fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KAN

Erdal KAN

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2010, Ankara / Türkiye

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2002, Ankara / Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (ing)
Tıp Doktoru Uzmanlık Eğitimi
1996, İstanbul / Türkiye

Özel Medicana İnternational Samsun Hastanesi
2012-2021, Samsun / Türkiye

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
2010-2012, Afyonkarahisar / Türkiye

 • Tiroid Bezi Hastalıkları
 • Obezite
 • Diabetes Mellitus
 • Hipoglisemi, İnsülin Direnci
 • Polikistik Over Sendromu
 • D vitamini metabolizma bozuklukları
 • Paratiroid Bezi Hastalıkları
 • Osteoporoz
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Kıllanma
 • Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları
 • Hipofiz bezi Hastalıkları
 • Hiperprolaktinemi
 • Hipogonadizim
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği
 • Endokrinoloji ve Metabolizma Eğitim Koordinasyon Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

• Kan E, Ündeğer Ü, Bali M, Başaran N. Assessment of DNA strand breakage by the alkaline COMET assay in dialysis patients and the role of Vitamin E supplementation. Mutation Research 520, 151-159,2002

• Giray B, Kan E, Bali M, Hincal F, Basaran N. The effect of vitamin E supplementation on antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation levels in hemodialysis patients. Clin Chim Acta. 338(1-2):91-98,2003

• Aktas Yılmaz B, Akyel A, Kan E, Ercin U, Tavil Y, Bilgihan A, Cakır N, Arslan M, Balos Toruner F. Cardiac structure and functions in patients with asymptomatic primary hyperparathyroidism. J. Endocrinol. Invest. 36:848-852,2013

• İnal S, Karakoç MA, Kan E, Ebinç FA, Balos Törüner F, Arslan M. The effect of overt and subclinical hypothyroidism on the development of non-dipper blood pressure. Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology 63(2):97-103,2012

• Yılmaz M, Bukan N, Demirci H, Öztürk Ç, Kan E, Ayvaz G, Arslan M. Serum resistin and adiponectin levels in women with polycystic ovary syndrome. Gynecological Endocrinology 25(4):246-252,2009

• Karakoç MA, Özkan S, Ayvaz G, Törüner F, Yılmaz M, Kan E, Durukan E, Tüzün H, Aycan S, Arslan M. Insülin like growth factor-1 and IGF-binding protein-3 levels in a healthy adult Turkish population. Turkiye Klinikleri J Med Sci 31(6):1340-1344,2011

• Toruner F, Altınova AE, Aktürk M, Kaya M, Arslan E, Bukan N, Kan E, Yetkin I, Arslan M. The relationship between adipocyte fatty acid binding protein-4, retinol binding protein-4 levels and early diabetic nepropathy in patients with type 2 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice 91:203-207,2011

• Cindoruk M, Yetkin I, Değer SM, Karakan T, Kan E, Ünal S. Influence of H pylori on plasma ghrelin in patients without atrophic gastritis. World J Gastroenterol. 14;13(10):1595-1598,2007

• Derici Ü, Kan E, Ertoy D, Arınsoy T, Dursun A, Bicik Z, Sindel Ş. Rheumatoid arthritis and membranoproliferative glomerulonephritis; an unusual case. Nephrology 7:155-157,2002

• Aktaş Yılmaz B, Aktürk M, Kan E, Poyraz A, Tokgöz N, Çakır N, Arslan M. Ectopic thyroid in the adrenal presenting as an adrenal incidentaloma. Turk J Endocrinol Metab 20:136-139, 2016

• Aktaş Yılmaz B, Kan E, Törüner F, Karakoç A, Aktürk M, Kirci Oruç M, Arslan M. Cystic fibrosis related diabetes: A case report. Turk J Endoncrinol Metab16:74-78,2012

• Demirci H, Daysal G, Kan E, Karakoç A, Baloş Törüner F, Yetkin İ, Ayvaz G, Çakır N, Çeviker N, Arslan M. Experiences in acromegaly. Gazi Medical Journal 18(3):104-109,2007

• Ertuğrul DT, Kan E, Bahadır Tura Ç, Tuğtekin HB, Ayakta H, Çelebioğlu M, Demiralp T, Utebay O, Yetkin İ. Dapagliflozin in Type 2 diabetes patients in routine Internal Medicine and Endocrinology outpatient clinical care; a retrospective cohort study from Turkey. Turk J Endocrinol Metab 22 (Suppl): S2-S3, 2018

