fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami İSLAMOĞLU

Mehmet Sami İSLAMOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2014, İstanbul/Türkiye

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2002,  Konya/Türkiye

Esenler Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
2017-2019, İstanbul/Türkiye

Ağrı Devlet Hastanesi
2015-2017, Ağrı/Türkiye

Denizli Kale Devlet Hastanesi
2014-2015, Denizli/Türkiye

  • Diabetes Mellitus
  • Hipertansiyon
  • Romatoloji
  • Geriatri
  • Gastroenteroloji
  • Nefroloji
  • Hematoloji
  • 4-7 Nisan 2019 Türkiye 3. İç Hastalıkları Akademisi Kıbrıs
  • 14-17 Mart 2019 Geleneksel İç Hastalıkları İnteraktif Güncelleştirme Sapanca
  • 19-22 Eylül 2019  16. Metabolik Sendrom Kongresi Muğla

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Mehmet Yürüyen, Hakan Yavuzer, Serap Yavuzer, Mahir Cengiz, Filiz Demirdağ, Zehra Kara, Suna Avci, Nurgül Özgür Yurttaş, Mehmet Sami İslamoğlu, Eren İmre, Afrodita Zeynep Taşkin, Alper Döventaş, Deniz Suna Erdinçler. Comparison Of Nutritional Risk Screening Tools For Predicting Sarcopenia In Hospitalized Patients Turkish Journal Of Medical Sciences, 2017;47:1-8. Doi:10.3906/Sag-1702-43.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1) Mehmet Sami islamoğlu, Haydar Durak, Sibel Gülçiçek, Serkan Feyyaz Yalın, Selma Alagöz, Meriç Oruç,Sinan Trabulus, Mehmet Rıza Altıparmak, Nurhan Seyahi
NONINVASIVE ASSESSMENT OF RENAL FIBROSIS BY SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY
Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 30, Issue suppl_3, May 2015, Page iii166,
https://doi.org/10.1093/ndt/gfv174.31Published: 21 May 2015
ERA EDTA KONGRESİ 2015
2 ) Yürüyen Mehmet, Yavuzer Hakan, Yavuzer Serap, Cengiz Mahir, Özgür Yurttaş Nurgül, Alitoska Afrodita, İslamoğlu Mehmet Sami, İmre Eren, Döventaş Alper, Erdinçler Ülev Deniz. Prevalence of sarcopenia in hospitalized elderly patients in Turkey: a crosssectional study. 10th Congress of the EUGMS, 2014.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Comparison of nutritional risk screening tools for predictingsarcopenia in hospitalized patients
MEHMET YÜRÜYEN [1] , HAKAN YAVUZER [2] , SERAP YAVUZER [3] , MAHİR CENGİZ [4] , FİLİZ
DEMİRDAĞ [5] , ZEHRA KARA [6] , SUNA AVCI [7] , NURGÜL ÖZGÜR YURTTAŞ [8] , MEHMET SAMİ
İSLAMOĞLU [9] , EREN İMRE [10] , AFRODİTA ZEYNEP TAŞKIN [11] , ALPER DÖVENTAŞ [12] ,
ÜLEV DENİZ ERDİNÇLER [13]

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Cengiz Mahir, İmre Eren, Yavuzer Serap, Yavuzer Hakan, İslamoğlu Mehmet Sami, Yaldiran Adnan Levent, Karter Yesari. Hafif zincir multipl myelom ve lokalize kardiyak tutulumlu primer amiloidoz olgusu. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, 2014.

2. Eren İmre, Cengiz Mahir, Yavuzer Serap, İslamoğlu Mehmet Sami, Yavuzer Hakan, Yürüyen Mehmet, Demirdağ Filiz, Sipahioğlu Fikret, Yaldiran Adnan Levent, Karter Yesari, Sager Sait. Bradikardinin nadir bir nedeni olan lenfoma olgusu. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, 2014. 38. Eren İmre, Cengiz Mahir, Yavuzer Serap, İslamoğlu Mehmet Sami, Yavuzer Hakan, Yürüyen Mehmet, Demirdağ Filiz, Sipahioğlu Fikret, Yaldiran Adnan Levent, Karter Yesari, Sager Sait. Bradikardinin nadir bir nedeni olan lenfoma olgusu. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, 2014.

3. Keskin Dilek, Cengiz Mahir, Yavuzer Serap, Yavuzer Hakan, Yürüyen Mehmet, Demirdağ Filiz, İmre Eren, İslamoğlu Mehmet Sami, Sipahioğlu Fikret, Yaldiran Adnan Levent, Karter Yesari. Nadir bir ateş nedeni: Schintzler Sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, 2014.

4. Cengiz Mahir, İslamoğlu Mehmet Sami, Yavuzer Serap, Yavuzer Hakan, Döventaş Alper, Erdinçler Ülev Deniz, Karter Yesari. Hiperhomosistinemi ve homozigot metilentetrahidrofolat redüktaz mutasyonu ile ilişkili pulmoner emboli. 7. Akademik Geriatri Kongresi, 2014.

5) Eren İmre, Serkan Feyyaz Yalın, Mehmet Sami İslamoğlu,
Emre Sedar Saygılı, Sinan Trabulus, Mehmet Rıza Altıparmak, Nurhan Seyahi
Bilgisayarlı tomografi incelemesi esnasında kullanılan radyokontrast maddenin nefrotoksik
etkilerinin neutrophilgelatinase-associated lipocalin kullanılarak incelenmesi The examination of
the nephrotoxic effects of radiocontrasts administered in computed tomography by using
neutrophil gelatinase-associatedlipocalin
(31. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ

6) Mehmet Sami İslamoğlu, Serkan FeyyazYalın, Eren İmre, Fuat Nurili, Emre Sedar Saygılı, Sinan Trabulus, Mehmet Rıza Altıparmak, NurhanSeyahi Böbrek biyopsisi öncesinde yapılan dokuelastografi yöntemi ile saptanan doku elastisitesinin böbrek biyopsisinde saptanan fibrozis ile karşılaştırılması
(31. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ)

7)OLFAKTOR NÖROBLASTOMA: CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ 1 Deniz Tural, 1 M. Akif
Öztürk, 1 Fatih Selçukbiricik, 1 M. Sami İslamoğlu, 2 Yıldız Keleş, 3 Büge Öz, 4 Ömer Uzel, 5 GökhanDemir, 1 Fuat Demirelli, 1 Nil Molinas Mandel
III. TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ

8) 1 Deniz Tural, 1 M. Samiİslamoğlu, 1 M. Akif Öztürk, 1 Fatih Selçukbiricik, 1 Hande Turna, 1 Mustafa Özgüroğlu
İLK PREZENTASYONU GLİOBLASTOM OLAN TURCOT SENDROMU
(III.TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ)