fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AKOVA

Fatih AKOVA

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi
2003, İstanbul/Türkiye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1997, İstanbul/Türkiye

Biruni Üniversite Hastanesi

Çocuk Cerrahisi Uzmanı – Yrd. Doç. Dr.
2015 – Devam, İstanbul/Türkiye

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Cerrahisi Uzmanı – Op. Doç. Dr.
2009-2015, İstanbul/Türkiye

Medical Park Hastanesi Bahçelievler

Çocuk Cerrahisi Uzmanı – Op. Dr.
2007-2009, İstanbul/Türkiye

GATA Askeri Hastanesi

Op. Dr.
2006-2007, Diyarbakır/Türkiye

Medicana Bahçelievler Hastanesi

Çocuk Cerrahisi – Op. Dr.
2004-2006, Diyarbakır/Türkiye

 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Ürolojisi
 • Çocuklarda Kasık Fıtığı
 • Çocuklarda İnmemiş Testis
 • Çocuklarda Hipospadias (Peygamber Sünneti)
 • Sünnet
 • Doğumsal İdrar Yolları
 • Anomalileri
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 1. 10. Annual ESPU Meeting İstanul, 1999
 2. 18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000
 3. 5. 1 Aralık Hipospadias Günü, İstanbul 2000
 4. 19. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre ve Workshop, Kayseri, 2001
 5. 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2001
 6. 6.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Samsun, 2001
 7. Hypos’02 Workshop on Hipospadias, İstanbul, 2002
 8. 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 2002
 9. MAPS, Çeşme-Izmir 2002
 10. Sağlam Çocuk İzlemi Sempozyumu İstanbul, 2003
 11. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2003
 12. 21.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ş. Urfa, 2003
 13. 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya, 2003
 14. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, 2003.

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Yeşildağ E, Akova F, Emir H, Sarımurat N, Şenyüz OF. Spontan bile duct- cystic duct- perforation, Hellenic Journal of Surgery 2001 73(6) 435-437.
2. İlçe, Z, S. Celayir, F. Akova, GT. Tekant, H. Emir, N. Sarimurat, E. Erdoğan, O.F. Senyüz, D. Yeker, “Intestinal rotation anomalies in childhood: review of 22 years' experience,” Surg Today, 33(12), 893-895 (2003).
3. İlçe, Z, Akova F, N. Eray, S. Celayir, “Mechanical Ventilation in pediatric Surgery in the first year of life:spectrum and mortality: The İnternet Journal of Pulmonary Medicine. Vol: 5, Number 2, 2005
4. Akova F, Aydin E, Nur Eray Y, Toksoy N, Yalcin S, Altinay S, Tetikkurt US. Long-term outcomes in pediatric appendiceal carcinoids: Turkey experience. Eur J Pediatr. 2018 Sep 25 [Epub ahead of print] PMID:30255450