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
• Aydın S, Ündeger Ü, Kan E, Bali M, Başaran N. Assesment of DNA strand breakage by the alkaline COMET assay in dialysis patient. Abstracts of Eurotox 2002, 15-18 September 2002 Budapest, Hungary, Toxicology Letters 135(Suppl1)S1-192,2002

• Giray B, Kan E, Hincal F, Bali M, Basaran N. Antioxidant enzyme activities in Hemodialysis patients and the effect of Vitamin EThe effect of vitamin E. Abstracts of Eurotox 2002, 15-18 September 2002 Budapest, Hungary, Toxicology Letters 135(Suppl1)S1-192,2002

• Kan E, Baloş Törüner F, Demirci AA, Aktas Yılmaz B, Kurt G, Emmez H, Nas A, Akalın T, Çeviker N, Ayvaz G. A case with panhypopituitarism, isolated central nervous system vasculitis – hypothalamic vasculitis. Meeting of the European Neuroendocrine Association, 17-20 October, Antalya-Turkey

• Kan E, Baloş Törüner F, Aktürk M, Erdem GU, Doğulu F, Emmez H, Sarıtaş H, Çeviker N, Arslan M. Thyrotropin producing pituitary microadenoma discovered incidentally. Meeting of the European Neuroendocrine Association, 17-20 October, Antalya-Turkey

• Kan E, Baloş Törüner F, Deligöz Y, Aktürk M, Karakoç A, Yetkin İ, Polat Ö, Çakır N. A case of cyclic ectopic Cushing’s syndrome. Meeting of the European Neuroendocrine Association, 17-20 October, Antalya-Turkey

• Aktaş Yılmaz B, Kan E, Kısa Ü, Çelik C, Baloş Törüner F, Bozkurt N, Çakır N, Yılmaz M. Low apelin levels in polycystic ovary syndrome. Abstract of Endo 2013, 15-18 June 2013 San Francisco,USA. Endocr Rev 34(03-Meeting Abstracts):SUN 508 (Oral Presentation)

• İnal S, Karakoç MA, Kan E, Balos Törüner F, Arslan M. The effect of overt and subclinical hypothyroidism on the development of nondipper blood pressure pattern. Abstracts of 11th European Congress of Endocrinology, 25-29 April 2009 Istanbul, Turkey. Endocrine Abstracts 20,2009

• Aktas Yılmaz B, Akyel A, Kan E, Ercin U, Tavil Y, Bilgihan A, Cakır N, Arslan M, Balos Toruner F. Cardiac structure and function in patients with asymptomatic primary hyperparathyroidism. Abstracts of 15th International & 14th European Congress of Endocrinology. 5-9 May 2012 Florence, Italy. Endocrine Abstracts 29,2012

• Karakoç A, Demirci H, Kan E, Arslan M. Is euthyroid patient with Hashimoto’s thyroiditis really euthyroid? 32nd Annual Meeting of European Thyroid Association. 1-5 September 2007 Leipzig, Germany

• Demirci H, Kan E, Karakoç A, Baloş Törüner F, Arslan M. Thyroid fine needle aspiration biopsy: Is local anesthesia required. 32nd Annual Meeting of European Thyroid Association. 1-5 September 2007 Leipzig, Germany

• Demirci H, Daysal G, Kan E, Karakoç A, Törüner F, Arslan M. Experiences in Acromegaly. Meeting of the European Neuroendocrine Association, 17-20 October, Antalya-Turkey

• Aktaş Yılmaz B, Kan E, Balos Törüner F, Karakoç A, Benekli M, Çakır N, Büyükberber S, Arslan M. Three cases with thyroid lymphoma. Abstracts of 11th European Congress of Endocrinology, 25-29 April 2009 Istanbul, Turkey. Endocrine Abstracts 20,2009

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

• Yetkin İ, Kan E. Postprandial Hiperglisemi. Diyabet Forumu 4(4):8-14, 2008

• Kan E. Prediyabet. Günümüzde Hipokrat Sağlık Meslek Dergisi 16(173):202-5,2007

• Kan E, Karakoç A. Fibromyaljide Endokrin Sistem. Türkiye Klinikleri Journal of Immunology Rheumatology – Special Topics 2(2):43-51,2009

