fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Burcu IŞIK

Burcu IŞIK

Göz Hastalıkları Uzmanı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2010, Mersin/Türkiye

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2016, İzmir/Türkiye

İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
2018-2021, İstanbul/Türkiye

Ağrı Devlet Hastanesi
2017-2018, Ağrı/Türkiye

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012-2017, İzmir/Türkiye

Beytüşşebap Devlet Hastanesi

2010-2011, Şırnak/Türkiye

  • Genel Oftalmoloji
  • Okuloplasti
  • Katarakt Cerrahisi
  • Tod Ulusal Kongreleri(47, 48, 49, 50, 52)
  • Göz Çevresi Botox Ve Dolgu Uygulamaları Bac Eğitimi

1.Olcucu MT, Teke K, Yildirim K, Toğac M, Işık B, Yilmaz YC. Comparision effects of solifenacin, darifenacin, propiverine on ocular parameters in eyes: A prospective study. Int Braz J Urol. 2020;46(2):185-193. doi:10.1590/S1677-5538.IBJU.2019.0094

2.Demir, B., Sezer, S. D., Topaloğlu, Ö., Taşkıran, E., Burcu, I. et al.  (2015). The relationship between nephropathy, retinopathy, obesity and arterial stiffness in type 2 diabetes mellitus. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 1(2), 59-67.