fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZTÜRK

Alper ÖZTÜRK

Genel Cerrahi Uzmanı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
2010, İstanbul/Türkiye

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru Eğitimi
2003, İstanbul/Türkiye

İstanbul Üniversitesi İstanbulTıp Fakültesi
2014-2015, İstanbul/Türkiye

Universal İtalyan Hastanesi
2012-2014, İstanbul/Türkiye

Florance Nightingale Hastanesi
2012-2012, İstanbul/Türkiye

T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
2011-2012, Muş/Türkiye

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2004-2010, İstanbul/Türkiye

 • Tüp Mide Ameliyatı
 • Tip 2 Diyabet Cerrahisi
 • SADI-S
 • Gastric Bypass
 • Duodenal Switch
 • Transit Bipartisyon
 • Ulusal Cerrahi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Fleboloji Derneği
 • Endokrinolojide Dialog Derneği

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar

 • Brachiocephalic and basilic fistula. (Journal of Vascular Access-2015)
 • Stereotactic Vacuum-Assisted Core Biopsy Results for Non- Palpable Breast Lesions (Asian Pacific Journal of Cancer Prevention-2014)
 • An observational study for venous thromboembolism risk assessment among hospitalized patients in general surgery clinics across Turkey. (Fleboloji-2011)
 • To went extent is cyanoacrylat useful to prevent early wound infections in hernia surgery? (Hernia -2008)

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar

 • Damarsal Bacak Yaraları (Türkiye Klinikleri 2015)
 • Lokal İleri Meme Kanserli Olgularda Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Hastalıksız ve Genel Sağkalımı Etkileyen Faktörler Uzun Dönem Sonuçlarımız (Meme Sağlığı Dergisi 2012)
 • Diverdikülite bağlı gelişen kolovezikal fistüllü hastanın laparoskopik yöntemle cerrahi tedavisi (Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 2008)
 • Venöz Tromboembolizmin Profilaksisi (Türkiye Klinikleri Venöz Tromboembolizm Özel Sayısı 2008)

Sözel Bildiri ve Sunumlar

Uluslararası Kongreler

 • Our Experience with iliofemoral vein stenting in patients with post-thrombotic syndrom (5 th Balkan Venous Forum Sofia 2014)
 • Evaluation of venous thromboembolism prophylaxis in surgical intensive care unit patients (5 th Balkan Venous Forum Sofia 2014)
 • Results of en-bloc resection and vascular reconstruction in extremity musculo-skletal tumours and functional outcome (Association of İnternational Vascular Surgeons Tıgnes,France 2013)
 • The Effect of Neoadjuvant Chemotherapy on Hormone Receptors and Her-2 Status (XVI.Annual Meeting of the European Society of Surgery İstanbul 2012)
 • Our Early Experience in Stenting İliofemoral Veins (Association of İnternational Vascular Surgeons Davos, Switzerland 2012)
 • Evaluationof venous thromboembolism prophylaxis in surgical intensive care unit patients (Association of İnternational Vascular Surgeons Andorra, 2011)
 • The treatment and outcomes of mesenteric vein thrombosis (Association of İnternational Vascular Surgeons Ischgl, Austria 13-20 Mart 2010)
 • Comparison of local Versus general anaesthesia in carotid endarterectomy (Association of International Vascular Surgeons Ischgl, Austria 13-20 Mart 2010)
 • Laparoscopic Nissen Fundoplication for patients with gastroesophageal reflux disease long term clinical outcome. (18.th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologist. Oct, 8–11, 2008, İstanbul)

Ulusal Kongreler

 • Enfekte nekrozun eşlik ettiği akut pankreatit olgularında konservatif yaklaşım (Ulusal Cerrahi Kongresi 2010)
 • Travmatik pankreas yaralanmalarındaki deneyimlerimiz ve tedavi algoritmamız (Ulusal Cerrahi Kongresi 2010)
 • Kolorektal kanserli olgularda ikincil girişimlerde laparoskopi yapılabilir mi? (12.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2009)
 • Rektum kanserinin tedavisinde laparoskopinin yeri (Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008 )
 • Familyal Polipozis Olgularının Tedavisinde Laparoskopik Total Abdominal Kolektomi ve total Proktokolektomi (Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008 )
 • Sıçanlarda kontaminasyona bağlı infeksiyonu önlemek için prolen greft ile herni onarımında cyanoacrylate kullanımı (2.Ulusal Fıtık Kongresi 2007)
 • Girişimsel radyolojinin başarısız olduğu durumlarda renovasküler cerrahi uygulamalar (XII.Vasküler Cerrahi Kongresi 2007)
 • Genel Cerrahide Venöz Tromboemboli Profilaksisi Uygulama Oranları (XII. Vasküler Cerrahi Kongresi 2007)