• Yetkin İ, Kan E. Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon. Türkiye Klinikleri Journal of Cardiology – Special Topics 2(4):41-48,2009

• Ayvaz G, Kan E. Tip 2 Diabetes Mellitus tedavisinde oral antidiyabetik ilaçlar, Tip 2 Diabetes Mellitus tedavisi. Mised 23-24:8-13,2010

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

• Kan E, Karakoç A, Konca Değertekin C, Esen E, Take G, Aktaş Yılmaz B, Törüner F, Yetkin İ, Ayvaz G, Çakır N, Arslan M. Postmenopozal Tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu ve kemik histomorhometric ölçümlerin karşılaştırılması (Sözel sunum). 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim 2010, Antalya

• Yetkin İ, Mohebbatıkaljahi H, Kan E, Menevşe S, Altınova A, Aktürk M, Törüner F, Karakoç A, Ayvaz G, Çakır N, Arslan M. Tip 1 diyabette interlökin-10 gen promotör bölgesi polimorfizminin çalışılması (Sözel sunum). 44. Ulusal Diyabet Kongresi. 28 Mayıs-1 Haziran 2008, Antalya

• Baloş Torüner F, Aktürk M, Kaya M, Altınova AE, Bukan N, Arslan E, Kan E, Yetkin I, Arslan M. Tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda serum retinol bağlayıcı protein-4 ile metabolik parametrelerin ilşkisi (Sözel sunum). 44. Ulusal Diyabet Kongresi. 28 Mayıs-1 Haziran 2008, Antalya

• Demirci H, Daysal G, Baloş Törüner F, Karakoç A, Kan E, Altınova A, Yetkin İ, Ayvaz G, Çakır N, Çeviker N, Arslan M. Akromegali hastalarındaki bulgularımız (Sözel sunum). 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 6-10 Eylül 2006, Antalya

• Ertuğrul DT, Kan E, Bahadır Tura Ç, Bayram H, Ayakta H, Çelebioğlu M, Demiralp T, Ütebay O, Yetkin İ. Tip 2 diabetes mellitus hastalarında rutin birincil tedavide dapagliflozin; retrospektif bir TÜRKİYE kohort çalışması (Sözel sunum). 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 9-13 Mayıs 2018, Antalya

• Kan E, Çakır N, Aktaş Yılmaz B, Deligöz Y, Gürlek B, Baloş Törüner F, Aktürk M, Karakoç A, Ayvaz G, Taneri F. Tiroid lenfoma olgusu. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi. 17-20 Nisan 2008, Trabzon

• Kan E, Çakır N, Baloş Törüner F, Aktürk M, Karakoç A, Yetkin İ, Taneri F, Arslan M. Ciddi hiperkalsemili (Ca: 25 mg/dL) eş zamanlı paratiroid kanseri ve papiller tiroid kanseli olgu. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi. 17-20 Nisan 2008, Trabzon

• Kan E, Arslan M, Marre M, Shaw J, Brandel M, Bebaker WMW, Kamaruddin NA, Strand J, Zdravkovic M, La Thi TD, Colagluri S. Tip 2 diyabetlilerde liraglutidin sülfonilüreye eklenmesi, roziglitazon ve sülfonilüre kombinasyon tedavisine kıyasla daha iyi glisemik kontrol ve olumlu kilo değişikliğisağlar (LEAD-1). 44. Ulusal Diyabet Kongresi. 28 Mayıs-1 Haziran 2008, Antalya

• Demirci H, Halıcı Z, Altınova A, Karakoç A, Baloş Törüner F, Kan E, Arslan M. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi: Lokal anestezi gerekli mi? 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 6-10 Eylül 2006, Antalya

• Demirci H, Suyanı E, Uğurlu B, Karakoç A, Baloş Törüner F, Kan E, Arslan M. Bir vaka nedeniyle gebelikte analog insülin kullanımının ülkemizde ve dünyadaki durumu. 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 6-10 Eylül 2006, Antalya

• Cindoruk M, Yetkin İ, Değer SM, Karakan T, Kan E, Ünal S. Helikobakter pilori Enfeksiyonunun Plazma Ghrelin Düzeyine Etkisi. 29. Türkiye ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 6-10 Eylül 2006, Antalya

