • El yaralanmaları
 • El arter, sinir, tendon hasarlarının onarılması
 • Konjanital el anomileri
 • Maksillofasiyal cerrahi
 • Yüz tümörleri
 • Yüz yaralanmaları
 • Yüz kemikleri kırıklarının onarılması
 1. Türk Tabibler Birliği
 2. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetk Cerrahi Derneği
 3. Acil El ve Mikrocerrahi Derneği

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Murat Livaoğlu, Emrah Sözen, Beste Kara, Özgür Agdoğan and Naci Karaçal. Extraskeletal Soft Tissue Chondroma of the Cheek, Eur J Plast Surg. Volume 33, Number 2, 91-92.
2.Karaçal N, Agdoğan Ö, Livaoğlu M, Uraloğlu M, Özel B. Giant cementoblastoma of the impacted mandibular incisor. J Craniofac Surg. 2011 Nov;22(6):e26-7.
3.Karaçal N, Sözen E, Agdoğan Ö, Uraloğlu M, Livaoğlu M. Giant schwannoma of the little finger. Dermatol Surg. 2011 Oct;37(10):1499-500.
4.Livaoğlu M, Buruk CK, Uraloğlu M, Ersöz Ş, Livaoğ lu A, Sözen E, Agdoğan Ö. Effects of Lidocaine Plus Epinephrine and Prilocaine on Autologous Fat Graft Survival. The Journal of Craniofacial Surgery & Volume 23, Number 4, July 2012.
5.Uraloğlu M, Livaoğlu M, Agdoğan O, Mungan S, Alhan E, Karaçal N. An evaluation of five different dressing materials on split-thickness skin graft donor site and full-thickness cutaneous wounds: an experimental study.Int Wound J.2012 Sep 3.
6.Uraloğlu M, Livaoğlu M, Agdoğan Ö, Ersöz Ş, Karaçal N. The effect of low molecular weight heparin on salvaging the zone of stasis in an experimental burn model. Turk J Med Sci (2018) 48: 653-660.
7.Turkkan G, Agdogan Ö, Saynak M, Uygun AC, Ustun F. Recurrent Merkel cell carcinoma of the gluteal region: A case report. Dermatologic Therapy. 2018;e12749.
8. Agdoğan Ö, Karaçal R. Bilobed Flap For Reconstruction Of A Large Keratoacanthoma Of The Thumb. Case Reports In Plastıc Surgery And Hand Surgery 2019, Vol. 6, No. 1, 86–87.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Agdoğan Ö, Tosun U. Bir Tarım Coğrafyası Olan Trakya’ da Dupuytren Hastalığı’ nın Epidemiyolojik Profilinin İncelenmesi. Namık Kemal Tıp Dergisi 2019; 7(2): 77 – 82.
2. Agdoğan Ö, Ural A. An evaluation of neglected tumors: Giant basal cell carcinomas. Ann Med Res 2020;27(8):2072-7.
3. Agdoğan Ö. Yüksek Seviyeli Radial Sinir Hasarı Sonrası Tendon Transferleri: Retrospektif Çalışma.
Kafkas J Med Sci 2021; 11(1 Suppl):149–156.

Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1.Cerrahi Branşlarda Nadir Vakalar: Tessier No: 7 Yüz Yarığı Ve Makrostomi, Aralık 2019
2.Onkolojik Aciller: Radyasyon Yanıkları, Ocak 2020
3.Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri: Deneysel Mikrocerrahi Uygulamalarında Kötü, İskemik Ve Trombotik Vasküler Anastomoz Modelleri, Mart 2020

 1. 14 Mart 2016 Yılın Hekimi Ödülü, Edirne