Poster Sunumları

Uluslararası Kongreler

 • Effects of İntermittant Pneumatic Compression Devices ( 23. Congress Of The İnternational Society on Thrombosis and Haemostasis Tokyo 2011)

Ulusal Kongreler

 • Mezenter Ven Trombozunda Tedavi Algoritmamız ve Klinik Deneyimimiz (Ulusal Cerrahi Kongresi 2010)
 • Mezenter Arter Trombozunda Tedavi Algoritmamız ve Klinik Deneyimimiz (Ulusal Cerrahi Kongresi 2010)
 • Yaşlılarda İntestinal Obstrüksiyona Yol açan Nadir Fıtıklar:İki olgu sunumu (Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2008)
 • Laparoskopik Splenektomide Ligasure Kullanımı (Ulusal Cerrahi Kongresi 2006)

Katıldığı ve Yürüttüğü Uluslararası Klinik Çalışmalar

 • Recover I-II Study Evaluating Dabigatran Etexilate Met Primary Outcome for the Six-Month Treatment of Patients with Acute Venous Thromboembolism (VTE) (Yardımcı Araştırmacı)
 • Remedy I-II Secondary Prevention of Venous Thrombo Embolism (VTE) (Yardımcı Araştırmacı)
 • RAİSE Study An observational study for venous thromboembolism risk assessment among hospitalized patients in general surgery clinics across (Yardımcı Araştırmacı)
 • SAVE- ABDO Evaluation of AVE5026 as Compared to Enoxaparin for the Prevention of Venous Thromboembolism in Patients Undergoing Major Abdominal Surgery (SAVE-ABDO) (Yardımcı Araştırmacı)

Konuşmacı/Eğitimci Olarak Katıldığım Toplantı Ve Kongreler

 • Evde Bakımda Yara Tedavi Kursu Mart 2015
 • IV. Hemodiyalizde Damar Erişimi Sempozyumu 2014
 • Türk Cerrahi Derneği Vasküler Cerrahi Kursu 2014
 • VTE Güvenli Klinik Uygulamaları Sempozyumu Sanofi Aventis
 • 3.Ulusal Fleboloji Kongresi 2008 Work-shop

Katıldığım Kongre ve Toplantılar

Uluslararası Kongreler

 • 5 th Balkan Venous Forum 9-12 Ekim 2014 Sofia
 • Association of İnternational Vascular Surgeons (AIVS) 10-17 Mart 2013 Fransa
 • Association of İnternational Vascular Surgeons (AIVS) 10-17 Mart 2012 İsviçre
 • 3rd Annual Meeting of The Balkan Venous Forum 20-22 Ocak 2012 İstanbul
 • Association of İnternational Vascular Surgeons 9-16 Mart 2011 Andorra
 • Association of İnternational Vascular Surgeons Ischgl, Austria 13-20 Mart 2010
 • Global Thromosis Forum 3-5 Eylül 2009 Athens,Greece
 • 9. Annual Meeting of The European Venous Forum 26-28 Haziran 2008 Barcelona
 • Introduction to Good Clinical Practice Basics of GCP implementation in clinial Trial Vienna School of clinical Research Ankara 20-21 Ekim 2008
 • 8.Annual Meeting of The European Venous Forum 29 Haziran – 1 Temmuz 2007 İstanbul

Ulusal Kongreler

 • 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014 Antalya
 • 12. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 14-17 Kasım 2013 Antalya
 • Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu 1-4 Nisan 2012 Ankara
 • 10. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 17-20 Kasım 2011 Antalya
 • 3. Endokrin Cerrahi Temel Eğitimi Çalıştayı 17 Kasım 2011 Antalya
 • 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Ankara
 • 8. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 5-8 Kasım 2009 İzmir
 • Klinik araştırmalarda gönüllü hakları sempozyumu 3 Temmuz 2009 İstanbul
 • 12.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-24 Mayıs 2009 Antalya
 • IV. Ulusal Fleboloji Kongresi 9-11 Ocak 2009 İzmir
 • 16.Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008 Antalya
 • 3.Ulusal Fleboloji Kongresi 12-13 Ocak 2008
 • 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 22-26 Mayıs 2007 Antalya
 • 2. Ulusal Fıtık Kongresi 17-20 Mayıs 2007 Antalya

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Atipisiz basit endometrial hiperplazi ve menoraji tedavisinde levonorgestrel salgılayan rahimiçi aracın (Mirena®) etkinliği
 • The effect of levonorgestrel releasing intrauterine device (Mirena®)
 • In the treatment of simple endometrial hyperplasia and menorrhagia
 • Tuba günay,acan tüfekçi,aerdin ilter,bhürkan akyol,aaylin öcalan
 • Türkiye klinikleri j gynecol obst 2007;17(1):7-13