fbpx

Uzm. Dr. Murat DEVECİ

Murat DEVECİ

Gastroenteroloji Uzmanı

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Gastroenteroloji Uzmanlık Eğitimi
2013, Ankara/Türkiye

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2008, Kayseri/Türkiye

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2001, Antalya/Türkiye

Yozgat Şehir Hastanesi
2013-2022, Yozgat/Türkiye

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
2009-2013, Ankara/Türkiye

Kayseri /Yahyalı Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
2008-2009, Kayseri/Türkiye

Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği
2003-2008,Kayseri/Türkiye

Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi (Ssk)
2001-2003,Kayseri/Türkiye

 • İrritable Barsak Sendromu
 • İshal
 • Kabızlık
 • ENDOSKOPİ- KOLONOSKOPİK İŞLEMLER
 • Endoskopik ve Kolonoskopik Polipektomiler
 • İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (ülseratif kolit–crohn hastalığı)
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Hepatit B ve C
 • Gıs Malignensileri
 • Karaciğer Yağlanması
 • Nütrisyon
 • Probiyotikler
 • Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları
 • Pankreas Hastalıkları
 • Çölyak Hastalığı
 • Ercp
 • İleri Endoskopik İşlemler
 • Kolon Kanseri Tarama Programları
 • Türk Tabibler Birliği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi
 • 7. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi,
 • 8. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi
 • 9. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi
 • 30. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
 • 31.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
 • 32.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
 • 33.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
 • 34.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
 • 35.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
 • 36.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
 • 37.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
 • 38.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI
 • DDW 2016 – Digestive Disease Week®ddw 16 sm San Diego Convention Center ; San Diego, CA, USA
 • 2019 ESMO WORLD CONGRESS ON GASTROINTESTINAL CANCER
 • CERTIFICATE: AASLD – TASL Digital Hepatology Meeting 2258- 2022
 • APASL 2022 Single Topic Conference on Hepatotoxicity
 • 38. Ulusal Gastroenteroloji Haftası

Bilimsel Yayınlar
YAYINLARI
1. Deveci M, Yüksel İ, Yüksel O, Basar Ö, Üsküdar O, Şimşek Z, Ekiz F, Altınbaş A, Yılmaz B. Operasyon Sonrası Bilier Kaçağı Olan Dev Karaciğer Kist Hidatiğinin Nasobilier Drenaj İle Tedavisi. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 159-160, Antalya, 2009.

