fbpx

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILDIZ

İsmail YILDIZ

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
2011, Eskişehir/Türkiye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2000, Eskişehir/Türkiye

Biruni Üniversite Hastanesi
2021, İstanbul/Türkiye

Kilis Devlet Hastanesi
2017-2019, Kilis/Türkiye

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimi)
2014-2017, Antalya/Türkiye

Afyon Devlet Hastanesi
2013-2014, Afyon/Türkiye

Ağrı Devlet Hastanesi
2011-2013, Ağrı/Türkiye

 • ECMO, Sepsis
 • Renal replasman tedavisi
 • Ekokardiyografi, Ultrasonografi
 • Beyin ölümü, Organ donasyonu
 • ARDS
 • Organ nakli
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • TARD
 • ESICIM
 • SCCM

1. Dexketoprofen effectively reduces postoperative pain and meperidine consumption after lumbar discectomy and laminectomy. Yildiz I, Ceylan I, Karakoc E, Yelken B. Osmangazi Journal of Medicine 40 (3): 79-85, 2018
2. Evaluation of Effects of Isobaric Bupivacain Versus Hyperbaric Bupivacain in Epidural Anesthesia Ceylan I, Karakoç E, Yıldız I, Güleç S. Osmangazi Journal of Medicine 40 (1):40-47, 2018
3. BUN/creatinine ratio and the vena cava inferior collapsibility index in ventilator associated pneumonia. Ahmet Karataş, Ebru Çanakçı, İsmail Yildiz. Journal Of Clinical and Analytical Medicine 2018; doi:10.4328/JCAM.6062.
4. Liver Transplantation and Early Culture Growth: Risk and Impact? Ozlem Cakin, Selen Cakici, Arzu Karaveli, Ismail Yildiz, Dilara Ogunc, Filiz Gunsever, Bulent Aydinli, Melike Cengiz, Murat Yilmaz, Atilla Ramazanoglu. Transplantation Proceedings, 51, 2466-2468 (2019)
Yoğun Bakımda Metanol Zehirlenmesi Vakası. İsmail Yıldız, Hakan Çiftçi 23.Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, 18-20 Mayıs 2018 Eskişehir.
3. Weil disease in intensive care unit: two case reports. Ö Çakın, H Parlak, O Harmandar, İsmail Yıldız. 20th International Intensive Care Symposium 8-15 May 2015 İstanbul
4. A patient with hypermagnesemia and delayed recovery after ceserean section in intensive care. Ö Çakın, O Harmandar, H Parlak, İsmail Yıldız, M Cengiz. 20th International Intensive Care Symposium 8-15 May 2015 İstanbul
5. Comparision of cardiac ouput measurements with USCOM and PiCCO in ICU. Orbay Harmandar, Hakan Parlak, Özlem Çakın, İsmail Yıldız, Ayça Gümüş, Melike Cengiz, Atilla Ramazanoğlu. 21th International Intensive Care Symposium 12-13 May 2017 İstanbul
6. Prediction of ICU mortality in patients with community acquired pneumonia. Özlem Çakın, Ayça Gümüş, Ela Atmaca, İsmail Yıldız, Murat Yılmaz, Melike Cengiz, Atilla Ramazanoğlu. 21th International Intensive Care Symposium 12-13 May 2017 İstanbul
7. Biliary Complications after liver transplantation İsmail Yildiz, Cagri Akalin, Özlem Cakin, Bulent Aydinli, Melike Cengiz, Atilla Ramazanoğlu 1st International Transplant Network Congress, October 17-21, 2018 Antalya