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1. Akova F, Celayir S. Dervişoğlu S, Emir H, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N. The relation between the sex hormone receptors and hormones in children with bladder dysfunction and VUR: Clinical Investigation. MAPS, Çeşme-Izmir 2002
2. Söylet Y, Akova F, Emir H, İlçe Z, Tekant G, Büyükünal SNC, Danişmend N. The outcome of antirflux surgery in patients with an augmentation cystoplasty and VUR. 13 th ESPU, Hungary 11-13 April 2002.(PP)
3. Akova F, Tekant GT, Emir H, Soylet Y, Danismend N, Buyukunal SNC. Alternatıve technıques for augmentatıon cystoplasty. BAPS, England 2002. (PP)
4. Akova F, Emir H, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N. Cowper gland syringocele: a rare cause of infravesical obstruction in children. 13 th ESPU, Hungary 11-13 April 2002.
5. İlçe, Z., Akova F, N. Eray, S. Celayir, “Mechanical Ventilation in pediatric Surgery,” The Pediatric Thorax An Interdisciplinary Symposium, S27, İzmir, 2002.
6. İlçe, Z., S. Celayir, Akova F, GT. Tekant, H. Emir, N. Sarımurat, E. Erdoğan , D. Yeker, “The Surgical Thoracic Pathologies of The Newborn,” The Pediatric Thorax An Interdisciplinary Symposium, S8, İzmir, 2002
7. İlçe, Z., Celayir S, Akova F, Tekant G.T, Emir H, Sarimurat N, Erdoğan E, Yeker D, Thoracic surgery in the first months of life: An overview. 5th European Meeting of Pediatric Surgey. Tours, Fransa, 22-24 mayıs 2003.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Akova F, İlçe Z, Köksal F, Celayir S. Cerrahi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sepsis olgularının değerlendirilmesi. Cerrahpaşa J Med 2001 32 (4) 214-220.
2. Altinli E, Kara C, Akova F, Şirin F, Akçal T. Peutz-jeghers sendromunda multıpl ileum ve kolon invajinasyonu. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2001 15 (2) 121-122.
3. İlçe Z, Celayir S, Akova F, Tekand GT, Emir H, Sarımurat N, Erdoğan E, Şenyüz OF, Yeker D. Çocukluk çağı intestinal rotasyon anomalilerinin değerlendirilmesi: 22 yıllık deneyim. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2001 11(2) 39-42
4. İlçe Z, Akova F, Eray N, Celayir S. Çocuk cerrahisnde mekanik ventilasyon uygulamaları. Cerrahpaşa J Med 2002 33 (4) 218-222.
5. İlçe Z, Celayir S, Akova F, Tekand GT, Emir H, Sarımurat N, Erdoğan E, Yeker D. Yenidoğanın doğumsal cerrahi akciğer bozuklukları: 5 yıllık klinik deneyim. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2003 17(2) 63-66.
6. Akova F, Celayir S. Dervişoğlu S, Emir H, Söylet Y Büyükünal SNC, Danişmend N. Mesane disfonksiyonu ve vesikoüreteral reflüsü olan çocuklsarda seks hormone ve reseptör ilişkisi.(Klinik ön çalışma). Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2003 17 120-127
7. Erol M, Yiğit Ö, Toksöz M, Bostan Gayret Ö, Özaydın S, Akova F, Kutanis, E. Akciğer semptomları ile bulgu veren Kist Hidatikli olgularımızın değerlendirilmesi. Haseki tıp Bülteni. 2015  (2) 147-152.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Akova F, İlçe Z, Köksal F, Celayir S. Cerrahi yenidoğan yoğun bakim ünitesinde 5 yilda neler değişti? 18.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000
2. Akova F, Emir H, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N. Çocuklarda nadir bir infra vesikal obstruksüyon sebebi: Cowper Siringosel. 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Samsun 19-21 Eylül 2001.
3. Söylet Y, Akova F, Emir H, İlçe Z, Tekant G, Büyükünal SNC, Danişmend N. Mesane augmentasyonu yapılan hastalarda vesikoüreteral reflü: antireflü cerrahi gerekli mi? 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Samsun, O30, 19-21 Eylül 2001.
4. Söylet Y, Akova F, Emir H, İlçe Z, Tekant G, Büyükünal SNC, Danişmend N. Mesane augmentasyonu yapılan hastalarda vesikoüreteral reflü: antireflü cerrahi gerekli mi? 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB34 Antalya, 2001
5. Akova F, Celayir S. Dervişoğlu S, Emir H, Söylet Y Büyükünal SNC, Danişmend N. Mesane disfonksiyonu ve vesikoüreteral reflüsü olan çocuklarda seks hormone ve reseptör ilişkisi. 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 2002
6. Gündoğdu G, Akova F, Emir H, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal SNC. Çocukluk çağı üretrosel olgularında tedavi. 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 2002
7. Akova F, Celayir S. Dervişoğlu S, Emir H, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N. Mesane disfonksiyonu ve vesikoüreteral reflüsü olan çocuklarda seks hormone ve reseptör ilişkisi(klinik ön çalışma). 7.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya 11-14 Eylül 2003.
8. Akova F, Eliçevik M, Sever L, Çalışkan S, Emir H, Büyükünal SNC, Danişmend N, Söylet Y. Hayatin ilk yılında teşhis edilen vesikoüreteral reflünün cerrahi tedavisi. 7.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Kapadokya 11-14 Eylül 2003.
9. Akova F, Eliçevik M, Sever L, Çalışkan S, Emir H, Büyükünal SNC, Danişmend N, Söylet Y. Hayatin ilk yılında teşhis edilen vesikoüreteral reflünün cerrahi tedavisi. 21.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ş.urfa 8-10 Ekim 2003.
10. Akova F, Emir H, Söylet Y, Büyükünal SNC, Danişmend N. Çocuklarda nadir bir infra vesikal obstruksüyon sebebi: Cowper Siringosel 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2001
11. İlçe Z, Akova F , Tekant G.T, Emir H, Celayir S, Sarımurat N, Erdoğan E, Şenyüz O.F, Yeker D. Çocukluk çağı intestinal rotasyon anomalilerinin değerlendirilmesi. 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, P20 Antalya, 2001
12. İlçe Z, Akova F, Eray N, Celayir S Çocuk cerrahisinde mekanik ventilasyon uygulamaları 19.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, P44 ,Antalya, 2001
13. Eliçevik M, Özcan R, Akova F, Celayir S, Sarımurat N, Erdoğan E, Yeker Y. Çocukluk çağı abdominal abselerinde cerrahi yaklaşım.21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ş.Urfa 2003.
14. Akova F, Eliçevik M, Oktay R, Celayir S.Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde noninvazif end-tidal karbon dioksit (ETCO 2 ) monitorizasyonu: ön değerlendirme sonuçları. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ş.Urfa 2003.
15. Eliçevik M, Bozkurt KA, Akova F, Altan H, Erdoğan E. Çocukta ender bir perikard tamponadı nedeni: çengelli iğne. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ş.Urfa 2003.
16. Eray N, Özaydın S, Akova F. Yeni kurulan bir çocuk cerrahisi kliniğinin hipospadias deneyimleri 3. Ulusal Pediatrik Üroloji kongresi, Bursa 2012.
17. Erol M, Akova F, Yiğit Ö, Polat C. Erken dönemde tanı koyulan mid-gut volvulus olgusu 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya 2012.
18. Erol M, Yiğit Ö, Albayrak R, Akova F, , Polat C, Oruç M. Septik artriti taklit eden perfore apandisit olgusu 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya 2012.
19. Erol M, Yiğit Ö, Akova F, , Polat C, Demirgan E, Büyükbaş G. Spontan pnomotorakslı olgu sunumu X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2013.
20. Kandırıcı A, Akova F, Acil inguinal eksplorasyon sırasında saptanan ektopik yerleşimli poliorşidik testis torsiyonu olgusu. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya 2014.