fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Necdet DEMİR

Necdet DEMİR

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2010, İstanbul/Türkiye

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi
2016, İstanbul/Türkiye

Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi
2016-2017, Hakkari/Türkiye

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
2011-2016, İstanbul/Türkiye

Muş Devlet Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlüsü)
2010-2011, Muş/Türkiye

Muş Varto Devlet Hastanesi
2010, Muş/Türkiye

 • Travma Cerrahisi
 • Artroskopik Cerrahi
 • Artroplasti
 • X.Temel Bilimler ve Araştırma Okulu 1-3 Mart 2012, Mersin
 • Total Diz Artroplastisinde Aşırı Fleksiyon Kursu 3 Aralık 2012, İstanbul
 • TUSYAD 6.Bahar toplantısı 27 – 28 Eylül 2013, İstanbul
 • 3.Deformite Eğitim Toplantısı 3 – 6 Ekim 2013, İstanbul
 • Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu 5 – 6 Aralık 2013, İstanbul
 • Omuz Hastalıklarında Değerlendirme, Cerrahi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları Sempozyumu 15 Aralık 2013, İstanbul
 • Diz Protez Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar 17 Ocak 2014, İstanbul
 • Radyoloji Tuzaklar Toplantısı 7 Şubat 2014, İstanbul
 • 8.Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 19 – 22 Mart 2014, İzmir
 • Ankara Cartilage Symposium 25 – 26 Nisan 2014, Ankara
 • İstanbul Periprosthetic Joint Infections Consensus Meeting 29 – 30 Mayıs 2014, İstanbul
 • VIII.İleri Artroplasti Kursu 19-20 Aralık 2014, Bursa
 • Arthroweek Diz Artroskopi Kursu 11 – 12 Eylül 2015, Ankara
 • TUSYAD 7.Bahar toplantısı 2 – 3 Ekim 2015, İstanbul
 • 25.Ulusal Türk Ortopedi ve Trvamatoloji Kongresi 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya
 • Alt Ekstremite Travmaları Uygulamalı Kadavra Kursu 18 Aralık 2015, İstanbul
 • 9.Ulusal Artroplasti Kongresi 31 Mart – 3Nisan 2016, Antalya
 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  1. Polat G, Ceylan HH, Kuyucu E, Demir N, Karademir G, Erdil M. Changes in Body Mass Index after Arthroscopic Surgery and Its Effect on Functional Outcomes, International Journal of Clinical Medicine, 2016, 7, 293-296
  2. Sogut O, Yigit M, Karayel E, Demir N. Luxatio erecta humeri: Hands-up dislocation. The Journal of Emergengcy Medicine, Vol. 49, No. 2, pp. e53–e55, 2015
 2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  1. Erdil M, Ceylan HH, Demir N, Elmadağ M, Bilsel K, Polat G. Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız, JOPP Derg 5(1):27-31, 2013
  2. Polat G, Ceylan HH, Erdil M, Bilsek K, Demir N, Tunçer N, Uzer G. Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması JOPP Derg 5(2):89-93, 2013
  3. Elmadağ M, Ceylan HH, Demir N. Kifoskolyozun cerrahi korreksiyonu sonrası brown-sequard sendromu gelişimi, The Journal of Turkish Spinal Surgery, Cilt: 24 Sayı: 2 Nisan 2013 ss. 147-150
 3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
  1. Demir N, Yıldız F, Uzer G, Tuncay İ. Kalça protez enfeksiyonlarında teikoplanin ve gentamisinli spacer kombinasyonu kullanımı sonrası kısa dönem sonuçlarımız. 9.Ulusal Artroplasti Kongresi. Antalya, Türkiye. 31 Mart – 3 Nisan 2016
  2. Bilsel K, Elmadağ M, Uzer G, Yıldız F, Sungur M, Demir N, Tuncay İ. Artroskopik Laterjet: öğrenme eğrisi ve erken dönem sonuçları. 8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi. İzmir, Türkiye, 19 – 22 Mart 2014.
  3. Erdil M, Ceylan H.H, Demir N, Bilsel İ.K, Gürkan V, Tuncay İ. Artroskopi Ameliyatları Sonrası Vücut Kitle İndeksi Değişimi ve Bunun Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013.
 4. Ulusal kitapta bölüm yazarlığı
  1. Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul Tıp Kitabevi, 2016. Editörler: Doç. Dr. Ahmet Murat Bülbül – Doç. Dr. Mehmet E. Erdil. ‘Omurga Hastalıkları ’ ISBN: 978-605-4949-89-2
 5. Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterler
  1. Erdil M, Ceylan HH, Demir N, Bilsel K, Gürkan V, Tuncay İ. Artroskopi ameliyatları sonrası vücut kitle indeksi değişimi ve bunun fonksiyonel sonuçlara etkisi. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013
  2. Elmadağ M, Ceylan HH, Demir N, Tuncay İ. Kifoskolyozun cerrahi olarak düzeltilmesini takiben gelişen Brown-Sequard Sendromu. 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013
  3. Elmadağ M, Ceylan HH, Demir N, Erdem AC, Tuncay İ. Kalkaneus kırıklarında konservatif, minimal invazif ve açık cerrahi tedavilerin karşılaştırılması. . 23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013
  4. Küçükdurmaz F, Ceylan HH, Bilsel K, Demir N, Tuncay İ. Türkçe web sitelerinde kalça kırığı ile ilgili bilgilerin kalitesi. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012 İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs- 2 Haziran 2012
  5. Bilsel K, Elmadağ M, Ceylan HH, Erdil M, Demir N, Şen C. Heterotopik ossifikasyona sekonder gelişen sert dirsek tedavisinde kolon prosedürü: Olgu sunumu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012 İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs- 2 Haziran 2012