2. Adding pineapple juice to a polyethylene glycol-based bowel cleansing regime improved the quality of colon cleaning B Aktas, B Yılmaz, F Ekiz, M Deveci… – Annals of Nutrition and …, 2013 – karger.com
3. Endoscopic and ultrasonographic diagnosis of intramural small bowel hematoma apparently caused by warfarin F Ekiz, A Altinbas, M Deveci – … belgica (English ed.), 2011 – pascal-francis.inist.fr
4. A rare case of recurrent prolonged hepatotoxicity due to ornidazole F Ekiz, I Yüksel, A Altinbas, M Deveci… – Annals of …, 2010 – annalsofhepatology.com
5. A case of ulcerative colitis co-existing with pseudo-membranous enterocolitis A Altınbaş, Ö Başar, M Deveci… – Journal of Crohn’s …, 2011 – academic.oup.com
6. Shark liver oil: hidden dangers S Kilincalp, M Deveci, O Basar, F Ekiz… – Annals of …, 2015 – medigraphic.com
7. The role of M30 in predicting the severity of liver fibrosis and inflammation in chronic hepatitis B patients Z Ginis, G Ozturk, F Ekiz, S Kilincalp, M Deveci… – Hepatitis …, 2016 – ncbi.nlm.nih.gov
8. Will a second biopsy sample affect treatment decisions in patients with chronic hepatitis B? B Yilmaz, A Altinbas, B Aktas, M Deveci… – Hepatology …, 2016 – Springer
9. A new cause of acute hepatitis: gemifloxacin S Kilincalp, M Deveci, S Coban… – … belgica (English ed.), 2012 – pascal-francis.inist.fr
10. misoprostol may have a beneficial effect in biliary colic F Karaahmet, S Kılıncalp, M Deveci… – Alimentary …, 2012 – Wiley Online Library
11. Comparison between different first-line therapy protocols in eradicating Helicobacter pylori in a region with high clarithromycin resistance H Koseoglu, Y Coskun, M Deveci… – Przeglad …, 2018 – ncbi.nlm.nih.gov
12. Radyasyon proktitinde argon plazma koagulasyon tedavisinin etkinliği
13. A Altınbas, B Aktaş, F Ekiz, B Yılmaz, M Deveci… – Cumhuriyet Tıp …, 2013 – dergipark.org.tr
14. Is there a difference between the allergic potencies of the iron sucrose and low molecular weight iron dextran? T Sav, B Tokgoz, MH Sipahioglu, M Deveci, I Sari… – Renal failure, 2007 – Taylor & Francis
15. Yilmaz B, Ekiz F, Yüksel I, Altinbas A, Deveci M, Yüksel O. A rare case of recurrent prolonged hepatotoxicity due to ornidazole. Ann Hepatol. 2010 Jul 1;9(3):305.
16. Yüksel İ, Yılmaz B, Ekiz F, Altinbas A, Deveci M, Tuna Y. Endoscopic and ultrasonographic diagnosis of intramural small bowel hematoma apparently caused by warfarin. Acta Gastro-Enterologıca Belgıca. October-December 2011.
17. Kilincalp S, Deveci M, Basar O, Ekiz F, Coban S, Yuksel O. Shark liver oil: hidden dangers. Ann Hepatol. 2012 Sep;11(5):728-30.
18. Altınbas A, Aktas B, Yılmaz B, Ekiz F, Deveci M, Basar O, Simsek Z, Coban S, Tuna Y, Uyar MF, Yuksel O. Adding pineapple juice to a polyethylene glycol-based bowel cleansing regime improved the quality of colon cleaning. Ann Nutr Metab. 2013;63(1-2):83-7.
19. Arslan MS, Ekiz F, Deveci M, Sahin M, Topaloglu O, Karbek B, Tutal E, Ginis Z,Cakal E, Ozbek M, Yuksel O, Delibasi T. The relationship between cytotoxin-associated gene A positive Helicobacter pylori infection and autoimmune thyroid disease. Endocr Res. 2015;40(4):211-4.
20. Ekiz F, Yuksel İ, Arikök AT, Yilmaz B, Altinbas A, Aktas B, Deveci M, Basar O,
Coban S, Yuksel O. Will a second biopsy sample affect treatment decisions in
patients with chronic hepatitis B? Hepatol Int. 2016 Jul;10(4):602-5.
21. Altınbas A, Yüksel İ, Ekiz F, Deveci M, Başar Ö, Üsküdar O, Şimşek Z, Yüksel O. Tetrasikline bağlı gelişen özefagus ülserinde displazi bulgusu: Vaka sunumu. Ortadoğu Tıp Dergisi 2009;1:10-11.
22. Yılmaz B, Altınbaş A, Ekiz F, Aktaş B, Deveci M, Yüksel İ, Yüksel O. Karaciğerin Dev Basit Kisti: Olgu Sunumu. Ortadoğu Tıp Dergisi – Gastroenteroloji Özel Sayısı. 2011; 37-38.
23. Altınbaş A, Yüksel İ, Pamukcu M, Deveci M, Ekiz F, Basar Ö, Üsküdar O, Şimşek Z, Yüksel O. Kronik Hepatit B’nin Şiddetli Akut Alevlenmesi Sonrası Spontan Gelişen Hbsag Kaybı: Vaka Sunumu. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 138-139, Antalya, 2009.
24. Yilmaz B, Aktas B, Altinbas A, Ginis Z, Ozturk G, Ekiz F, Kilincalp S, Deveci
M, Simsek Z, Coban S, Basar O, Yuksel O. The Role of M30 in Predicting the
Severity of Liver Fibrosis and Inflammation in Chronic Hepatitis B Patients.
Hepat Mon. 2016 Aug 10;16(9):e35640.
25. Muyesser Sayki Arslan, Fuat Ekiz, Zeynep Ginis, Murat Deveci, Oya Topaloglu, Basak Karbek, Esra Tutal, Erman Cakal, Mustafa Sahin, Osman Yuksel, Tuncay Delibasi. The relationship between Cytotoxin-associated gene A -positive Helicobacter Pylori infection and autoimmune thyroid disease. The Endocrine Society’s Annual Meeting & Expo, June 15-18, San Fransisco, USA, 2013.
