fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Betül BÖRKÜ UYSAL

Betül BÖRKÜ UYSAL

İç Hastalıkları Uzmanı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2013, İstanbul/Türkiye

İstanbul Bilim Üniversitesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2008, İstanbul/Türkiye

İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
2013-2015, İstanbul/Türkiye

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011-2013, İstanbul/Türkiye

  • Obezite
  • İnsülin Direnci
  • Metabolik Sendrom
  • Diyabetes Mellitus
  • Hipotiroidi
  • Anemi
  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.1. Güven Çetin, M. Ali Çıkrıkçıoğlu, Tuba Özkan, Cumali Karatoprak, M. Cem Ar, Ahmet Emre Eşkazan, Mesut Ayer, Abdullah Cerit, Kübra Gözübenli, Betül Börkü Uysal, Simge Erdem, Nurhan Ergül, Gamze Tatar, T. Fikret Çermik(2014), Can Positron Emission Tomography and Computed Tomography Be a Substitute for Bone Marrow Biopsy in Detection of Bone Marrow Involvement in Patients with Hodgkin’s or Non-Hodgkin’s Lymphoma?, Turk J Hematol. 2015; 32(3): 213-219 |Doi: 10.4274/tjh.2013.0336 (Kontrol No:1172517)

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
2.1.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yapılan Sözel Sunumlar

2.1.1. Feray Akbas, Hanife Usta Atmaca, Cigdem Alkac, Betul Borku Uysal, Burak Alkac, Mustafa Boz, Evaluation of Oral Glucose Tolerance Test in Hyperlipidemic Normoglycemic Patients, The Korean Journal of Internal Medicine Vol. 29, No. 5 (Suppl. 1), OS-END-03, WCIM 2014

2.2.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Bildiri Kitabında Yayınlanan Makaleler

2.2.1. Betul Borku Uysal, Feray Akbas, Esma Altunoglu, Gulhan Ipek Deniz, Duygu Uysal, Harun Uysal, Hanife Usta Atmaca, Yasin Yuksel, Hale Aral, Guven Cetin, M. Cem Ar, Mustafa Boz, Fusun Erdenen, The Effect Of Serum Hepcidin Level On Anemia In Heart Failure, The Korean Journal of
Internal Medicine Vol. 29, No. 5 (Suppl. 1), PS 0070, WCIM 2014
2.2.2. Hanife Usta Atmaca, Feray Akbas,Yesim Karagoz, Betul Borku Uysal, Mustafa Boz, A Rarely Seen Empyema Cause: Leuconostoc Mesenteroides, The Korean Journal of Internal Medicine Vol. 29, No. 5 (Suppl. 1), PS 0396, WCIM 2014
2.2.3. Ahmet Cem Yardımcı, Muzaffer Fincancı, Betul Borku Uysal, Fusun Erdenen, Nihal Seden Tekke, Ozgur Yigit. Evaluation Of Rapid Streptococcus Test In Adult Patients Presenting With Sore Throat., Santiago, Chile, November 11-15,2012, Poster Session 5, WCIM 2012

3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

3.1. Bulunmaz, Murat; Demir, Metin; Uysal, Betül Börkü; Erdem, Simge; Polat, Hayri; Ergüney, Mecdi Hikmet, Bilgisayarlı Tomografi ile Koroner Arter Görüntülemesi Yapılan Hastalarda Koroner Arter Kalsiyum Skoru ile Trombosit Hacmi ve Ürik Asit Düzeylerinin Karşılaştırılması, Istanbul Medical Journal. 2015, Vol.16 Issue1, p5-9. 5p ,Doi:10.5152/imj.2015.47704
3.2. Ahmet Cem Yardımcı, Muzaffer Fincancı, Betül Börkü Uysal, Füsun Erdenen, Nihal Seden Tekke, Özgür Yiğit. Evaluation Of Rapid Streptococcus Test In Adult Patients Presenting With Sore Throat. Istanbul Tip Derg. 2012; 13(3): 112-114, Doi:10.5505/1304.8503.2012.34976
3.3. Özlem Yıldırımtürk, Md a , Yelda Tayyareci, Md a , Aylin Tuğcu, Md a , Betül Börkü, Md b,C , Bestegül Çoruh b,C , Saide Aytekin, Md c association Of Mitral Annular Calcification With Cardiovascular Risk Factors And Cardiac Structural Disease İn Patients With Mitral Regurgitation,Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2010;22(2):179-84,

4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

4.1. Betül Börkü Uysal, Feray Akbaş, Esma Altunoğlu, Gülhan İpek Deniz, Duygu Uysal, Harun Uysal, Yasin Yüksel, Hale Aral, Güven Çetin, M. Cem Ar, Füsun Erdenen , Kalp Yetersizliğinde Gelişen Anemide Serum Hepsidin Düzeylerinin Etkisi, Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,2014
4.2. Feray Akbas, Hanife Usta Atmaca, Cigdem Alkac, Betul Borku Uysal, Burak Alkac, Hiperlipdemik Normoglisemik Hastalarda Oral Glukoz Tolerans Testinin Değerlendirilmesi, Uludağ İç Hastalıkları Kongresi,2014
4.3. Güven Çetin, Şule Umut Aydemir,Aysel Tekeşin,Betül Börkü Uysal, Orhan Yağız Bilateral Fasiyal Paralizi Gelişen B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi,47.ulusal nöroloji kongresi
4.4. Özlem Yıldırımtürk, Aylin Tuğcu, Yelda Tayyareci, Betül Börkü, Bestegül Çoruh, Ruken Dursun, İ C Cemşid Demiroğlu, Saide AytekinMitral yetersizlikli hastalarda mitral anüler kalsifikasyonun kardiyovasküler risk faktörleri ve kardiyak yapısal hastalıklarla ilişkisi Türk Kardiyol Dern Arş 2008, Suppl 2(S045)
4.5. Özlem Yıldırımtürk, Aylin Tuğcu, Yelda Tayyareci, Bestegül Çoruh, Betül Börkü, İ C Cemşid Demiroğlu, Saide Aytekin Cinsiyetin mitral yetersizlik etiyolojisi üzerine etkisi Türk Kardiyol Dern Arş 2008, Suppl 2(S-043)

5. Diğer Yayınlar
5.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Olgu Sunumları

5.1.1. Hanife Usta Atmaca, Feray Akbaş, Pınar Demir, Betul Borku Uysal, Rengin Altınok, Fusun Erdenen, An Antitubercular Therapy Induced-Hepatotoxicity Case with Diffuse Ascites, İstanbul Med J 2013; 14: 215-7, DOI: 10.5152/imj.2013.58
5.1.2. Güven Çetin, M. Cem Ar, Betül Börkü, Abdullah Cerit, Kübra Gözübenli, Akut Myeloid Lösemide Nadir Görülen Bir Cilt Bulgusu: Cilt Tutulumu, İstanbul Med J. 2013; 14(2): 0-0, DOI:10.5152/imj.2013.33