• Aktaş Yılmaz B, Kan E, Algın E, Konca Değertekin C, Baloş Törüner F, Aktürk M, Karakoç A, Çakır N, Yetkin İ, Ayvaz G, Arslan M. PET/BT’de insidental olarak saptanan tiroid nodüllerindeki malignite sıklığı. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim 2010, Antalya

• Karakoç A, Kan E, Yetkin İ, Ayvaz G, Çakır N, Arslan M. Tip 1 Diabetes Mellitusta Nikotinamid-BCG Kombine Tedavinin Remisyona Etkisi. XXII. Ulusal Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kursu 19-23 Ekim 1999, Antalya

• Aktaş Yılmaz B, Yılmaz M, Kısa Ü, Kan E, Tulmaç Ö, Erdoğdu D, Bozkurt N, Baloş Törüner F, Çakır N. PKOS’lu olgularda serum apelin düzeyi ve apelin arasındaki ilişki. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim 2010, Antalya

• Demirci H, Arslan İE, Kan E, Karakoç A, Arslan M. Bifazik insülin aspart 30’un glisemik kontrol üzerine etkileri ve yan etki profili. 43. Ulusal Diyabet Kongresi. 9-13 Mayıs 2007, Antalya

• Demirci H, Karakoç A, Erdamar H, Kan E, Yetkin İ, Ayvaz G, Çakır N, Arslan M. Tip 2 diyabetik hastalarda insülin tedavisine geçiş problemleri ve ekonomik yükü. 43. Ulusal Diyabet Kongresi. 9-13 Mayıs 2007, Antalya

• Yetkin İ, Atasever T, Kan E, Gökaslan D, Demirci H, Aktürk M, Karakoç A, Baloş Törüner F, Ayvaz G, Çakır N, Arslan M. Tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda tükrük bezi fonksiyonlarının sintigrafik yöntemle incelenmesi. 43. Ulusal Diyabet Kongresi. 9-13 Mayıs 2007, Antalya

• Turhan İyidir Ö, Beken S, Baloş Törüner F, Aktürk M, Kan E, Aktaş Yılmaz B, Çakır N, Arslan M. Gestasyonel Diabetes Mellituslu anne bebeklerindeki neonatal komplikasyon sıklığı. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 13-17 Ekim 2010, Antalya

• Demirci H, Kevlekçi C, Küçüködük İ, özdemir K, Öztürk YB, Kan E, Aktürk M, Karakoç A, Arslan M. Diyabetik ayak ülserlerinde eşlik eden cilt lezyonları ve Wagner sınıflaması ile ilişkisi. 43. Ulusal Diyabet Kongresi. 9-13 Mayıs 2007, Antalya

• Eker H, Arslan M, Yetkin İ, Cicioğlu İ, Kan E, Karakoç A, Baloş Törüner F, Aktürk M, Ayvaz G, Çakır N. Ramazan ayında spor yapan ve yapmayan oruç tutan olgularda serum ghrelin seviyelerinin invelenmesi. 30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 24-28 Ekim 2007, Antalya

• Sindel Ş, Derici Ü, Arınsoy T, Bali M, Kan E, Hasanoğlu E. Hemodializ Hastalarında Çift Doz Hepatitis B Aşılamasının Sonuçları. 14. Ulusal Nefroloji Kongresi 10-14 Kasım 1997, Antalya

Diğer yayınlar

• Çeviri: Kan E. Endokrin Hipertansiyon. Greenspan’s Temel ve Klinik Endokrinoloji, Güneş Tıp Kitap Evleri S:396-420,2009

• Kan E, Baloş Törüner F. Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklar. T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci basamal sağlık hizmetlerinde çalışan hekimler için “Yaşlı sağlığı tanı tedavi rehberi 2010 S: 287-302

• İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Hemodiyaliz hastalarında oksidatif stres üzerine E vitamini etkisinin COMET yöntemi ile araştırılması. Tez Danışmanı Doç. Dr. Musa Bali. Ankara, 2002

• Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Postmenopozal Tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu ve kemik histomorfometrik ölçümlerin karşılaştırılması. Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayhan Karakoç. Ankara, 2010