fbpx

Dr. Öğr. Üyesi İlhan AKASLAN

İlhan AKASLAN

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi
1997, İstanbul/Türkiye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
1988, İstanbul/Türkiye

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi
2010-2017, İstanbul/Türkiye

Özel Çapa Hastanesi
2010-2017, İstanbul/Türkiye

Rize Devlet Hastanesi
1998-2007, Rize/Türkiye

 • Sempatik Sinir Sistemi (Hiperhidrozis-Terleme Cerrahisi)
 • Pektus Cerahisi
 • Akciğer Cerrahisi
 • Mediasten Cerrahisi
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Cardiothoracic Surgery Network

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Akaslan S, Akaslan İ, 1989. Şanlı Urfa’da Şark Çıbanı Durumu.  Türkiye Parazitol Derg, 13(3-4):43-48 (1989)..
 2. Unat EK, Akaslan İ, Akaslan S, Midilli K, Kaymaz H, Şahin R, Ak M, Ergin S, Kaya Ş.  “Şanlıurfa’da dört ilkokuldaki öğrencilerin dışkılarının parazitoloji açısından incelenmesi  sonuçları,” Türkiye Parazitoloji Dergisi. 13(3-4):75-80 (1989).
 3. Alper TOKER, İlhan AKASLAN, Semih BARLAS, Emin TİRELİ, Enver DAYIOĞLU, Cemil BARLAS Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız* GKD Cer. Derg. Ekim 1994, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 362-366
 4. H.ERYİĞİT, İ AKASLAN Periferdeki Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Edilen  Pnömotoraks Olguları: 11 Yıllık Sonuçlar J Kartal TR 2012;23(3):119-122doi: 10.5505/jkartaltr.2012.16056
 5. Tireli, E., S. Barlas, İ. Akaslan, A. Toker, M. Rahimi, E. Dayıoğlu ve C. Barlas,  “Bronşiektazi tanı ve tedavisindeki görüşlerimiz”, GKD Cer Derg, 2, 385-387 (1994).
 6. Dayıoğlu, E., M. Rahimi, A. Toker, İ. Akaslan, S. Barlas, E. Tireli, K. Borteçen, K. Bostancı ve C. Barlas, “Bronş içi yabancı cisimler: Türban iğnesi komplikasyonları”,  GKD Cer Derg, 3, 82-85 (1995).
 7. İlhan AKASLAN, Alper TOKER, Musa RAHİMİ, Korkut BOSTANCI, Türkan ELMACI, Ertan ONURSAL Kongenaital Lober Amfizem Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Temmuz 1996, Cilt 4, Sayı 3
 8. Şerare  Mıkla, Ahmet  Aydın, Nügürt Birtane, Halit  Çam, Can Fıçıcıoğlu, Sema Yılmazer, İlhan  Akaslan Bir Kartagener Sendromu Olgusu[ Kartagener’s Syndrome ] Turk Pediatri Arsivi 1996; 31(1):250-253

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Unat EK, Akaslan İ, Akaslan S, Midilli K, Kaymaz H, Şahin R, Ak M, Ergin S, Kaya Ş.  “Şanlıurfa’da dört ilkokuldaki öğrencilerin dışkılarının parazitoloji açısından inceleme sonuçları,” 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri özetleri, sayfa:8, 26-29 Eylül, İstanbul, Türkiye (1989
 2. Tireli, E., S. Barlas, İ. Akaslan, A. Toker, M. Rahimi, E. Dayıoğlu ve C. Barlas,  “Bronşiektazi tanı ve tedavisindeki görüşlerimiz”, 3. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-23 ekim, Kuşadası, 1994.
 3. Toker, A., İ. Akaslan, S. Barlas, E. Tireli, E. Dayıoğlu ve C. Barlas, “Akciğer kanseri  cerrahi tedavi sonuçlarımız”. 3. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-23 ekim, Kuşadası, 1994
 4. Akaslan, İ., A. Toker, M. Rahimi, K. Bostancı, U. Alpagut, S. Barlas ve C. Barlas,  “Primer mediastinal tümörler ve kistler”. 20. yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı, 758-765  (1995).
 5. Dayıoğlu, E., M. Rahimi, A. Toker, İ. Akaslan, S. Barlas, E. Tireli ve C. Barlas, “Bronş içi yabancı cisimler; Türban iğnesi komplikasyonları”. 3. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-23 ekim, Kuşadası, 1994
 6. Toker, A., İ. Akaslan, M. Rahimi, E. Tireli, D. Yılmazbayhan ve C. Barlas, “İlginç bir akciğer tümörü olgusu: ”Sklerozan hemanjioma”” . 20. yıl Akciğer Günleri Kongre Kitabı, 724-730, (1995).
 7. Akaslan, İ., A. Toker, M. Rahimi, K. Bostancı, T. Elmacı ve E. Onursal, “Konjenital lober amfizem”. 4. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 ekim-1 kasım, Marmaris, 1996.
 8. A Turna, Ö Öztürk, MA Bedirhan, İ Akaslan, O Taşçı: Bilateral pnömotoraks ve bronkial astma ile ortaya çıkan trakeal tümör olgusu. Toraks Derneği 2. Kongresi Bildiri Kitabı (Toraks Derneği 2. Kongresi, Antalya, 1998).
 9. İlhan Akaslan1, Oğuz Konukoğu2, Cemal Asım Kutlu3 Peroperastif Gerçek bir kanama öyküsü, Sol atrium duvarında total ayrılma . Poster Sunumu 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya,2017
 10. İlhan Akaslan1, Hakan Kilerci2  VATS Torasik Sempatik Blokaj 247 ardışık olgu, tek cerrah deneyimi, Poster Sunumu 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya,2017

İlhan Akaslan, Subakut ampiyem tedavisinde negatif basınçlı yara tedavi sistemi (confort NPWT) uygulaması: Olgu sunumu. Poster Sunumu 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya,2017