26. Fuat Ekiz, Ilhami Yuksel, Baris Yilmaz, Akif Altinbas, Bora Aktas, Murat Deveci, Omer Basar, Sahin Coban, Osman Yuksel Sampling variability of inflammatory activity and fibrosis in patients with hepatitis B. Hepatology International, 2014,S41.
27. Ekiz F, Yüksel İ, Kertmen N, Şimşek Z, Basar Ö, Üsküdar O, Deveci M, Altınbaş A, Yılmaz B, Yüksel O. Brokoli Suyu İçilmesine İkincil Gelişen Karaciğer Toksisitesi. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 159, Antalya, 2009.
28. Yüksel O, Yüksel İ, Üsküdar O, Başar Ö, Ekiz F, Şimşek Z, Deveci M. Nadir Bir Ercp Komplikasyonu: Basket Germe Telinin Kırılması. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 151, Antalya, 2009.
29. Altınbaş A, Yüksel İ, Pamukcu M, Deveci M, Ekiz F, Basar Ö, Üsküdar O, Şimşek Z, Yüksel O. Kronik Hepatit B’nin Şiddetli Akut Alevlenmesi Sonrası Spontan Gelişen Hbsag Kaybı: Vaka Sunumu. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 138-139, Antalya, 2009.
30. Yılmaz B, Yüksel İ, Ekiz F, Deveci M, Altınbaş A, Basar Ö, Üsküdar O, Şimşek Z, Yüksel O. Ornidazol Kullanımına Bağlı Toksik Hepatit: Olgu Sunumu. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 160, Antalya, 2009.
31. Ekiz F, Yüksel İ, Şimşek Z, Teber M, Basar Ö, Altınbaş A, Deveci M, Üskdar O, Yılmaz B, Yüksel O. Mide İçerisinde Bir Yabancı Cisim: Diş Protezi. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 160-161, Antalya, 2009.
32. Ekiz F, Üsküdar O, Şimşek Z, Yüksel İ, Deveci M, Altınbaş A, Basar Ö, Yılmaz B, Yüksel O. Sefuroksim Aksetil Tedavisi Sonrası Gelişen Karaciğer Toksisitesi. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı,161, Antalya, 2009
33. Altınbaş A, Üsküdar O, Şimşek Z, Ekiz F, Yüksel İ, Deveci M, Yılmaz B, Basar Ö, Yüksel O. Duodenum 1. Kıtada Tespit Edilen Tübulovillöz Adenom: Vaka Sunumu. 6. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 165, Antalya, 2009.
34. Yılmaz B, Yüksel İ, Ekiz F, Altınbaş A, Deveci M, Aktaş B, Üsküdar O, Çoban Ş, Şimşek Z, Yüksel O. Anal Semptomlar ve Anal Bulgular Arasındaki İlişki. 7. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 111, Antalya, 2010. Sözlü Sunum.
35. Yüksel I, Yılmaz B, Deveci M, Ekiz F, Aktaş B, Tuna Y, Başar Ö. Warfarin Aşırı Doza Bağlı Gelişenİnce Barsak İntramural Hematomu. 7. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 194, Antalya, 2010.
36. Aktaş B, Ekiz F, Yüksel O, Şimşek Z, Deveci M, Arıkök A. Minör duodenal papilla karsinoid tümörü: Olgu sunumu. 7. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 295, Antalya, 2010.
37. Karaahmet F, Kılınçalp S, Deveci M, Aktaş B, Ekiz F, Çoban Ş, Başar Ö, Yüksel O. Çölyak hastalarında klinik prezentasyon. 8. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 133, Antalya, 2011.
38. Kılınçalp S, Deveci M, Ekiz F, Karahmet F, Aktaş B, Başar Ö, Çoban Ş, Yüksel O. Balık yağı kapsülü kullanımı sonrası akut hepatit gelişen bir vaka. 8. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 133-4, Antalya, 2011.
39. Kılınçalp S, Deveci M, Ekiz F, Yılmaz B, Altınbaş A, Başar Ö, Çoban Ş, Yüksel O. Nadir bir olgu: Primer anorektal malignant melanoma. 8. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 134, Antalya, 2011.
40. Kılınçalp S, Altınbaş A, Deveci M, Ekiz F, Aktaş B, Karaahmet F, Çoban Ş, Başar Ö, Yüksel O. Ülseratif kolit ve pseudomembranöz enterokolit birlikteliği bulunan bir vaka. 8. Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 135, Antalya, 2011.
41. Altınbaş A, Yılmaz B, Aktaş B, Ekiz F, Deveci M, Başar Ö, Tuna Y, Yüksel O. Kolonoskopi Öncesi Barsak Temizliğinde X-M Solüsyon ile PEG İçeren Tedavi Yönteminin Karşılaştırılması. 9.Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 107-108, Antalya, 2012.
42. Altınbaş A, Yılmaz B, Aktaş B, Ekiz F, Deveci M, Başar Ö, Yüksel O. PEG İçeren Kolonoskopi Öncesi Hazırlık Rejimlerine Ananas Suyu Eklenmesi Kolon Temizliğini Arttırıyor. 9.Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı, 108-109, Antalya, 2012.
43. Deveci M, Çoban Ş, Ekiz F, Kılınçalp S, Karaahmet F,Yılmaz B, Aktaş B, Altınbaş A, Yüksel O. Visseral Yağ Oranı, İnsülin Direnci ve apelin Seviyeleri ile kolon Polipleri Arasındaki İlişki. 9.Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Kongre Kitabı,119-120, Antalya, 2012.
44. Altinbas A, Aktas B, Yilmaz B, Ginis Z, Tabur G, Ekiz F, Kilincalp S, deveci M, Coban s, Yuksel O, Tuna Y, Basar O. Kronik Hepatit B Hastalarında Devam etmekte Olan İnflamatuar ve Fibrotik Sürecin Şiddetinin Belirlenmesinde M30’un Rolü. 9.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, 125-6, 28 Mayıs-1 Haziran 2013, İstanbul.